Ga naar 'Blended Learning'

Blended Learning

Blended Learning is een mengvorm van face-to-face en online leeractiviteiten. Een goede ‘blend’ is er een waarin deze leeractiviteiten elkaar wederzijds versterken en er didactisch onderbouwde keuzes gemaakt zijn in het on- of offline en synchroon of asynchroon faciliteren van leeractiviteiten. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren!

Wil je meer weten, meepraten of kennisdelen? Kijk dan verder en volg de SIG Blended Learning!

‘Hoe ontwerp je nu goed ‘blended onderwijs’?’ Een veel gehoorde vraag door de leden van de Special Interest Group (SIG) Blended Learning en een vraag die sinds de coronapandemie alleen maar is toegenomen.

Met ‘blended onderwijs’ wordt onderwijs bedoeld dat is ingericht volgens het principe van blended learning en dus een mix van online en offline leeractiviteiten bevat. Maar wat maakt nou een kwalitatief goede mix? Wat doe je online/face-to-face en synchroon/asynchroon? Hoe verbindt je on- en offline activiteiten aan elkaar? Hoe richt je de activiteiten goed in? Wat vraag het aan didactiek? 

Hoe pak je het ontwerpproces aan? Welke blended modellen zijn er? Hoe vind ik een blend die past bij onze specifieke onderwijsvisie/onderwijsmodel? Hoe professionaliseren we docenten op het gebied van Blended Learning? En wat zegt onderzoek over de effectiviteit van blended learning?

Er is al heel veel informatie beschikbaar om tot antwoorden op bovenstaande vragen te komen maar als medewerker binnen een hoger onderwijsinstelling zie je soms door de bomen het bos niet meer. De SIG Blended Learning probeert hier een handje bij te helpen door kennisdeling te faciliteren, nieuwe kennis te ontwikkelen en bestaande kennis te structureren en te ontsluiten.

De Special Interest Group Blended Learning bestaat uit Blended Learning experts van diverse universiteiten en hogescholen. We vormen samen met andere, ervaren en minder ervaren collega’s op dit terrein, een netwerk van geïnteresseerden. Samen met dit netwerk ontwikkelen we producten (bijv. infographics, artikelen, video’s etc.) en activiteiten (bijeenkomsten, workshops, webinars etc.) voor beginners en experts.

Kernteam
De SIG wordt geleid door Bianca van der Aalst (Fontys Hogescholen) en begeleid vanuit SURF door Annette Peet en Michel Jansen. Daarnaast zijn er een aantal leden zeer actief waaronder: Wiebe Dijkstra (TU Delft), Peter Dekker (HvA), Jean Jamin (Fontys Hogescholen), Natasa Brouwer (UvA), Frank Weissman (BUAS), Esther Christenhuis (UMC Utrecht), Marina Brinkman-Staneva (BUAS), Joyce Dekens (Haagse Hogeschool), Koos Winnips (RUG). Naast voorgenoemde leden, zijn ook andere experts op flexibele basis betrokken en maken we gebruik van de expertise van onze achterban.

Ben je geïnteresseerd?
Volg de SIG Blended Learning, meld je aan voor bijeenkomsten en/of neem actief deel aan de community! Met vragen kun je contact opnemen met Bianca van der Aalst (voorzitter SIG Blended Learning)