Digitaal toetsen

Studenten moeten tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs kunnen volgen en toetsen kunnen maken. Digitaal toetsen bespaart nakijktijd, maakt snelle analyse van de uitkomsten van (tussen)toetsen mogelijk en kan studenten van gerichte feedback voorzien.

Lees verder op SURF.nl
Digitale toetszaal UU