Als het antwoord Cloud Governance is, wat is dan de vraag?

SURF zet zich graag in voor kennisuitwisseling op het gebied van cloud. Eén van de manieren waarop ik hier invulling aan geef, is het samen met Weolcan organiseren van trainingen op dit gebied. Dit jaar bieden we een nieuwe training aan binnen dit thema: Cloud governance. Een vaag begrip, maar wel iets dat belangrijk is goed in te richten wanneer je gebruik gaat maken van clouddiensten. Ik heb Alex Goedhart van Weolcan gevraagd wat meer te vertellen, hieronder zijn gastblog.
Geïnteresseerd geraakt? Schrijf je in voor de Cloud governance training.

Gastauteur: Alex Goedhart

42

In het boek ‘The Hitchhikers Guide To The Galaxy’ wordt vrij vertaald de vraag gesteld; “Wat is het antwoord op de vraag van het bestaan, het universum en alles?”. Het antwoord, 42, brengt uiteraard geen voldoening maar levert wel het inzicht op dat er een beter begrip nodig is; welke vraag stel ik eigenlijk?
Als je cloud vanuit IT de organisatie inbrengt welk doel dient het dan? Waarom is het onwenselijk dat een afdeling gezamelijk een app uit een appstore of playstore zelfstandig in gebruik neemt? Als de CTO een cloud strategie heeft uitgezet hoe borgen we die dan in de organisatie? Als we Agile werkmethoden introduceren hoe ziet dan een IT organisatie eruit die dat kan faciliteren? Op al deze vragen heeft Cloud Governance een antwoord.

Het antwoord: Cloud Governance

Als het antwoord Cloud Governance is, wat is dan de vraag?

De ‘Digitale Tranformatie’ vraagt om het richten van Business en IT. Waar ligt de ambitie van de organisatie en hoe ziet de technologie eruit die dat ondersteunt? Hoe borg je de strategische werkwijze in lijn met de bedrijfsdoelstellingen terwijl de dagelijkse uitvoering daar op een efficiënte manier aan bijdraagt?

Er bestaat ambiguïteit tussen enerzijds de vrijheid en ondernemersgeest van een zelfsturende organisatie en de rapportageplicht, controleprocessen en ogenschijnlijk niet economische activiteiten van governance.

In de Cloud Governance training stellen we dat governance niet een op zichzelf staand en controlerend gevaarte hoeft te zijn die de medewerkers probeert te beteugelen.

Hoe dan?

Het begint bij het onderkennen dat de digitale transformatie niet alleen een verandering betekent aan techniek maar ook in processen en voor de mensen in de organisatie. De contactpunten tussen de business en IT veranderen. De processen aan supply kant moeten herzien worden. Een (groot) deel van de levering van diensten komt buiten de deur te staan en zijn geautomatiseerd aan te sturen en dit alles vraagt om nieuwe skills van de medewerkers. Welbeschouwd zijn we een nieuw operating model aan het ontwerpen. Het inrichten van deze nieuwe organisatie en aansturen van mensen, het monitoren van de resultaten en bijsturen waar nodig is waar Cloud Governance zich op richt.

Tekst: Doen we de juiste dingen? Doen we ze op de juiste manier? Hoe weten we dat dan?

De Cloud Governance training is een ‘Hitchhikers guide to the cloud’

De training cloud governance brengt governance en het cloud operating model bij elkaar en verkent de uitdagingen die komen kijken bij de digitale transformatie. Er wordt uitvoerig stilgestaan hoe dit alles elkaar beïnvloed en welke keuzes er te maken zijn.

We behandelen het inrichten van de nieuwe IT organisatie, de Cloud Centers of Expertise and Excellence, die aansluit op continuous delivery, devops en agile methodieken. Daarbij behandelen we ook de techniek en de automatisering daarvan.

Het transformeren van bedrijfsapplicaties en bedrijfsprocessen komt uitvoerig aan bod en zal aan de hand van de cloud service lifecycle in detail uiteen worden gezet.  Hierbij komt ook de informatievoorziening vanuit ondersteunende processen en de inrichting of aanpassing van die processen aan bod.

Doe mee en geef je op

Het is oneindig onwaarschijnlijk (Infinite Improbability, heb je ‘em?) dat je geen vragen hebt over dit onderwerp en net zo oneindig onwaarschijnljk dat het helemaal duidelijk is wat we allemaal gaan doen in de training. Dus geef je direct op voor de training Cloud governance.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties