Kennisdeling Onderwijs 365: databeveiliging, digitaal toetsen en European Accessibility Act

In december kon je weer aansluiten bij een Kennisdeling Onderwijs 365. Deze stond in het teken van Artificiële intelligentie (AI), met onderwerpen als databeveiliging, digitaal toetsen en de European Accessibility Act.

Bij de aftrap van het evenement was vrijwel iedere plek bezet. Het welkomstwoord genereerden we ter plekke met een prompt in Microsoft Copilot:

“Schrijf een welkomstwoord voor een bijeenkomst, georganiseerd door SURF, MBO Digitaal, Microsoft en onderwijsinstellingen, bij Microsoft Schiphol, waarin presentaties worden verzorgd voor onderwijsinstellingen over Artificial Intelligence en Microsoft 365.”

Keynote: een kritische blik op AI in het onderwijs

Jan Landsaat (Privacy Officer, Hogeschool Rotterdam) gaf in zijn keynote over AI zijn realistisch kritische visie op AI in het onderwijs. Hoewel hij pro-AI is, maakt hij zich zorgen. Hij  benoemde voordelen en mogelijke risico’s en ging in op vraagstukken als:

 • Hoe bewaak je intellectueel eigendom?
 • Hoe voorkom je bias en fraude?
 • Hoe behoud je menselijke controle?
 • Hoe gebruiken we AI verantwoord?

Of je als instelling klaar bent voor AI in onderwijs, hangt volgens Jan af van enkele voorwaarden:

 • Medewerkers en studenten zijn voldoende digitaal geletterd.
 • AI-gebruik is ethisch en juridisch verantwoord.
 • Privacy is gewaarborgd.
 • Processen en data zijn op orde.
 • Voldoende kennis en capaciteit beschikbaar.

Verder raadt hij aan om de zorgen rondom AI aan te horen en mee te denken over oplossingen; alleen met een open dialoog overtuig je mensen met een kritische blik op AI. Afsluitend adviseert Jan:

 • Hou je aan de feiten; daar houden juristen van.
 • Zorg voor een goede informatievoorziening.
 • Regel een duidelijke uitrol.
 • Beleg eigenaarschap.
 • Zorg voor een werkend datalekresponseteam.
 • Wees vooral flexibel, want morgen is weer anders dan vandaag.

Het ontstaan van AI in het onderwijs

Aansluitend presenteerde Xander Kupers (Modern Workplace Specialist, Microsoft) over de ontstaansgeschiedenis van AI en de weg die Microsoft aflegde op het gebied van (responsible) AI. Hij stond stil bij de geboorte van ChatGPT en de rol van deze technologie voor Microsoft Copilot. Een paar praktische voorbeelden uit het buitenland kwamen voorbij en Xander riep op om mee te denken over zinvolle Microsoft Copilot-oplossingen voor het onderwijs.

Breakoutsessies over AI en cloud in het onderwijs

Ronde 1

Om 11.30 was het tijd voor de eerste ronde met verschillende sessies:

 • Microsoft Fabric
 • Digitaliseren van Levenlang Ontwikkelen met Dynamics 365 en Power Platform
 • AI Chatbot (deze was overweldigend populair)
 • ‘Let’s do it’-sessie

In de ‘Let’s do it’-sessie zag je hoe Rik Burger en Frank ten Hove via actieve deelname aan opleidingsoverleggen bij het ROC van Amsterdam de adoptie en het gebruik van applicaties bevorderen. Met goed resultaat!

Twee personen geven een breakoutsessie 'Let's do it!'.
Breakoutsessie 'Let's do it!'

Ronde 2

Na de lunch was de tweede breakoutronde, met vier sessies:

 •  Digitaal toetsen met behulp van Schoolyear.
 •  Vaardigheidstraining via een simulatiegame in Teams.
 •  Microsoft CRM - van Studiekeuze, Student tot Alumni.
 •  Presentatie over Microsoft Cloud in de klas.

In ‘Microsoft Cloud in de klas’ zag je hoe IT-docent Ben van der Meer Microsoft Azure en Microsoft 365 integreert in zijn lesprogramma bij het ROC van Amsterdam. Hij gebruikt daarbij cloudleermiddelen die Microsoft beschikbaar stelt en biedt IT-studenten de mogelijkheid om een Microsoft-certificaat te behalen. Vier van Bens studenten ondersteunden zijn verhaal van harte; ze waarderen zijn lesaanpak en vermeldden trots dat zij elk wel drie Microsoft-certificaten hadden.

Groepje mensen uit breakoutsessie poseert voor een foto.
Breakoutsessie 'Microsoft Cloud in de klas'.

Ronde 3

Tijdens de derde en laatste breakoutronde stonden we stil bij een kans voor het onderwijs: de European Accessibility Act. Stefanie Furum van Microsoft deelde de visie van Microsoft, Inge van Duijvenvoorde van de Universiteit van Amsterdam toonde een praktijkvoorbeeld in Power Platform en Rick Gevaert van Hogeschool Utrecht vertelde over een meerjarig onderzoek om hun digitale dienstverlening in kaart te brengen en te verbeteren. Rebecca Hubers - Hamers en Rob Funcken van Avans hogeschool presenteerden een mooi AI Chatbot-praktijkvoorbeeld. Ellen van Meurs eindigde het programma met een Microsoft-presentatie over databeveiliging.

Na afloop richtten we weer een AI-gegenereerd dankwoord aan de sprekers, de organisatie en vooral de deelnemers. Er waren gezonde snacks en drankjes en het bleef nog lang gezellig; het  zal rond 18.00 geweest zijn toen onze Microsoft-gastheren Jeroen Strijbosch en Robert van der Hoef het licht uitdeden.

Trots op de evaluatiescore, aan de slag met de feedback

De uitkomst van de evaluatie: de KDO 365 krijgt een 4,3 op een schaal van 0 tot 5. Daar zijn wij best trots op! We gaan aan de slag met feedback, zoals sessies duidelijker omschrijven, een betere mix maken tussen onderwijskundige en technische sessies, een betere pauzeverdeling, en kortere plenaire sessies.

Denk ook mee over de volgende KDO 365

We kregen al een aantal mooie aanbevelingen voor onderwerpen voor de volgende kennisdelingsbijeenkomst. Heb je nou ook een idee voor KDO 365? Deel het in een reactie onderaan deze blogpost!

KDO 365 en Microsoft 365 zijn onderdeel van ons dienstaanbod waarin meerdere cloudleveranciers beschikbaar zijn die waardevolle diensten bieden aan onderwijsinstellingen. Het doel van KDO 365 is zorgen voor een platform waar onderwijsprofessionals en ICT-experts van elkaar kunnen leren over de techniek achter en toepassing van Microsoft 365-oplossingen in het onderwijs. Juist het enthousiasme en de betrokkenheid van onderwijsinstellingen zelf maken deze bijeenkomst zo waardevol en nuttig.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen