National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions

Terugblik op de conferentie van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management en SURFacademy op donderdag 8 februari 2018

Ongeveer 170 mensen woonden op donderdag 8 februari de conferentie National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions bij. Deze conferentie werd georganiseerd door het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) –  in samenwerking met SURFacademy – en vond plaats in de Geertekerk in Utrecht.            

Foto van een kerk
Foto van mensen in gesprek
Foto’s: Monique Kooijmans (www.moniquekooijmans.nl)

Het LCRDM: ….Què….??

Voor wie het LCRDM nog niet kent even een korte introductie. Het LCRDM is een samenwerkingsverband van SURF dat bestaat sinds 2015. Binnen het LCDRM werken zo’n 70 experts van allerlei onderzoeksinstellingen in Nederland samen om op landelijk niveau te zorgen voor beleidsontwikkeling en kennisdeling op het gebied van Research Datamanagement. Dus: het goed beheren, toegankelijk maken en duurzaam opslaan van onderzoeksdata. Het LCRDM wordt als project gefinancierd uit het SURFinnovatieprogramma Open Science. De afgelopen drie jaar zijn er in landelijke werkgroepen zo’n 40 producten ontwikkeld die nuttig zijn om te gebruiken bij goed datamanagement. Bij ‘producten’ moet je denken aan beleidsnotities, referentiekaarten, inventarisaties, beslisbomen, adviezen en handige tools. In dit overzicht kun je een indruk krijgen. Er zit wat bij voor bestuurders, beleidsmakers, onderzoeksondersteuners, IT-ers, en soms ook nog wel voor onderzoekers. De RDM-thema’s waaraan gewerkt is zijn: juridische aspecten van RDM, financiering van RDM, onderzoeksondersteuning en advies, engagement en faciliteiten en datainfrastructuur.

Logo van het LCRDM

Het LCRDM heeft een website en een online platform/wiki om informatie over RDM te delen. In de werkgroepen van het LCRDM zijn alle stakeholders van SURF vertegenwoordigd: universiteiten, UMC’s, onderzoeksinstellingen van NWO en KNAW en HBO’s. Het LCRDM organiseert regelmatig bijeenkomsten over allerlei aspecten van RDM, vaak in samenwerking met de UKB Werkgroep Research Data en Support4Research.Voor beleidsmatige onderwerpen vindt regelmatig afstemming plaats met de VSNU.

De conferentie

Het doel van de conferentie was om de eerste 3 jaar van activiteiten van het LCRDM feestelijk af te ronden. We wilden alle producten presenteren, en natuurlijk met z’n allen brainstormen over de toekomst. Welke onderwerpen op het gebied van RDM zijn zinvol om in de periode 2018-2020 op landelijk niveau aan te pakken? Wat is er nog nodig om met RDM open science een stap dichterbij te brengen? Het moest natuurlijk ook weer vooral een netwerk-evenement worden. En enige zinvolle inhoudelijke input zou ook wel fijn zijn.

Foto van de zaal met publiek
Dagvoorzitter Marco de Niet met een microfoon

Woord van welkom

De aftrap werd gegeven door Paul Rullmann, de voorzitter van de Raad van Commissarisen van SURF. Paul schetste het bredere kader van het belang van RDM in het algemeen en het belang van RDM binnen SURF. Hij prees de samenwerking en de behaalde resultaten, en benoemde “het internaliseren van de levensstijl van RDM bij alle RDM-actoren” als volgende stap. En wie had er ooit gedacht aan het vergelijken van onderzoeksdatamanagement met kikkerdril in een boerensloot. Het drijft langzaam de goede kant op en we zijn nu in een stadium terecht gekomen waarin het glanst. Dus let op: het zal niet lang meer duren of de kikkers springen uit de sloot. Een veelbelovend en heel Hollands perspectief.

Paul Rullmann aan het woord

LCRDM – NPOS en het perspectief van de bestuurder en de bibliothecaris

Na dit woord van welkom werd het perspectief verlegd naar de bredere context van het Nationaal Plan Open Science (NPOS). Het LCRDM speelt een ondersteunende rol waar het gaat om de NPOS-ambitie Hergebruik van Data. De dagvoorzitter interviewde in een dubbel-interview Wilma van Wezenbeek, bibliothecaris van de TU Delft en voorzitter van de UKB, en Karel Luijben, oud-rector van de TU Delft en sinds kort ook Nationaal Coördinator van het NPOS (maar dat was toen nog niet bekend). Zij bespraken onder meer hoe RDM op de agenda van het hoger onderwijs was gekomen, waarom bibliotheken een rol spelen bij RDM, wat het belang is van RDM als onderdeel van open science en wat samenwerking in RDM betekent vanuit het perspectief van de bibliothecaris en van de bestuurder. Open science, waarvan RDM een essentieel onderdeel is, zorgt ervoor dat wetenschappelijk onderzoek impact heeft op een betere samenleving.

Wilma en Karel

Walking-Talking Coffee, informatiemarkt, terugblik en toekomstperspectief

Bij binnenkomst kreeg iedere conferentieganger een mok met het logo van het LCRDM. Met deze mok in de hand was er vervolgens volop gelegenheid in het blok Walking Talking Coffee de LCRDM-markt te bekijken. Per thema was een marktkraam ingericht met posters, folders en flyers die de werkgroepen hadden gemaakt. De markt werd geopend met een filmpje in vlog-selfie style. Ter afsluiting van het ochtendprogramma gaf ik in mijn rol van coördinator LCRDM een terugblik op de afgelopen 3 jaar en presenteerde ik een nieuwe werkvorm voor het LCRDM in 2018, die komende maanden verder zal worden uitgewerkt. Houd de website en het platform van het LCRDM in de gaten voor meer informatie.

Een informatie kraam
Mensen lopen rond op de info markt
Mensen achter een laptop

Wetenschappers aan het woord

Het middagprogramma stond in het teken van het plannen maken voor de toekomst. Vier onderzoekers hielden een pitch-presentatie waarin ze ieder vanuit hun eigen discipline enkele high- en lowlights belichtten op RDM-gebied. Vervolgens zetten ze uiteen wat samenwerking op RDM-gebied betekent en waar nog wat te wensen valt. Dit leverde een interessant scala aan invalshoeken op. En via data-farms (Willem Jan Knibbe, WUR), responsible research practice (Gerard Swaen, UM), brieven uit de 18de eeuw (Lex Heerma van Voss, KNAw) en RDM als onderdeel van de keten van onderzoeksethiek (Fons van de Vijver, TU), werd eens te meer benadrukt dat het wenselijk is om verder te werken aan een discipline-gerichte aanpak van onderzoeksdatamanagement.   

Foto van mensen in het publiek
Foto van iemand uit het publiek

Werkcafé en paneldiscussie

Bij een goede conferentie hoort een interactief deel. Zo ook bij deze gelegenheid. De deelnemers, verdeeld over 22 ronde tafels, bespraken aan de hand van een set discussiekaarten een aantal RDM-thema’s en bereidden zo vragen voor voor een paneldiscussie. De paneldiscussie werd geleid door Jacquelijn Ringersma en aan het panel namen deel: een onderzoeksondersteuner (Maarten van Bentum, TU Twente), een jurist (Esther Hoorn, RUG), een bibliothecaris (Hilde van Wijngaarden, VU) en een mystery guest: Ingrid Dillo (Adjunct-directeur van DANS en voormalig Secretary-General van de RDA). Veel onderwerpen kwamen langs. Privacy en de AVG natuurlijk, en zeggenschap. Alle vragen die niet beantwoord kunnen worden komen beschikbaar op het Vraag- en Antwoordforum op het platform van het LCRDM. De discussie kan dus altijd nog virtueel worden voortgezet.

Tafels met groepen mensen die eromheen zitten
Het panel
Het panel
Foto van kaarten

Afsluitende keynote

De afsluitende keynote was voor Valerie Frissen. Zij is als bijzonder hoogleraar ICT en social change verbonden aan de Erasmus Universiteit en daarnaast directeur van het SIDN Fonds. Zij haalde ons uit onze ivoren toren van de wetenschap en gaf ons mee te blijven bedenken dat open science (en RDM) niet alleen maar instrumenteel is, maar ook bijdraagt aan het transformationele vraagstuk van de veranderende maatschappij. Technische ontwikkelingen bieden daarvoor kansen en inspiratie.

Valerie Frissen aan het woord

Met deze blik naar buiten werd de dag afgesloten. De sprekers werden bedankt met een toepasselijk boek. Na een afsluitend drankje keerde iedereen weer huiswaarts. Met veel nieuwe ideeën voor RDM in ons hoofd keken we tevreden terug op een dag die een mooie afronding vormde van de eerste 3 jaar LCRDM. Én het was natuurlijk een mooie opstap voor continuering van de samenwerking. Want Research Data Management is nog lang niet af.

Klik hier voor de presentaties en het complete foto-overzicht. Neem voor meer informatie over het LCRDM contact op met Ingeborg Verheul via e-mailadres ingeborg.verheul@surfsara.nl.
Wil je de foto’s gebruiken, neem contact op met het LCRDM of de fotograaf.

Je las en bekeek een verslag van de conferentie National Collaboration in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions. Een evenement van het LCRDM en SURFacademy

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties