SURFcumulus in een nieuw jasje: waarom en waar staan we?

Op 1 april 2020 gaat een nieuwe dienstbeschrijving voor SURFcumulus in. In deze blogpost lees je waarom dit belangrijk is, vind je een beschrijving van het proces dat we volgden en zie je mooie grafieken over het gebruik.

Wat is SURFcumulus ook alweer?

SURFcumulus stelt instellingen in staat om commerciële clouddiensten (denk aan Azure, AWS, Vancis etc.) te gebruiken zonder die zelf aan te besteden. Onze Service Delivery Managers helpen instellingen bij het maken van de keuzes en bij het gebruik van deze diensten: we begeleiden ze van beheer naar regie. Ook verzorgen we workshops en trainingen om hiervoor de juiste skills te ontwikkelen. SURFcumulus is een optionele dienst die sinds 2018 kostenneutraal (de inkomsten dekken de kosten van het team en de benodigde andere zaken) is.

Alweer een nieuwe dienstbeschrijving?

Ja, Cloud is Change… Nu meer instellingen (de teller staat inmiddels op 112) steeds meer clouddiensten afnemen ontwikkelt de vraag zich. We luisteren naar de feedback en spelen daarop in met de nieuwe dienstbeschrijving. Nieuw zijn hier de mogelijkheden om het Cloud Management Platform (CMP) ook voor hun eigen (VMware of OpenStack) infrastructuur te gebruiken. Ook kunnen instellingen in de loop van volgend jaar via Professional Services migratie- en beheeractiviteiten afnemen van geselecteerde bedrijven via een SURF-aanbesteding. Daarnaast kunnen instellingen meerdere cloudleveranciers gebruiken zonder abonnementsvorm. Meer lezen? Download dan hier de nieuwe dienstbeschrijving.

Veel stakeholders = veel communiceren

De nieuwe dienstbeschrijving opstellen was ook dit keer weer een majeure exercitie. Naast de uitgebreidere dienstverlening goed verwoorden, hadden we onszelf als SURFcumulus-team ook nog eens als doel gesteld om de dienstbeschrijving af te slanken (inderdaad, ook ontvangen feedback): ook gelukt, van 26 naar 19 pagina’s. Na het verzamelen van de feedback hebben we eerst een aantal scenario’s bedacht en die tegen verschillende stakeholders aangehouden. De uiteindelijke dienstbeschrijving is daarna tot stand gekomen met input van zowel SURF-medewerkers (vanuit SURFnet en SURFsara) als van instellingen die SURFcumulus gebruiken. Begin oktober hebben we deze naar alle instellingen gestuurd die SURFcumulus gebruiken. In november en december verzorgen we twee voorlichtingsbijeenkomsten waar we deze toelichten en eventuele vragen van instellingen beantwoorden. Lang proces maar zeer belangrijk!

Meer instellingen die meer clouddiensten gebruiken: de grafieken

Omzet per kwartaal: Meer dan 2.500.000 in Q3 2019

De sprong tussen Q4 2017 en Q1 2018 is het gevolg van het toevoegen van Microsoft Azure dat voorheen via SURFmarket liep. Voor de volledigheid: dit is de totale bruto omzet bestaande uit kosten gebruik cloudleveranciers, abonnementstarieven en CMP kosten.

Taartdiagram van de omzet van Q3 2019

Bovenstaand overzicht laat goed zien dat het gebruik van clouddiensten mooi verdeeld is over de sectoren (die natuurlijk sterk verschillen in aantal instellingen).
Omdat bovenstaande grafiek natuurlijk leidt tot de vraag hoeveel instellingen per sector SURFcumulus gebruiken (SURF-leden) hebben we dit per sector bekeken:

SURFcumulus gebruik binnen sectoren

De UMC’s en de Universiteiten gaan daarmee nek aan nek om de eerste sector te zijn waarbinnen alle instellingen SURFcumulus afnemen!

Waar gaat het heen?

Uiteindelijk zullen instellingen vooral naar SaaS bewegen. En daar zal SURFcumulus op aan moeten sluiten. Hoe dat er dan uit gaat zien weten we nog niet maar we hebben er vertrouwen in dat we instellingen ook dan kunnen ondersteunen. En nee, dat betekent echt niet dat SURFcumulus binnenkort ‘End-Of-Life’ is. Het zal nog heel wat jaar duren voordat de laatste instelling zijn datacenter heeft gesloten en alles als SaaS afneemt. SURFcumulus verzorgt nu slechts een klein (maar groeiend) percentage van de infrastructuurbehoefte van instellingen. 100% zal nooit lukken en is ook niet het doel. Instellingen zullen altijd eigen afwegingen maken over wat ze zelf doen, wat ze bijvoorbeeld op de HPC Cloud van SURFsara doen en wat ze in de cloud onderbrengen. Zoals één van de SURFcumulus Service Delivery Managers het zo mooi verwoorde: ‘we moeten van een transactie gebaseerde relatie naar een partnerschap. En dat doe je alleen door veel aan de tafel te zitten, goed te luisteren en daarop, samen met de instellingen, de koers te bepalen’. De nieuwe SURFcumulus dienstbeschrijving is daar een mooi voorbeeld van.

Cloud = Change = SURFcumulus!

Heb je vragen over de nieuwe dienstbeschrijving of over SURFcumulus? Neem dan contact met me op via michel.wets@surfnet.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties