Onze communities

Onze communities verbinden mensen die binnen het onderwijs en onderzoek werken aan ict-innovatie. Samen met vakgenoten de volgende stap zetten? Word lid van de community's die actief zijn in jouw vakgebied. Leg contact met andere leden, deel je eigen expertise en maak gebruik van de ervaringen van anderen.

Groep mensen in overleg
 • AI in Education

  Special Interest Group
  Het onderwijs kan enorm profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van AI. De SIG “AI in Education” wil de inzet van AI in het onderwijs versnellen door docenten te inspireren en ondersteunen bij het ontdekken van de mogelijkheden in hun onderwijs.
  • 212
  Drie mensen achter laptop
 • Benutten van studiedata

  Steeds meer onderwijs vindt online plaats, waardoor we ook meer studiedata kunnen verzamelen. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kan studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.
  • 41
  Typende handen op laptop
 • Blended Learning

  Special Interest Group
  Blended Learning is een mengvorm van face-to-face en online leeractiviteiten. Een goede ‘blend’ is er een waarin deze leeractiviteiten elkaar wederzijds versterken en er didactisch onderbouwde keuzes gemaakt zijn in het on- of offline en synchroon of asynchroon faciliteren van leeractiviteiten. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren!

  Wil je meer weten, meepraten of kennisdelen? Kijk dan verder en volg de SIG Blended Learning!
  • 547
  Jongen met mobiele telefoon
 • Compute Resources for Life Science Research

  Special Interest Group
  In this joint SURF-DTL SIG we bring together the expertise in building and providing a computational infrastructure for large-scale life science research data processing.
  • 23
  Supercomputer
 • Data- en serverdiensten

  Als instelling kun je een eigen IT-infrastructuur bouwen en beheren. Maar je kunt deze functionaliteiten ook afnemen in de cloud. Dat is flexibeler, schaalbaarder en goedkoper. SURF biedt diverse oplossingen om de stap naar de cloud te maken, van IaaS tot cloudopslag.
  • 16
  Studieruimte
 • Dataopslag en -beheer

  We bieden een breed assortiment van diensten aan voor verschillende fasen in de levenscyclus van jouw onderzoeksdata. Alles voor het veilig opslaan, managen, delen en hergebruiken van data.
  • 10
  Mevrouw in laboratorium kijkt naar bloedbuisjes
 • Dataverwerking- en analyse

  Wil je complexe onderzoeksgegevens of big data verwerken, analyseren of visualiseren? Met deze diensten krijg je inzicht in jouw onderzoeksdata.
  • 13
  Meneer achter pc
 • Digitaal certificeren

  Special Interest Group
  In deze community wisselen we kennis uit over alles wat met digitale certificering te maken heeft. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom digitale certificering, en praat mee.
  • 23
  Groep studenten aan het overleggen
 • Digitaal Toetsen

  Special Interest Group
  Blijf bij over onderwerpen als online proctoring, veilig en flexibel toetsen en alternatieve toetsvormen.
  • 444
  Studenten maken toets op laptop
 • Digitale Leer- en Werkomgeving

  Special Interest Group
  Hier kun je kennis rondom Digitale Leer- en Werkomgevingdelen, vinden en bediscussiën. Je kunt je ook aanmelden om "lid" te worden van de DLWO SIG via www.linkedin.com/groups?gid=3247451.
  • 378
  Studenten achter computer
 • Digitale leermaterialen

  Studenten en docenten moeten eenvoudig op 1 plek over een rijke verzameling aan digitaal leermateriaal kunnen beschikken, of dat nu van uitgeverijen of van hogeronderwijsinstellingen komt. Eén landelijke infrastructuur maakt dit mogelijk.
  • 63
  Studenten praten achter pc
 • Flexibel onderwijs organiseren

  Studenten willen flexibeler onderwijs, zodat ze studie, werk en privé kunnen combineren, en bij verschillende instellingen kunnen studeren. Dat vergt een flexibeler onderwijsaanbod, en heeft invloed op de organisatie en de ondersteuning van het onderwijs. Ontdek hoe SURF met onderwijslogistiek, edubadges en 1 eduID voor studenten een bijdrage levert aan flexibel onderwijs.
  • 74
  Bovenaanzicht van studenten aan een tafel
 • Gezamenlijke inkoop

  We kopen ICT en content in tegen de best mogelijke voorwaarden en zorgen ervoor dat je deze makkelijk kunt gebruiken. Daarnaast ondersteunen we je bij aanbestedingstrajecten die we voor instellingen gezamenlijk uitvoeren.
  • 9
  Groep mensen vergaderen om een tafel
 • Groene ICT en Duurzaamheid

  Special Interest Group
  In april 2020 heeft het kernteam van de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid van SURF de SIG beëindigd.
  • 58
  Drie mensen vergaderen rondom een tafel
 • Learning Analytics

  Special Interest Group
  Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.
  • 259
  Docent kijkt naar grafieken op scherm
 • Learning Spaces

  Special Interest Group
  Bevordert en structureert instellingsoverstijgend het delen van expertise en kennis over innovatieve Learning Spaces. Wil je weten wat er speelt? Log in en klik op Volg deze groep en klik ook de notificatievoorkeur aan voor automatische email bij een nieuw bericht.
  • 325
  Mensen achter een computer
 • Media & Education

  Special Interest Group
  ... is een open en actieve kenniscommunity die zich richt op (didactische) videotoepassingen binnen het Hoger Onderwijs.
  • 173
  Vinger op ipad
 • Netwerkinfrastructuur

  Het netwerk is de basis van alle ICT-voorzieningen op jouw instelling. Zonder stabiel netwerk geen onderwijs, onderzoek en innovatie met ict. Daarom werken we vanuit SURF continu aan een betrouwbaar, flexibel en krachtig netwerk.
  • 29
  Close up netwerkkabels
 • Onderwijslogistiek

  Special Interest Group
  Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maakt dat het onderwijs van onderwijsinstellingen gestroomlijnd verloopt. Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen en informatiestromen in de gehele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering.
  • 171
  Student achter laptop
 • Online binding

  Onder het mom "Eerst de relatie, dan de prestatie" wordt er in deze community gekeken naar de kansen en mogelijkheden van online binding in het corona tijdperk.

  Docenten geven aan het informele contact te missen. Die leuke vragen en discussies tijdens en net na een hoorcollege, de toevallige ontmoeting in de kantine, de informele nazit na een werkcollege. Daar komt bij dat binding een sterke indicator voor studiesucces is.

  Studenten missen het contact met hun medestudenten. Het valt niet mee om met iemand te gaan samenwerken die je nog helemaal niet kent en alleen maar via een beeldscherm hebt gezien. Voor de generatie eerstejaars die vanaf september gaat starten lijkt dit nog lastiger omdat hun introductie en start van de studie zelfs grotendeels online zullen plaatsvinden.

  De online community Online Binding helpt docenten om het informele online contact tussen docent en studenten en studenten onderling te bevorderen, bijvoorbeeld via korte tips van studenten en collega’s (de educator pitch), praktische artikelen en inzicht in de ervaringen van studenten.
  • 241
  Mensen op een plein
 • Online en blended onderwijs

  Met online en blended onderwijs kun je studenten meer flexibel en persoonlijk onderwijs aanbieden. Er zijn diverse mogelijkheden om je onderwijs op deze manier in te richten. Dit heeft wel consequenties voor docenten en de organisatie van het onderwijs.
  • 83
  Drie studentes aan een tafel
 • Online events

  In de huidige 1,5 meter samenleving zullen grote evenementen met veel studenten, medewerkers of onderzoekers voornamelijk online georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan de naderende introductieweken, de opening van het academisch jaar en de (studenten)conferenties en congressen.

  Deze community is er om met elkaar kennis uit te wisselen rond het organiseren van, grote, online events.

  Sluit jij je aan?
  • 203
  Een open laptop met een presentatie daarop
 • Open Education

  Special Interest Group
  Open Education omvat vrij aanbieden van leermaterialen, services en onderwijsinspanningen, veelal online. Hier vind je nieuwtjes, relevante bronnen en congresblogs.
  • 160
  Man leest rapport
 • Open science

  SURF wil het gehele onderzoeksproces toegankelijker maken. We doen dit door samen met onderzoekers en instellingen beleid, infrastructuur en tools te ontwikkelen. Zo vereenvoudigen we open science.
  • 25
  Mevrouw achter een laptop
 • Oplossingen voor online onderzoeksomgevingen

  Onderzoekers werken online samen aan onderzoeksprojecten in digital en virtual research environments (DRE’s en VRE’s). SURF voorziet in componenten waarmee onze leden deze online onderzoeksomgevingen kunnen samenstellen en met elkaar kunnen verbinden. Hierdoor wordt gezamenlijk online onderzoek eenvoudig, snel en veilig gemaakt.
  • 71
  Laptopscherm met code
 • Rekendiensten

  Loop je tegen beperkingen aan met je eigen systemen? SURF biedt onderzoekers een brede waaier aan diensten op het gebied van high performance computing (HPC): tienduizenden malen sneller dan je pc.
  • 3
  Rekendiensten
 • Security en privacy

  Studenten, docenten en onderzoekers zijn gebaat bij een veilige online omgeving. Beveiligingsdiensten kunnen daarbij helpen en bieden veel voordelen. Via SURF neem je diensten voordelig en veilig af. Deze diensten worden speciaal voor en door instellingen ontwikkeld.
  • 53
  Twee studenten achter een laptop
 • SIGN

  Special Interest Group
  SIGN is de community van ICT-specialisten van hbo- en mbo-instellingen en is al meer dan 20 jaar actief. Incidenteel schuiven ook leden van de UWDC (Universitaire Werkgroep Data Communicatie) aan. Het begon ooit met systeembeheerders, omdat Novell in rap tempo werd vervangen door Microsoft. Daarna volgde de snelle ontwikkeling van datanetwerken, vandaar de naam SIGN (SIG Netwerkbeheer).
  Vandaag de dag is de scope verbreed van ICT-infrastructuur naar wifi en 5G, ICT-architectuur, cloud (van beheer naar regie), security, Internet of Things en ‘koppelkunde’. Hierbij past ook de vertaling van strategie naar de praktijk en andersom.
  • 26
  SIGN: Special Interest Group Networking
 • Trust en identity

  Samen met instellingen regelen we veilige en gemakkelijke toegang tot diensten. Dat doen we voor studenten, medewerkers maar ook voor onderzoekers. We delen kennis en innoveren met nieuwe concepten.
  • 36
  Mevrouw achter pc
 • Veilige Datakoppeling

  Special Interest Group
  De Special Interest Group Veilige Datakoppeling richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek.
  • 51
  Kabels in supercomputer
 • Virtuality

  Special Interest Group
  Wil je op de hoogte blijven van initiatieven rond serious gaming, simulaties en virtuele werelden? Dan is dit de juiste plek!
  Heb je zelf een interessant bericht? Plaats het!
  • 115
  Studenten achter game
 • Visualisatie

  Special Interest Group
  Informatie uit (Big) Data? Visualisatie kan je helpen. Zoek je contact met (andere) visualisatie experts of zoek je visualisatie tips en tools? “SIG VIS makes visualization visible”. (Note: site is mostly in English)
  • 47
  Man kijkt naar groot scherm
 • Vraagbaak Online Onderwijs

  Op de Vraagbaak Online Onderwijs delen we kennis, tips en voorbeelden om de overstap naar online onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen.
  • 913
  Community afbeelding
 • Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

  Special Interest Group
  Wat is de rol van de bibliotheek in open en online onderwijs? In 5 themagroepen vergroten we onze kennis.
  • 76
  Meisje loopt door bibliotheek
 • Werkgroep Videolearning

  De werkgroep videolearning is een groep video-experts uit verschillende instellingen die SURF helpen met het formuleren van een toekomstvisie voor video in het onderwijs. De groep komt samen van januari 2020 tot juli 2020. Via SURFcommunities zullen we de uitkomsten per bijeenkomst delen met een breder publiek.
  • 78
  Drie studenten achter een laptop