Evalueren van Edtech Tools met Behulp van de Inholland Innovatie Index

Bij Hogeschool Inholland kende het aantal gebruikte apps na de coronapandemie een significante toename. Een systematische manier van het evalueren van deze apps op hun innovatie meerwaarde ontbrak echter. Het is onduidelijk op basis van welke criteria er wordt besloten of een applicatie wordt toegevoegd aan het huidige EdTech landschap. Het lectoraat Teaching, Learning & Technology heeft daarom een evaluatiemethodiek ontwikkeld: De Inholland Innovatie Index, gebaseerd op het gedachtengoed van Fullan & Donnely (2015) ‘Evaluating and Assessing in the Digital Swamp’.

Na de ontwikkeling van de Innovatie Index zijn we gestart met het evalueren van diverse tools die nog geen onderdeel uitmaakten van het landschap. In een workshop worden informatie en evaluatieresultaten uitgewisseld. Karin van Bakel, mede-ontwikkelaar van de Innovatie Index, vertelt: ‘Het unieke aan de workshop is dat deze een multidisciplinair karakter heeft. Zowel projectleiders, docenten/studenten, functioneel beheerders, informatiemanagers en andere betrokkenen doen mee aan deze workhop’. Tijdens de workshop wordt er dieper ingegaan op een drietal verschillende disciplines: didactiek, implementatie en techniek. Elke discipline kent weer verschillende subcriteria waarover gesproken wordt tijdens de workshop.

De resultaten die de Inholland Innovatie Index oplevert, laten een overzichtelijk, inzichtelijk en multidisciplinair evualatiemechanisme zien waarbij de inzet van verschillende tools op een neutrale manier visueel inzichtelijk worden gemaakt. De meerwaarde zit vooral in de multidisciplinaire gesprekvoering die gepaard gaat bij het invullen van de Inholland Innovatie Index, waardoor inzicht gecreëerd wordt in ieders overwegingen. Dit inzicht leidt tot wederzijds begrip. Zo kan ook een succesvolle didactische pilot soms, door implementatie en technische onvolkomenheden, niet tot een breedschalige implementatie leiden. Afgelopen jaar is deze methode bij meer dan 15 pilots gebruikt om een gefundeerde keuze te maken over het wel of niet aanschaffen van een tool.

Wilt u de innovatie index zelf gebruiken? De materialen die tijdens de workshop worden gebruikt, zijn hier te vinden: https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/inholland-innovatie-index

---

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Karin van Bakel, John Walker, Annemijn Henkes en Nynke Bos.

 De Inholland Innovatie Index
De Inholland Innovatie Index

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 3 reacties

Reactie van Marijn Post

John Walker, de link naar de materialen laat alleen een HTML pagina zien. Ter verduidelijking waar jullie innovatie index vandaan komt, zou ik eerder de link naar het Engelse artikel erbij zetten: https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2013/06/13_Alive_in_the_Swa… Overigens is het een copyrighted methode (en geen CC licentie), hebben jullie wel toestemming gehad de index aan te passen en te vertalen naar het NL? Het ziet er namelijk behoorlijk hetzelfde uit...

Als antwoord op door Marijn Post

Reactie van John Walker

Hoi Marijn,
Ik ben blij dat je geïnteresseerd bent in deze post. De inhoud van het rapport is niet van mij, noch van de EdTech Werkgroep. Dus alle vragen over het ontwerp of de totstandkoming van deze index moeten worden gesteld aan de auteurs van het rapport.

Gerelateerde artikelen