Terugblik community-bijeenkomst 20 juni

Deze maand is het de maand van Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs. Een community-bijeenkomst in deze maand is natuurlijk de perfecte gelegenheid voor de community om aandacht te besteden aan dit onderwerp. De bijeenkomst bestond uit verschillende presentaties en rondetafelgesprekken. 

Presentaties over AI: Duuk Baten, Sergey Sosnovsky en Anders Bouwer

In de eerste presentatie van de bijeenkomst vertelde Duuk Baten (SURF) over wat artificiële intelligentie is en wat het betekent voor het onderwijs. In de breedste zin van het woord is AI volgens Duuk "iets kunstmatigs dat intelligent gedrag vertoont". Om een definitie te geven van intelligentie grijpt Duuk naar de definitie van Joanna Bryson. Volgens haar is intelligentie "the capacity to do the right thing at the right time - to translate perception into action". De presentatie bracht een kritisch gesprek op gang over de bias in de data en de moeilijkheid van onderwijs als domein. Er is bijvoorbeeld vaak geen data met een ground-truth waaraan succes gemeten kan worden.

Na de verhelderende presentatie van Duuk sprak Sergey Sosnovsky (UU) over "Adaptive Educational Systems".  De hoge ontwikkelingskosten en slechte schaalbaarheid maken het moeilijk om van deze systemen gebruik te maken. Daarnaast kan een kleine wijziging in een bestaand systeem een groot herontwerp vereisen en kan het hergebruik van een succesvol systeem in een ander domein een volledig nieuwe ontwikkeling betekenen. Sergey introduceert hiervoor een project dat een groot deel van de ontwikkelingscyclus van een adaptief onderwijssysteem wil automatiseren door kennis te verkrijgen van goed opgemaakte onderwijsdocumenten. 

Tijdens de derde presentatie was het woord aan Anders Bouwer (HvA). Hij vertelde over het onderzoeksprogramma "Smart Education" van de HvA. Eén van de thema's binnen Smart Education is interactieve kennisrepresentatie. Binnen dit thema zijn er twee projecten: het Minds-On project en het Denker project. Het Minds-On project is gericht op lessen met een tool waarmee interactieve diagrammen over Natuur en Techniek gemaakt kunnen worden. Het is echter op een generieke manier opgezet, waardoor de tool gebruikt kan worden in verschillende domeinen. Het Denker project is gericht op iets ingewikkeldere modellen. De leerlingen bouwen een begintoestand en vervolgens kan het systeem de toekomst voorspellen.

Rondetafelgesprekken: OpenMaze (met Niek, Max en Ruben), AI labs (met Sergey) en Human Capital binnen de NLAIC (met Willeke)

Na de drie presentaties was het tijd voor drie verschillende rondetafelgesprekken. Eén van deze gesprekken was met de oprichters van OpenMaze. OpenMaze is een startup van 3 ICT-studenten die aan AI EdTech applicaties werken om de leerervaring van studenten te verbeteren. In hun rondetafelgesprek werd er gesproken over AI aan de hand van verschillende stellingen. Eén van die stellingen was: "Als een docent vervangen kan worden door AI, dan moet dat altijd gebeuren". Deze stelling bracht een gesprek op gang over het belang van sociale interactie, de arbeidsmarkt en het nut van AI. 

In het rondetafelgesprek met Sergey Sosnovsky is er gesproken over het opzetten van een AI-lab voor educatie. Met deze AI Labs werkt de Universiteit Utrecht samen met publieke en private organisaties en andere kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van AI en data science. Daarnaast deelde Anders Bouwer informatie over het werk van de HvA wat betreft AI labs. De HvA werkt aan de ontwikkeling en het delen van expertise over hoe AI het beste kan worden toegepast in het onderwijs. Tenslotte deelden ook Rob en Tanja van de Hogeschool Rotterdam hun ervaring met de ontwikkeling van een multifunctioneel data lab

In het rondetafelgesprek met Willeke Klinker van de Nederlandse AI Coalitie waren een hoop enthousiaste aanwezigen en ging het gesprek alle kanten op. Overkoepelend bleek toch wel dat de uitdagingen met AI in het onderwijs vergelijkbaar zijn met de bredere uitdagingen die er zijn met implementaties van nieuwe technologie, maar vereisen op een aantal punten meer aandacht, bij vragen als: hoe verzamel je data, etc. Er zouden meer publiek private samenwerkingen moeten komen, om dit naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast nodigt Willeke alle communityleden uit om de driewekelijkse koffiemomenten te bezoeken. Een ieder die deelneemt kan zijn of haar AI-uitdagingen daar bespreken. Kijk voor meer informatie hierover in de PowerPoint van Willeke haar presentatie. De link hiernaar staat onderaan dit artikel. 

Links

Ben je op zoek naar een bepaald document dat is benoemd tijdens de bijeenkomst of wil je de bijeenkomst terugkijken? Kijk dan naar de links hieronder. Heb je vragen, suggesties voor komende onderwerpen, of gewoon zin om bij te praten? Mail dan naar edtech@versnellingsplan.nl 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Duuk Baten

Dank voor de uitnodiging, het was erg mooi om hier te kunnen aansluiten. Als mensen verdere vragen hebben, voel je vrij om mij te benaderen op duuk.baten@surf.nl!

Gerelateerde artikelen