Maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT: handreiking met praktische informatie

SURF publiceert een Handreiking en vijftal Productkaarten met praktische informatie

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat je niet alleen let op de prijs en kwaliteit van de producten of diensten die je inkoopt maar ook op de effecten op milieu, mens en maatschappij. Ook bij de inkoop van ICT is het relevant om duurzaamheidsaspecten mee te nemen. Een nieuwe publicatie helpt instellingen hierbij op weg.

In de onderwijs- en onderzoekswereld speelt MVI een steeds belangrijker rol. Vrijwel alle instellingen hebben een eigen duurzaam inkoopbeleid. Door duurzaamheidscriteria mee te nemen in je inkopen en aanbestedingen kun je koplopers belonen en de lat in de markt hoger leggen.

Bij de inkoop van ICT is het relevant om duurzaamheidsaspecten mee te nemen. Denk hierbij aan energiebesparende maatregelen, hergebruik van materiaal en componenten, het voorkomen van e-waste en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de keten. In de praktijk blijkt het om verschillende redenen nog lastig te zijn om de juiste eisen te stellen, bijvoorbeeld door onbekendheid met de (duurzame) ontwikkelingen in de markt, mogelijke conflicten met functionele eisen en beperkte marktinvloed. De meeste bezwaren zijn goed te ondervangen.

De door SURF uitgebrachte handreiking ICT inkopen met impact en de bijbehorende productkaarten helpen inkopers en IT-managers op weg om ICT duurzaam in te kopen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties