Opschaling van Learning Analytics in Hoger Onderwijs; Een Europees Perspectief op de Uitdagingen en de Kansen

Bereid je bezoek aan de LAK24 uit met deelname aan onderstaande workshop.

Ondanks dat onderzoek aantoont dat goed ontwikkelde Learning Analytics bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs, blijft grote opschaling van het gebruik tot nu toe uit. Hoe komt dat? En wat kunnen we leren uit andere contexten om bij te dragen aan een doorbraak in de opschaling van Learning Analytics?

In een workhop op de jaarlijkse Learning Analytics conferentie van SOLAR (LAK24) gaan we in op bovenstaande vragen.

Halve dag workshop op LAK24 (Learning Analytics Conference, Kyoto, Japan)

De succesvolle toepassing van Learning Analytics (LA) kan onderwijs verbeteren. De belangrijkste uitdagingen voor de adoptie van LA (d.w.z. ethiek, leiderschap, analysecultuur, analysecapaciteiten, betrokkenheid van belanghebbenden en technologie) zijn ondertussen onderzocht. Grootschalige adoptie ontbreekt echter nog, net als onderzoek hiernaar.

Daarom organiseren verschillende Europese universiteiten gezamenlijk op de LAK24 een workshop. Het doel van de workshop is om ondersteuning te bieden aan onderzoekers en professionals voor het realiseren van grootschalige adoptie van praktisch toepasbare LA binnen het hoger onderwijs en het essentiële onderzoek daarnaar.

Onderzoek en inzichten uit de verschillende Europese contexten zullen in deze workshop gepresenteerd worden ter vergelijking met onderzoekers uit andere niet-Europese en andere Europese contexten. Het idee is dat deze uitwisseling inzichten zal opleveren om te leren van de verschillen en de wereldwijde uitdagingen te overwinnen ten behoeve van een succesvolle en schaalbare adoptie van LA.

Open uitnodiging voor presentaties (open tot 16 december)

Inschrijven voor het congres en de workshop: www.solaresearch.org

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties