SURFcumulus-gebruikers kunnen nu Azure-savings plans aankopen

Vorig jaar introduceerde Microsoft savings plans voor Azure compute. Door onvolkomenheden tijdens de introductie waren deze voor SURFcumulus-gebruikers eerder niet beschikbaar. Nu wel.

Man in blauw pak bekijkt papieren

Azure savings plans 

Vorig jaar introduceerde Microsoft savings plans voor Azure compute. Savings plans zijn een alternatief voor reservations: je committeert je aan een minimaal gebruik voor één of drie jaar en in ruil daarvoor krijg je korting op het tarief. Deze zijn nu ook beschikbaar voor SURFcumulus-gebruikers!

De kortingen voor savings plans zijn in het algemeen lager dan voor reservations. Toch kunnen savings plans aantrekkelijk zijn omdat de korting wordt toegepast op meerdere Azure services: VMs, Container Instances, Functions (Premium tier), App Services (Premium v3 en Isolated v2) en on-demand capaciteitsreserveringen.

Een belangrijk verschil tussen reservations en savings plans is dat savings plans niet voortijdig beëindigd kunnen worden. Je committeert je daadwerkelijk voor de gekozen periode van één of drie jaar. Reservations kunnen wel voor het einde van de looptijd worden beëindigd.

Waarom stonden savings plan aankopen uit voor SURFcumulus? 

Na de introductie van savings plans door Microsoft zaten er onvolkomenheden in de verrekening op de factuur en de korting in de Azure-kostenbeheersingstools zoals de Azure-pricing calculator. Daardoor was het voor gebruikers niet duidelijk hoeveel voordeel ze zouden hebben van savings plans. Vanwege het feit dat savings plans niet voortijdig kan worden beëindigd, hebben we net na de introductie besloten het aankopen van savings plans uit te zetten op het SURF enrollment waar de meeste SURFcumulus-gebruikers in zitten.

Savings plan aankopen zijn nu mogelijk 

Inmiddels is de situatie verbeterd. De verrekeningen staan nu goed in de verbruiksoverzichten en de besparing met name op de 3-jaars savings plans zijn nu wel relevant.

De 1-jaars savings plans bieden nog steeds weinig of zelfs helemaal geen korting en zijn daardoor niet interessant.

Bij het berekenen zijn de kortingspercentages in de Azure-pricing calculator nu ook op basis van de tarieven die gelden voor SURFcumulus-gebruikers. Het is belangrijk om met een instellingsaccount voor Azure in te loggen in de pricing calculator, anders krijg je niet de SURF-tarieven te zien.

Met dit in gedachten is het vanaf nu mogelijk om savings plans aan te schaffen. Voor instellingen die in het SURF-enrollment zitten is het belangrijk om de juiste scope te kiezen voor hun savings plans: wanneer de shared scope wordt gekozen, dan kan de korting worden toegepast buiten het eigen department. 

Savings plans en reserved instances 

Bij een reserved instance koop je voor een periode van één of drie jaar rekenuren in voor een specifiek type machine in een specifieke regio. Hiervoor krijg je dan een korting op het on-demand tarief. Deze korting is hoger dan de korting op een savings plan. Een bijkomend voordeel is dat een reserved instance kan worden gestopt en dan wordt het restant verrekend.

Bij een savings plan doe je een financiële commitment voor het afnemen van compute capaciteit voor een periode van één of drie jaar, voor – op dit moment – vijf compute services, over alle Azure regio’s. Hiermee ben je dus een heel stuk flexibeler en kun je nog steeds een korting krijgen. Houd wel in gedachten dat dit bedrag niet verrekend wordt als je er geen gebruik meer van wilt maken.

Voorbeeld van twee typen VMs in de regio west-europa (in euro excl. SURFcumulus-toeslag en excl. licenties): 

Machine

SURF prijs voor on-demand 

SURF prijs voor 1-jaars reservation 

Korting

SURF prijs voor 1-jaars savings plan 

Korting 

D2s v3 

€ 69,35 

€ 52,26 

-24,64% 

€ 71,02 

+2,41% 

D8s v5 

€ 267,18 

€ 185,42 

-30,60% 

€ 240,27 

-10,07%

Machine 

SURF prijs voor on-demand 

SURF prijs voor 3-jaars reservation 

Korting 

SURF prijs voor 3-jaars savings plan 

Korting 

D2s v3 

€ 69,35 

€ 35,96 

-48,15% 

€ 56,05 

-19,18% 

D8s v5 

€ 267,18 

€ 119,45 

-55,29% 

€ 172,51 

-35,43% 

Meer informatie

Een uitgebreidere uitleg over savings plans voor Azure, AWS en GCP lees je in het artikel Savings plans op de SURFcumulus-informatiepagina.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen