Publicatie Open leermateriaal binnen vakcommunity's

Een zojuist verschenen SURF-publicatie presenteert 6 praktijkvoorbeelden van vakcommunity's die open leermateriaal gebruiken, uitwisselen of maken. Instellingsoverstijgende, domeinspecifieke samenwerkingsverbanden (vakcommunity's) zijn een veelbelovende context voor OER.

In interviews met betrokkenen lees je hoe zij het delen van leermaterialen organiseren en welke succesfactoren en hindernissen zij tegenkomen. Een overzicht van de voorbeelden die in de publicatie zijn beschreven:

  • Docenten wiskunde van de technische universiteiten wisselen toetsvragen uit.

  • Steunpunt Taal en Rekenen ondersteunt mbo-docenten met beroepsgericht lesmateriaal.

  • Lerarenopleiders in de bèta-opleidingen maken samen open materiaal over bèta-didactiek.

  • Anatomieleerplatform maakt peer-reviewed anatomiecontent open toegankelijk.

  • Ingenieurs werken samen aan verantwoorde innovaties.

  • Bibliotheken delen leermateriaal over informatievaardigheid.

De publicatie is te downloaden op de website van SURF.

SURFnet heeft in 2017 verschillende vervolgactiviteiten gepland met vakcommunity's waarin leermateriaal ontwikkeld en hergebruikt wordt. Zie het innovatieproject Toegang tot leermaterialen. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties