Interactief online leren met Xerte

Dit is het vierde interview in de reeks ‘methodieken en tools voor Blended Onderwijs’.

Binnen de opleiding Sociaal Agogisch werk is een deel van de boeken vervangen door online lesmateriaal. Ook routeplanners en een reader zijn digitaal uitgebracht. Leraar Patrick van Koulil heeft hier Xerte voor gebruikt, een open source auteurstool voor online modules. De studenttevredenheid is gegroeid en de leraar heeft meer inzicht in het onderwijsleerproces.

Interactieve content in je onderwijs aan de slag met Xerte

Dit is het vierde interview in de reeks “Methodieken en tools voor Blended Learning”. Voor meer informatie en het hele interview zie: https://www.surfspace.nl/sig/121-blended-learning/

In deze video vertelt onder meer Patrick van Koulil, leraar Sociaal Agogisch Werk bij ROC Deltion College in Zwolle, over hoe hij de auteurstool Xerte heeft ingezet bij de opleiding. Ook andere docenten uit vo, ho en wo komen aan bod.

Zie ook de eerder verschenen video’s in deze reeks:

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning onderzoek welke methodieken en tools er in Nederland gebruikt worden voor blended learning. In een reeks artikelen worden verschillende methodieken en tools uitgelicht. De SIG is begonnen met een inventarisatie en deze is samengevat in een infographic: https://www.surf.nl/overzicht-methodieken-en-tools-voor-blended-onderwi… De komende maanden zal de SIG regelmatig nieuwe interviews publiceren over Methodieken en Tools voor Blended Learning. Meer informatie: https://www.surfspace.nl/sig/121-blended-learning/

Kun je vertellen wat je hebt gedaan en welke tool je daarbij gebruikt hebt?

Patrick: “Voor het vak Wijkgericht werken hebben we een aantal online modules gemaakt waar studenten zelfstandig of in groepen mee kunnen werken. Deze modules duren samen meerdere weken; al het lesmateriaal staat er in. Ook gebruiken we de mogelijkheid van Xerte om webpagina’s te maken waarop we al onze informatie hebben staan. Denk dan aan achtergrondinformatie, literatuurverwijzingen en studiewijzers. Deze modules en pagina’s arrangeren we vervolgens in onze leeromgeving tot een leerroute”.

Xerte is een open source auteurstool met veel mogelijkheden om interactieve content te produceren. De teller staat op vele tientallen oefensoorten, van hotspots tot interactieve video, van dictee tot beslisboom en van tijdlijn tot sorteerbare grids. Natuurlijk kun je er ook gewoon je video, foto’s en teksten in kwijt. Door de koppeling met een Learning record Store (een opslagplek voor leerervaringen) kun je nu ook adaptieve content maken met Xerte. Meer over de releases vind je hier: https://xot.xerte.org.uk/play.php?template_id=86. Meer over Xerte is hier te vinden: https://www.xerte.org.uk

Xerte logo

Waarom heb je voor Xerte gekozen?

Volgens Patrick is Xerte heel gemakkelijk in gebruik. Hij vertelt dat het een open source programma is met ontzettend veel mogelijkheden. “Je kunt je materialen zo interactief maken als je wilt, je kunt dat samen met je collega’s doen en het beheer van je materialen gaat heel simpel.
Ook handig is het dat je kunt zien of je studenten met het materiaal aan het werk zijn geweest, iets dat met een boek niet kan”.

Hoe reageren de studenten?

Patrick geeft aan dat studenten tevreden zijn over het onderwijsmateriaal: “De studenttevredenheid van studenten is significant gegroeid”.

Het Centrum voor media, informatie en leertechnologie van het Deltion College ondersteunt het gebruik van Xerte. Anneke van Dijk is één van de adviseurs onderwijsinnovatie en werkt veel met Xerte.

Waarom heeft Deltion voor Xerte gekozen?

Anneke: “Wij vinden het belangrijk dat Xerte een open source pakket is. Wij zitten niet vast aan de commerciële agenda van een bedrijf, maar hebben samen met anderen veel invloed op de doorontwikkeling van deze auteurstool. Daarnaast is Xerte een echte onderwijs tool. Het levert je veel verrassende manieren om boeiend en rijk online onderwijs vorm te geven.
Er is zeker verschil met H5P, een andere auteurstool. H5P richt zich op losse oefeningen die je vervolgens allemaal stuk voor stuk arrangeert. Met Xerte bouw je een complete online module die één of meerdere oefeningen, media en teksten kan bevatten. In Xerte kun je bijvoorbeeld ook H5P oefeningen plaatsen.
Anneke vindt ook de mogelijkheid om met Xerte leerresultaten naar een Learning Record Store weg te schrijven geweldig. Daarmee kun je snel met het Xerte dashboard zien wat je studenten gedaan hebben. Deltion en Erasmus Medisch Centrum experimenteren met deze functionaliteit. “Sommige oefeningen van H5P bieden ook die mogelijkheid, maar H5P heeft geen dashboard.”

Een aantal universiteiten, hogescholen en MBO instellingen maakt gebruik van Xerte. In de video bij dit artikel komt een aantal aan het woord.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties