Nieuwe editie Handreiking Learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens

Wanneer een onderwijsinstelling persoonsgegevens verwerkt, is daarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze handreiking beschrijft op praktische wijze de invloed van de Wbp op learning analytics.

SURFnet heeft in deze nieuwe editie diverse aanvullingen verwerkt, onder andere over de volgende onderwerpen:

  • Verwijzing naar bestaande Normen- en toetsingskaders van SURF zoals het normenkader voor informatiebeveiliging, gebaseerd op de NEN 27001.
  • Verwijzing naar de SURF Model Bewerkersovereenkomst - SURF heeft samen met instellingen een Model Bewerkersoverkomst opgesteld als onderdeel van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud) services.
  • Meldplicht datalekken - Met de beleidsregels bij de meldplicht datalekken kunnen organisaties bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de toezichthouder en/of betrokkenen.
  • Persoonsgegevens opslaan buiten Europa - Hiervoor gelden aparte regels. De tekst is geactualiseerd naar aanleiding van recente jurisprudentie.

Meer informatie en downloaden handreiking

Author

Comments

Dit artikel heeft 0 reacties