Een ervaring rijker met het einde van Cloud Management Platform

Bij SURFcumulus streven we al sinds onze oprichting naar onafhankelijkheid van commerciële cloudleveranciers. Het Cloud Management Platform (CMP) bood ons deze autonomie én controle en flexibiliteit. Maar met dit pionieren liepen we ook in valkuilen en ontdekten een discrepantie tussen theorie en praktijk. 

Al sinds de oprichting van SURFcumulus denken we na over hoe we onafhankelijk kunnen opereren ten opzichte van commerciële cloudleveranciers. Tijdens het ontwikkelen van deze dienst wilden zes hogescholen hun eigen infrastructuur omzetten naar de cloud. Maar hoe hou je daarna nog controle en flexibiliteit en blijf je toch scherp op kwaliteit, veiligheid en rechtmatigheid?

Zes jaar geleden begonnen we met een platform ontwikkelen dat kon voldoen aan deze voorwaarden. Zo ontstond het Cloud Management Platform (CMP): een portaal dat bij SURF draait, waarmee je onafhankelijk van leveranciers of standplaats de infrastructuur beheert. Hiermee hielden we controle over identiteiten en toegangsvoorwaarden met de mogelijkheid om servers naar een andere (gunstigere) cloud te verplaatsen.

De valkuil van pionieren

We wilden dit platform succesvol maken. Onze ontwikkelaars verbeterden ieder jaar weer functionaliteiten en onze cloudadviseurs bleven steeds de voordelen benadrukken. Toch verliep de praktijk éven anders. Systeembeheerders misten de volledige functionaliteit die een hyperscaler als Microsoft Azure biedt. Instellingen kozen voor één enkele cloud en lieten de multicloudstrategie links liggen.

Op korte termijn concrete behoeften invullen bleek urgenter, dan samen een tool ontwikkelen voor de hele onderwijssector. Het CMP aan de man brengen en kostendekkend maken bleek ook een uitdaging; uiteindelijk werd het platform maar door vier instellingen gebruikt. De belangrijkste taak van SURF is inspelen op en voorzien in behoeften van onze leden. Daaraan voldeden we met het CMP niet. Twee jaar geleden besloten we dat de stekker eruit moest. Inmiddels hebben we het platform overal geleidelijk beëindigd en stoppen we er nu definitief mee.

"Mensen die dagelijks in de praktijk met het platform gaan werken kun je niet belasten met beperkingen die voortkomen uit theoretische doelstellingen.."

Selwyn Jonges, Specialist SURFcumulus bij SURF

Discrepantie tussen theorie en praktijk

Een dergelijk platform ontwikkelen, met alle uitdagingen, is leerzaam. In het SURF-kantoor in Utrecht hangt een passende slogan: "In theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde. In de praktijk zijn ze dat niet." Dat ging ook op voor het CMP en was meteen de belangrijkste les uit dit project. Mensen die dagelijks in de praktijk met het platform gaan werken kun je niet belasten met beperkingen die voortkomen uit theoretische doelstellingen. We maken ons in toekomstige projecten ook hard om deze kloof tussen ideeën en uitvoering te overbruggen en zijn erg benieuwd naar jullie ideeën hierover. Deel ze vooral in de comments!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties