Duurzaamheid en MVO

SURF ondersteunt onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij het verduurzamen van hun ICT. Denk aan het omlaag brengen van je energieverbruik, het maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT en het duurzaam afvoeren van hardware. We wisselen kennis en ervaringen uit door middel van bijeenkomsten, rapporten, tools en meer.

Lees verder op SURF.nl
Mensen vergaderen om een tafel