Onze communities

Onze communities verbinden mensen die binnen het onderwijs en onderzoek werken aan ict-innovatie. Samen met vakgenoten de volgende stap zetten? Word lid van de community's die actief zijn in jouw vakgebied. Leg contact met andere leden, deel je eigen expertise en maak gebruik van de ervaringen van anderen.

 • AI in Education

  Het onderwijs kan enorm profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van AI. De SIG “AI in Education” wil de inzet van AI in het onderwijs versnellen door docenten te inspireren en ondersteunen bij het ontdekken van de mogelijkheden in hun onderwijs.
  Drie mensen achter laptop
 • Blended Learning

  Blended Learning is een mengvorm van face-to-face en online leeractiviteiten. Een goede ‘blend’ is er een waarin deze leeractiviteiten elkaar wederzijds versterken en er didactisch onderbouwde keuzes gemaakt zijn in het on- of offline en synchroon of asynchroon faciliteren van leeractiviteiten. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren!

  Wil je meer weten, meepraten of kennisdelen? Kijk dan verder en volg de SIG Blended Learning!
  Jongen met mobiele telefoon
 • Compute Resources for Life Science Research

  In this joint SURF-DTL SIG we bring together the expertise in building and providing a computational infrastructure for large-scale life science research data processing.
  Supercomputer
 • Data- en serverdiensten

  Als instelling kun je een eigen IT-infrastructuur bouwen en beheren. Maar je kunt deze functionaliteiten ook afnemen in de cloud. Dat is flexibeler, schaalbaarder en goedkoper. SURF biedt diverse oplossingen om de stap naar de cloud te maken, van IaaS tot cloudopslag.
  Studieruimte
 • Dataopslag en -beheer

  We bieden een breed assortiment van diensten aan voor verschillende fasen in de levenscyclus van jouw onderzoeksdata. Alles voor het veilig opslaan, managen, delen en hergebruiken van data.
  Mevrouw in laboratorium kijkt naar bloedbuisjes
 • Dataverwerking- en analyse

  Wil je complexe onderzoeksgegevens of big data verwerken, analyseren of visualiseren? Met deze diensten krijg je inzicht in jouw onderzoeksdata.
  Meneer achter pc
 • Digitaal certificeren

  In deze community wisselen we kennis uit over alles wat met digitale certificering te maken heeft. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom digitale certificering, en praat mee.
  Groep studenten aan het overleggen
 • Digitaal Toetsen

  Blijf bij over onderwerpen als online proctoring, veilig en flexibel toetsen en alternatieve toetsvormen.
  Studenten maken toets op laptop
 • Digitale Leer- en Werkomgeving

  Hier kun je kennis rondom Digitale Leer- en Werkomgevingdelen, vinden en bediscussiën. Je kunt je ook aanmelden om "lid" te worden van de DLWO SIG via www.linkedin.com/groups?gid=3247451.
  Studenten achter computer
 • EdTech voor Onderwijsinnovatie

  Sinds de zomer van 2021 werken we aan het opbouwen van een actieve EdTech Community. Deze community bestaat niet alleen uit mensen uit het hoger onderwijs, maar ook uit EdTech-leveranciers. Het belang van de community is glashelder: samenwerking tussen instellingen onderling, en tussen instellingen en EdTech-bedrijven, effectiever maken. Met de community wil de werkgroep uitwisseling stimuleren, elkaar inspireren en inhoudelijk een boost geven aan de doelen. Dat doel is: het beter aansluiten van EdTech-bedrijven op de behoeftes en verwachtingen in het onderwijs. Wil jij deelnemen aan de EdTech Community? Kijk dan hier voor meer informatie.
  Community EdTech
 • Gezamenlijke inkoop

  We kopen ICT en content in tegen de best mogelijke voorwaarden en zorgen ervoor dat je deze makkelijk kunt gebruiken. Daarnaast ondersteunen we je bij aanbestedingstrajecten die we voor instellingen gezamenlijk uitvoeren.
  Groep mensen vergaderen om een tafel
 • Groene ICT en Duurzaamheid

  In april 2020 heeft het kernteam van de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid van SURF de SIG beëindigd.
  Drie mensen vergaderen rondom een tafel
 • Learning Analytics

  Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.
  Docent kijkt naar grafieken op scherm
 • Learning Spaces

  Bevordert en structureert instellingsoverstijgend het delen van expertise en kennis over innovatieve Learning Spaces. Wil je weten wat er speelt? Log in en klik op Volg deze groep en klik ook de notificatievoorkeur aan voor automatische email bij een nieuw bericht.
  Mensen achter een computer
 • Media & Education

  ... is een open en actieve kenniscommunity die zich richt op (didactische) videotoepassingen binnen het Hoger Onderwijs.
  Vinger op ipad
 • Netwerkinfrastructuur

  Het netwerk is de basis van alle ICT-voorzieningen op jouw instelling. Zonder stabiel netwerk geen onderwijs, onderzoek en innovatie met ict. Daarom werken we vanuit SURF continu aan een betrouwbaar, flexibel en krachtig netwerk.
  Close up netwerkkabels
 • Onderwijslogistiek

  Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maakt dat het onderwijs van onderwijsinstellingen gestroomlijnd verloopt. Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen en informatiestromen in de gehele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering.
  Student achter laptop
 • Online binding

  Onder het mom "Eerst de relatie, dan de prestatie" wordt er in deze community gekeken naar de kansen en mogelijkheden van online binding in het corona tijdperk.

  Docenten geven aan het informele contact te missen. Die leuke vragen en discussies tijdens en net na een hoorcollege, de toevallige ontmoeting in de kantine, de informele nazit na een werkcollege. Daar komt bij dat binding een sterke indicator voor studiesucces is.

  Studenten missen het contact met hun medestudenten. Het valt niet mee om met iemand te gaan samenwerken die je nog helemaal niet kent en alleen maar via een beeldscherm hebt gezien. Voor de generatie eerstejaars die vanaf september gaat starten lijkt dit nog lastiger omdat hun introductie en start van de studie zelfs grotendeels online zullen plaatsvinden.

  De online community Online Binding helpt docenten om het informele online contact tussen docent en studenten en studenten onderling te bevorderen, bijvoorbeeld via korte tips van studenten en collega’s (de educator pitch), praktische artikelen en inzicht in de ervaringen van studenten.
  Mensen op een plein
 • Online events

  In de huidige 1,5 meter samenleving zullen grote evenementen met veel studenten, medewerkers of onderzoekers voornamelijk online georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan de naderende introductieweken, de opening van het academisch jaar en de (studenten)conferenties en congressen.

  Deze community is er om met elkaar kennis uit te wisselen rond het organiseren van, grote, online events.

  Sluit jij je aan?
  Een open laptop met een presentatie daarop
 • Open Education

  Open Education omvat vrij aanbieden van leermaterialen, services en onderwijsinspanningen, veelal online. Hier vind je nieuwtjes, relevante bronnen en congresblogs.
  Man leest rapport
 • Open science

  SURF wil het gehele onderzoeksproces toegankelijker maken. We doen dit door samen met onderzoekers en instellingen beleid, infrastructuur en tools te ontwikkelen. Zo vereenvoudigen we open science.
  Mevrouw achter een laptop
 • Oplossingen voor online onderzoeksomgevingen

  Onderzoekers werken online samen aan onderzoeksprojecten in digital en virtual research environments (DRE’s en VRE’s). SURF voorziet in componenten waarmee onze leden deze online onderzoeksomgevingen kunnen samenstellen en met elkaar kunnen verbinden. Hierdoor wordt gezamenlijk online onderzoek eenvoudig, snel en veilig gemaakt.
  Laptopscherm met code
 • Praktijkvaardigheden leren met technologie

  Deze community is opgericht door de werkgroep Digitaal Onderwijs in Praktijkvaardigheden (DOiP). De werkgroep bestaat sinds eind 2020 en is opgericht doordat tijdens de Coronatijd het vraagstuk opkwam hoe digitaal praktijkvaardigheidsonderwijs gerealiseerd moest worden. Deel je ervaring of praat met ons mee op LinkedIn!
  Digitaal Onderwijs in Praktijkvaardigheden - Photo by Maxim Hopman on Unsplash
 • Publieke Waarden

  Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een goede en veilige digitale omgeving te bieden. Daarbij worden we geconfronteerd met dilemma’s: hoe borgen we waarden als rechtvaardigheid, autonomie en menselijkheid, terwijl aan de andere kant de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit? De community publieke waarden gaat over het samen verkennen van deze dillema’s, het vormen van visie en het delen van praktische tools en hulpmiddelen.
  SURFcommunities Publieke Waarden
 • Rekendiensten

  Loop je tegen beperkingen aan met je eigen systemen? SURF biedt onderzoekers een brede waaier aan diensten op het gebied van high performance computing (HPC): tienduizenden malen sneller dan je pc.
  Rekendiensten
 • Security en privacy

  Studenten, docenten en onderzoekers zijn gebaat bij een veilige online omgeving. Beveiligingsdiensten kunnen daarbij helpen en bieden veel voordelen. Via SURF neem je diensten voordelig en veilig af. Deze diensten worden speciaal voor en door instellingen ontwikkeld.
  Twee studenten achter een laptop
 • SIGN

  SIGN is de community van ICT-specialisten van hbo- en mbo-instellingen en is al meer dan 20 jaar actief. Incidenteel schuiven ook leden van de UWDC (Universitaire Werkgroep Data Communicatie) aan. Het begon ooit met systeembeheerders, omdat Novell in rap tempo werd vervangen door Microsoft. Daarna volgde de snelle ontwikkeling van datanetwerken, vandaar de naam SIGN (SIG Netwerkbeheer).
  Vandaag de dag is de scope verbreed van ICT-infrastructuur naar wifi en 5G, ICT-architectuur, cloud (van beheer naar regie), security, Internet of Things en ‘koppelkunde’. Hierbij past ook de vertaling van strategie naar de praktijk en andersom.
  SIGN: Special Interest Group Networking
 • Trust en identity

  Samen met instellingen regelen we veilige en gemakkelijke toegang tot diensten. Dat doen we voor studenten, medewerkers maar ook voor onderzoekers. We delen kennis en innoveren met nieuwe concepten.
  Mevrouw achter pc
 • Veilige Datakoppeling

  De Special Interest Group Veilige Datakoppeling richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek.
  Kabels in supercomputer
 • Virtuality

  Wil je op de hoogte blijven van initiatieven rond serious gaming, simulaties en virtuele werelden? Dan is dit de juiste plek!
  Heb je zelf een interessant bericht? Plaats het!
  Studenten achter game
 • Visualisatie

  Informatie uit (Big) Data? Visualisatie kan je helpen. Zoek je contact met (andere) visualisatie experts of zoek je visualisatie tips en tools? “SIG VIS makes visualization visible”. (Note: site is mostly in English)
  Man kijkt naar groot scherm
 • Vraagbaak Online Onderwijs

  De community Vraagbaak Online Onderwijs is er voor iedereen die kennis en ervaring wil delen over digitale onderwijsinnovatie. De praktijk staat in deze community centraal.
  Vraagbaak Online onderwijs
 • Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

  De werkgroep is een laagdrempelig samenwerkingsverband van bibliotheekmedewerkers en maakt onderdeel uit van SHB, UKB en SURF.

  We geven kennis en vaardigheden aan elkaar door in workshops en bijeenkomsten. Zo helpen we elkaar om een goede onderwijsondersteuning te geven aan docenten bij het ontwikkelen, delen en hergebruiken van (open) leermaterialen. Leer meer over slimme technieken om leermaterialen beter vindbaar te maken. Sluit je aan bij de werkgroep en ontdek hoe jouw kennis van waarde is voor andere bibliotheekmedewerkers.
  Meisje loopt door bibliotheek
 • Werkgroep Videolearning

  De werkgroep videolearning is een groep video-experts uit verschillende instellingen die SURF helpen met het formuleren van een toekomstvisie voor video in het onderwijs. De groep komt samen van januari 2020 tot juli 2020. Via SURFcommunities zullen we de uitkomsten per bijeenkomst delen met een breder publiek.
  Drie studenten achter een laptop