Onze communities

Onze communities verbinden mensen die binnen het onderwijs en onderzoek werken aan ict-innovatie. Samen met vakgenoten de volgende stap zetten? Word lid van de community's die actief zijn in jouw vakgebied. Leg contact met andere leden, deel je eigen expertise en maak gebruik van de ervaringen van anderen.

 • AI in Education

  We voeren het gesprek over de kansen en risico’s die AI met zich meebrengt. We kijken naar de rol die het speelt bij onderwijsinnovatie én hebben oog voor maatschappelijke en sociale aspecten. Wil je meer weten, meepraten of kennisdelen? Kijk dan verder en volg de SIG AI in Education.
  Drie mensen achter laptop
 • Artificial Intelligence

  This community brings together activities related to AI in research and education. A special focus in how to bring those innovations in a responsible and sustainable way is kept.
   AI
 • Blended Learning

  Blended Learning is een mengvorm van face-to-face en online leeractiviteiten. Een goede ‘blend’ is er een waarin deze leeractiviteiten elkaar wederzijds versterken en er didactisch onderbouwde keuzes gemaakt zijn in het on- of offline en synchroon of asynchroon faciliteren van leeractiviteiten. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren!

  Wil je meer weten, meepraten of kennisdelen? Kijk dan verder en volg de SIG Blended Learning!
  Jongen met mobiele telefoon
 • Cloudcomputing

  In dit netwerk van cloudexperts delen we informatie, ervaringen en verhalen uit de praktijk en werken samen aan technologie ontwikkelen en toepassen rondom cloudcomputing. Zo stimuleren we met elkaar de digitale transformatie!
  Middelen cloudbeheer
 • Cybersecurity

  Studenten, docenten en onderzoekers zijn gebaat bij een veilige online omgeving. Maar hoe pak je dat als instelling aan? Deze community is voor iedereen in onderwijs en onderzoek die kennis en ervaring wil delen en/of meer wil weten over zaken op het gebied van (cyber)security.
  Cybersecurity header - Drie mensen die op een trap zitten en naar een laptop kijken.
 • Digitaal certificeren

  In deze community wisselen we kennis uit over alles wat met digitale certificering te maken heeft. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom digitale certificering, en praat mee.
  Groep studenten aan het overleggen
 • Digitaal Toetsen

  Wil je weten hoe andere onderwijsinstellingen werken aan Digitaal Toetsen? En wil je jouw kennis en ervaring delen met anderen? Volg dan de Community Digitaal Toetsen! Je kunt hier artikelen en aankondigingen voor bijeenkomsten plaatsen (+Share). Je kunt ook reageren op artikelen van anderen. Laat van je horen!
  Wil je kennis delen en samenwerken met anderen rond bijvoorbeeld BYOD of inkoop van toetssoftware? Mail ons: digitaaltoetsen@surf.nl
  Studenten maken toets op laptop
 • Digitale Leer- en Werkomgeving

  Hier kun je kennis rondom Digitale Leer- en Werkomgeving delen, vinden en bediscussiëren. Je kunt je ook aanmelden om "lid" te worden van de DLWO SIG via www.linkedin.com/groups?gid=3247451.
  Studenten achter computer
 • Earth Observation

  Stay up to date with IT innovation in Earth Observation! This community welcomes all Netherlands-based research and IT professionals working in Earth Observation and related domains.

  We are currently building up this community. Feel free to contact us if you like to be actively involved.
  View of Earth from Space
 • EdTech voor Onderwijsinnovatie

  Sinds de zomer van 2021 werken we aan het opbouwen van een actieve EdTech Community. Deze community bestaat niet alleen uit mensen uit het hoger onderwijs, maar ook uit EdTech-leveranciers. Het belang van de community is glashelder: samenwerking tussen instellingen onderling, en tussen instellingen en EdTech-bedrijven, effectiever maken. Met de community wil de werkgroep uitwisseling stimuleren, elkaar inspireren en inhoudelijk een boost geven aan de doelen. Dat doel is: het beter aansluiten van EdTech-bedrijven op de behoeftes en verwachtingen in het onderwijs. Wil jij deelnemen aan de EdTech Community? Kijk dan hier voor meer informatie.
  Community EdTech
 • Future Computing and Networking

  In this SURF community, we want to bring experts interested in advanced computing and networking together. This community aims to create a space to share experiences, proof of concepts, possible applications, and impact with topics like Quantum Technologies, Specialized Computing Architecture & Energy Efficiency, and Network innovation for future research & education challenges.
  Een vinger raakt een touchscreen aan.
 • Large Scale Computing

  In this SIG we bring together experts that work on building and supporting infrastructure for compute-intensive simulation and data processing for academic research.
  Supercomputer
 • Learning Analytics

  Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.
  Docent kijkt naar grafieken op scherm
 • Learning Spaces

  Bevordert en structureert instellingsoverstijgend het delen van expertise en kennis over innovatieve Learning Spaces. Wil je weten wat er speelt? Log in en klik op Volg deze groep en klik ook de notificatievoorkeur aan voor automatische email bij een nieuw bericht.
  Mensen achter een computer
 • Media & Education

  ... is een open en actieve kenniscommunity die zich richt op (didactische) videotoepassingen binnen het Hoger Onderwijs. Sluit je aan bij deze community door op 'Volg deze groep' te klikken.
  Vinger op ipad
 • Onderwijslogistiek

  Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maakt dat het onderwijs van onderwijsinstellingen gestroomlijnd verloopt. Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen en informatiestromen in de gehele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering.
  Student achter laptop
 • Online binding

  Onder het mom "Eerst de relatie, dan de prestatie" wordt er in deze community gekeken naar de kansen en mogelijkheden van online binding in het corona tijdperk.

  Docenten geven aan het informele contact te missen. Die leuke vragen en discussies tijdens en net na een hoorcollege, de toevallige ontmoeting in de kantine, de informele nazit na een werkcollege. Daar komt bij dat binding een sterke indicator voor studiesucces is.

  Studenten missen het contact met hun medestudenten. Het valt niet mee om met iemand te gaan samenwerken die je nog helemaal niet kent en alleen maar via een beeldscherm hebt gezien. Voor de generatie eerstejaars die vanaf september gaat starten lijkt dit nog lastiger omdat hun introductie en start van de studie zelfs grotendeels online zullen plaatsvinden.

  De online community Online Binding helpt docenten om het informele online contact tussen docent en studenten en studenten onderling te bevorderen, bijvoorbeeld via korte tips van studenten en collega’s (de educator pitch), praktische artikelen en inzicht in de ervaringen van studenten.
  Mensen op een plein
 • Online events

  In de huidige 1,5 meter samenleving zullen grote evenementen met veel studenten, medewerkers of onderzoekers voornamelijk online georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan de naderende introductieweken, de opening van het academisch jaar en de (studenten)conferenties en congressen.

  Deze community is er om met elkaar kennis uit te wisselen rond het organiseren van, grote, online events.

  Sluit jij je aan?
  Een open laptop met een presentatie daarop
 • Open Education

  We hebben als SIG Open Education jarenlang samengewerkt en open leermaterialen op de kaart gezet. De activiteiten rondom digtiale open leermaterialen worden met de start van Npuls voortgezet in de Community edusources. Dé nationale community om samen te werken rond open leermaterialen. In het laatste artikel op deze community lees je hier meer over.

  Word lid van de Community edusources!
  Community
 • Open Research Information

  Open Research Information aims to make research information openly available for everyone to use. This aim requires a collective approach from researchers, libraries, policy advisors and more. The purpose of this community is to share information, knowledge and best practices regarding Open Research Information.
  vrouw achter laptop
 • Oplossingen voor online onderzoeksomgevingen

  Onderzoekers werken online samen aan onderzoeksprojecten in digital en virtual research environments (DRE’s en VRE’s). SURF voorziet in componenten waarmee onze leden deze online onderzoeksomgevingen kunnen samenstellen en met elkaar kunnen verbinden. Hierdoor wordt gezamenlijk online onderzoek eenvoudig, snel en veilig gemaakt.
  Laptopscherm met code
 • Praktijkgericht Onderzoek

  Er wordt steeds meer samengewerkt in het praktijkgericht onderzoek (PO) en dat vraagt om uitwisseling van kennis en best practices! Of het nou gaat over hoe je het beste met onderzoeksdata om kan gaan of over het ontwikkelen van een (C)RIS, updates worden hier gedeeld. Ben je benieuwd naar de PO projecten waar SURF zich mee bezighoud of wil je kennis delen? Join deze community!
  Community Praktijkgericht Onderzoek
 • Praktijkvaardigheden leren met technologie

  Deze community is opgericht door de werkgroep Digitaal Onderwijs in Praktijkvaardigheden (DOiP) van het Versnellingsplan. De werkgroep bestaat sinds 2020 en is opgericht toen tijdens de pandemie het vraagstuk naar voren kwam hoe digitaal praktijkvaardigheidsonderwijs gerealiseerd moest worden. Deel je ervaring of praat met ons mee op LinkedIn!
  Digitaal Onderwijs in Praktijkvaardigheden - Photo by Maxim Hopman on Unsplash
 • Publieke Waarden

  Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een goede en veilige digitale omgeving te bieden. Daarbij worden we geconfronteerd met dilemma’s: hoe borgen we waarden als rechtvaardigheid, autonomie en menselijkheid, terwijl aan de andere kant de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit? De community publieke waarden gaat over het samen verkennen van deze dilemma’s, het vormen van visie en het delen van praktische tools en hulpmiddelen.
  SURFcommunities Publieke Waarden
 • Regie op Data

  Regie op data kan binnen onderwijs en onderzoek verschillende dingen betekenen. Vaak hangt een roep om regie samen met een bezorgdheid. Een bezorgdheid met betrekking tot data en de verantwoordelijkheden die data met zich meebrengen. Data zijn belangrijk, je moet daar iets voor regelen. Daarbij is het niet altijd duidelijk wat dat precies moet zijn en hoe je dat precies doet.

  Tal van initiatieven houden zich bezig met data-gerelateerde vraagstukken. Wat vaak ontbreekt, is een goed overzicht van de verschillende initiatieven en de samenhang daartussen. En juist omdat het vragen zijn die organisaties en sectoren overstijgen, is sterk de behoefte om dit overzicht wel te hebben. Volg of neem actief deel aan de community Regie op data. Hier leren we van elkaar en we blijven op de hoogte van wat er speelt. Zo ontstaat zicht op initiatieven en kunnen we hierop voortbouwen. Op die manier zijn we toekomstbestendig bezig
  Closeup van een persoon achter zijn laptop
 • SIGN

  SIGN staat voor Special Interest Group Networking en bevat ICT-specialisten van SURF leden.

  SIGN is de community van ICT-specialisten en is al meer dan 20 jaar actief. Het begon ooit met systeembeheerders, omdat Novell in rap tempo werd vervangen door Microsoft. Daarna volgde de snelle ontwikkeling van datanetwerken, vandaar de naam SIGN (SIG Netwerkbeheer).
  Vandaag de dag is de scope verbreed van ICT-infrastructuur naar wifi en 5G, ICT-architectuur, cloud (van beheer naar regie), security, Internet of Things en ‘koppelkunde’. Hierbij past ook de vertaling van strategie naar de praktijk en andersom.
  SIGN: Special Interest Group Networking
 • Support4Research

  Welkom bij de Support4Research community. Deze community is gericht op de Research Support afdelingen van alle bij SURF aangesloten instellingen. Het doel is om iedereen de gelegenheid te geven om ervaringen te delen over Research Support activiteiten, diensten en ervaringen binnen de eigen instelling. Het team relatiemanagement onderzoek van SURF is aanspreekpunt voor deze community en zal ook SURF nieuws voor onderzoek delen met de community.
  Support4Research Community afbeelding
 • Trust en identity

  Samen met instellingen regelen we veilige en gemakkelijke toegang tot diensten. Dat doen we voor studenten, docenten en onderzoekers. We delen kennis en innoveren met nieuwe concepten.

  Wil jij deelnemen aan deze community? Word lid van deze community door in te loggen met je instellingsaccount en je aan te melden.
  Iemand logt in met haar vingerafdruk middels de Tiqr-applicatie op haar telefoon
 • Veilige Datakoppeling

  De Special Interest Group Veilige Datakoppeling richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek.
  Kabels in supercomputer
 • Virtuality

  Wil je op de hoogte blijven van initiatieven rond serious gaming, simulaties en virtuele werelden? Dan is dit de juiste plek! Kijk bijvoorbeeld op ons YT kanaal @sigvirtuality
  Heb je zelf een interessant bericht? Plaats het!
  Studenten achter game
 • Vraagbaak Online Onderwijs

  De community Vraagbaak Online Onderwijs is er voor iedereen die kennis en ervaring wil delen over digitale onderwijsinnovatie. De praktijk staat in deze community centraal.
  Vraagbaak Online onderwijs
 • Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

  De werkgroep is een laagdrempelig samenwerkingsverband van bibliotheekmedewerkers en maakt onderdeel uit van SHB, UKB en SURF.

  We geven kennis en vaardigheden aan elkaar door in workshops en bijeenkomsten. Zo helpen we elkaar om een goede onderwijsondersteuning te geven aan docenten bij het ontwikkelen, delen en hergebruiken van (open) leermaterialen. Leer meer over slimme technieken om leermaterialen beter vindbaar te maken. Sluit je aan bij de werkgroep en ontdek hoe jouw kennis van waarde is voor andere bibliotheekmedewerkers.
  Meisje loopt door bibliotheek
 • Werkgroep Videolearning

  De werkgroep videolearning is een groep video-experts uit verschillende instellingen die SURF helpen met het formuleren van een toekomstvisie voor video in het onderwijs. De groep komt samen van januari 2020 tot juli 2020. Via SURFcommunities zullen we de uitkomsten per bijeenkomst delen met een breder publiek.
  Drie studenten achter een laptop