Benutten van studiedata

Steeds meer onderwijs vindt online plaats, waardoor we ook meer studiedata kunnen verzamelen. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kan studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.

Typende handen op laptop

51 volgers

  • 36

51 volgers

  • 43