Serious Game Digitaal Toetsen

Peter Dekker, Nils Siemens, Hogeschool van Amsterdam,

Het Serious Game Digitaal Toetsen is een geweldig ‘opschud’-middel dat meteen ook veel energie geeft om stappen te willen gaan maken in de richting van het gekozen digitaal toets-doel. Met de Serious Game Digitaal toetsen, die in de HvA ontwikkeld is in het Programma Digitaal Toetsen, krijgen deelnemende teams inzicht in de mogelijkheden, rollen en processen die van belang zijn bij de invoering van digitaal toetsen. Het formuleren van een doel is een belangrijk onderdeel van de game.

Opzet spel

Het Serious Game Digitaal Toetsen kan worden gespeeld met 1 of meer docenten-teams. Het spel biedt keuzemomenten, reflectie en competitie in vier rondes.

De eerste ronde van het spel bestaat uit het kiezen en formuleren van een verbeterdoel dat de deelnemers met digitaal toetsen willen bereiken. Keuze voor een te spelen rol en een te herontwikkelen toetscyclus-deel hoort daar bij. Foto kaarten in kaartspel

In de tweede ronde kiezen de spelers uit 26 speelkaarten de kaarten waarvan zij vinden dat die het meest bijdragen aan hun verbeterdoelen. De drie categorieën kaarten passen bij specifieke stappen in de toetscyclus en wakkeren het gesprek over keuzes aan.

Speelkaarten van het spel

In de derde ronde krijgen de spelers uitdagingen in de invoering van digitale toetsing voorgelegd. Dat kost of levert de deelnemers kaarten op. Doorlopend wordt daarmee kennisuitwisseling over gekozen middelen t.o.v. de doelen van digitaal toetsen bevorderd.

In de vierde ronde wordt het spel afgesloten met een reflectie op de gekozen doelen en middelen. Daarin komt naar voren in welke mate de gekozen kaarten bijdragen aan het doel.

Wat zijn onze ervaringen met de game, en hoe bruikbaar is het?

De Game is ontwikkeld voor gebruik in docentprofessionalisering voor digitaal toetsen. Voor die professionalisering ontwikkelden we een leergang met in totaal 3 dagdeel-bijeenkomsten waarin digitaal toetsen van globale mogelijkheden tot knoppencursus aan bod komt.

Docenten spelen de game

Het Game is ingezet in het eerste dagdeel van de leergang. De resultaten zijn bruikbaar in de vervolg-sessies. De expliciet gemaakte doelen en vragen van de deelnemers zijn nuttig voor het concretiseren van de vervolgstappen. Dat kan aan de hand van een digitaal-toets-canvas.  We hebben inzicht zien ontstaan in de verschillende rollen die nodig zijn om digitaal toetsen verantwoord in te voeren. We merkten ook dat het onderling gesprek richting kreeg door het inperken op specifieke toetscyclusdelen. De deelnemers zelf gaven aan dat ze het leuk en leerzaam vonden om deze game te spelen. Het leverde ze inzicht op in keuzemogelijkheden en benodigdheden voor digitaal toetsen.

Conclusie

Het Game is bruikbaar voor divers samengestelde groepen en groepsgroottes. De leerervaring is heel nuttig in implementatie en verdere professionalisering rondom digitaal toetsen. Voor verdere ontwikkeling denken we aan het beter verbinden tussen het toevals-element in het game en de doelen die de deelnemers kiezen.  

Meer informatie

Het Serious Game digitaal toetsen is gebaseerd op drie voorlopers: De Digitaal Toetsgame van de HAN, Gamequest van Madison en de Blended Learning Game van de HAN. Zie de bijlage voor een uitgebreide versie en meer informatie over de voorlopers.

Vragen of opmerkingen? Mail Peter Dekker via e-mailadres p.j.dekker@hva.nl of Nils Siemens via e-mailadres  n.siemens@hva.nl.

Bronnen

Bijlage

serious-game-lange-versie.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties