Learning Analytics Webinar 20th October 3-4 PM

I am proud to announce a webinar from two soon to be promoted researchers in Learning analytics, Justian Knobout ex chair of  the LA SIG and Marcel Schmitz. Reaching the PhD level in this rapidily evolving and intersecting field requires a significant amount of effort and study.  If you attend the webinar you will gain the benefit of their hard earned understandings.

Here are the details:

Title of webinar: Van idee tot inzet: het succesvol toepassen van learning analytics binnen het Nederlandse onderwijs

Justian Knobbout vertelt over het Learning Analytics Capability Model. Dit model beschrijft vijf aandachtsgebieden waarbinnen onderwijsinstellingen organisatorische vaardigheden moeten ontwikkelen om Learning Analytics succesvol te kunnen implementeren. Daarnaast bespreekt hij het ontwerpproces, en geeft hij handige tips om zelf met learning analytics aan de slag te gaan.

Marcel Schmitz gaat in op het gebruik van learning analytics als instrument tijdens het ontwerpproces. Hij vertelt over Fellowship Of Learning Activity and Analytics (FoLA), een methode om LA ondersteunde leeractiviteiten te ontwerpen. Daarnaast belicht hij mogelijke toepassingen binnen de eigen organisatie.

Subscribe @  https://www.surf.nl/agenda/van-idee-tot-inzet-het-succesvol-toepassen-v…

 

Auteur

I am an author and consult about Analytics, IT automation, Quality…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties