SURF expertises

Geïnteresseerd of bezig met een vernieuwing in één van de expertisegebieden van SURF? Bekijk dan de SURF expertises binnen jouw vakgebied. Hier vind je een breed scala aan artikelen en zijn we benieuwd naar jouw bijdrage.

Groep mensen kijken naar een scherm
 1. Benutten van studiedata

  Steeds meer onderwijs vindt online plaats, waardoor we ook meer studiedata kunnen verzamelen. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kan studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.

  Typende handen op laptop
 2. Data- en serverdiensten

  Als instelling kun je een eigen IT-infrastructuur bouwen en beheren. Maar je kunt deze functionaliteiten ook afnemen in de cloud. Dat is flexibeler, schaalbaarder en goedkoper. SURF biedt diverse oplossingen om de stap naar de cloud te maken, van IaaS tot cloudopslag.

  Studieruimte
 3. Dataopslag en -beheer

  We bieden een breed assortiment van diensten aan voor verschillende fasen in de levenscyclus van jouw onderzoeksdata. Alles voor het veilig opslaan, managen, delen en hergebruiken van data.

  Mevrouw in laboratorium kijkt naar bloedbuisjes
 4. Dataverwerking- en analyse

  Wil je complexe onderzoeksgegevens of big data verwerken, analyseren of visualiseren? Met deze diensten krijg je inzicht in jouw onderzoeksdata.

  Meneer achter pc
 5. Digitaal toetsen

  Studenten moeten tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs kunnen volgen en toetsen kunnen maken. Digitaal toetsen bespaart nakijktijd, maakt snelle analyse van de uitkomsten van (tussen)toetsen mogelijk en kan studenten van gerichte feedback voorzien.

  Digitale toetszaal UU
 6. Digitale leermaterialen

  Studenten en docenten moeten eenvoudig op 1 plek over een rijke verzameling aan digitaal leermateriaal kunnen beschikken, of dat nu van uitgeverijen of van hogeronderwijsinstellingen komt. Eén landelijke infrastructuur maakt dit mogelijk.

  Studenten praten achter pc
 7. Digitale leeromgeving

  Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools en apps. Een digitale leeromgeving moet hier flexibel op in kunnen spelen. Samen met instellingen en leveranciers onderzoekt SURF hoe zo’n leeromgeving er in de praktijk uit kan zien.

  Drie studenten zitten op de grond
 8. Duurzaamheid en MVO

  SURF ondersteunt onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij het verduurzamen van hun ICT. Denk aan het omlaag brengen van je energieverbruik, het maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT en het duurzaam afvoeren van hardware. We wisselen kennis en ervaringen uit door middel van bijeenkomsten, rapporten, tools en meer.

  Mensen vergaderen om een tafel
 9. Flexibel onderwijs organiseren

  Studenten willen flexibeler onderwijs, zodat ze studie, werk en privé kunnen combineren, en bij verschillende instellingen kunnen studeren. Dat vergt een flexibeler onderwijsaanbod, en heeft invloed op de organisatie en de ondersteuning van het onderwijs. Ontdek hoe SURF met onderwijslogistiek, edubadges en 1 eduID voor studenten een bijdrage levert aan flexibel onderwijs.

  Bovenaanzicht van studenten aan een tafel
 10. Gezamenlijke inkoop

  We kopen ICT en content in tegen de best mogelijke voorwaarden en zorgen ervoor dat je deze makkelijk kunt gebruiken. Daarnaast ondersteunen we je bij aanbestedingstrajecten die we voor instellingen gezamenlijk uitvoeren.

  Groep mensen vergaderen om een tafel
 11. Netwerkinfrastructuur

  Het netwerk is de basis van alle ICT-voorzieningen op jouw instelling. Zonder stabiel netwerk geen onderwijs, onderzoek en innovatie met ict. Daarom werken we vanuit SURF continu aan een betrouwbaar, flexibel en krachtig netwerk.

  Close up netwerkkabels
 12. Online en blended onderwijs

  Met online en blended onderwijs kun je studenten meer flexibel en persoonlijk onderwijs aanbieden. Er zijn diverse mogelijkheden om je onderwijs op deze manier in te richten. Dit heeft wel consequenties voor docenten en de organisatie van het onderwijs.

  Drie studentes aan een tafel
 13. Open science

  SURF wil het gehele onderzoeksproces toegankelijker maken. We doen dit door samen met onderzoekers en instellingen beleid, infrastructuur en tools te ontwikkelen. Zo vereenvoudigen we open science.

  Mevrouw achter een laptop
 14. Rekendiensten

  Loop je tegen beperkingen aan met je eigen systemen? SURF biedt onderzoekers een brede waaier aan diensten op het gebied van high performance computing (HPC): tienduizenden malen sneller dan je pc.

  Rekendiensten
 15. Security en privacy

  Studenten, docenten en onderzoekers zijn gebaat bij een veilige online omgeving. Beveiligingsdiensten kunnen daarbij helpen en bieden veel voordelen. Via SURF neem je diensten voordelig en veilig af. Deze diensten worden speciaal voor en door instellingen ontwikkeld.

  Twee studenten achter een laptop
 16. Trust en identity

  Samen met instellingen regelen we veilige en gemakkelijke toegang tot diensten. Dat doen we voor studenten, medewerkers maar ook voor onderzoekers. We delen kennis en innoveren met nieuwe concepten.

  Mevrouw achter pc

Onze communities

Samen met vakgenoten de volgende stap zetten? Word lid van de SURF community’s die actief zijn in jouw vakgebied. Leg contact met andere leden, deel je eigen expertise en maak gebruik van de ervaringen van anderen.

Ga naar onze communities
Groep mensen in overleg