Terugblik community-bijeenkomst 29 augustus

"Een pilot met nieuwe EdTech kan verschillende doelen hebben: (1) vervanging of efficiëntie, (2) verrijking of aanvulling, of (3) transformative/redesign van het onderwijs-leerproces. En, zo heeft de evaluatie ook vaak verschillende uitgangspunten: zowel technisch als onderwijskundig, met  aandacht voor de verschillende actoren, ethische regels, en natuurlijk de disseminatie ." Een greep van de informatie die Perry den Brok ons geeft over evalueren binnen de WUR EdTech funnel. Daarnaast deelden Peter Kenter van Avans en Bertus Jan Epema van BUKU tijdens de meeting hun visie op evalueren. Ook werd er gediscussieerd en zijn er ervaringen uitgewisseld. Het was weer een waardevolle bijeenkomst! 

De eerste presentatie was van Peter Kenter, innovatieregisseur bij VONK, de plek waar alles rondom onderwijsinnovatie samenkomt binnen Avans. Hij vertelde over het onderwijsinnovatieklimaat bij Avans en wat voor rol evalueren daarin speelt. Hij vertelde ook over de meerwaarde van de community bij VONK, want: "Een van de belangrijkste onderdelen van de evaluatie is dat je in dialoog blijft met je collega’s en je kennis deelt met de organisatie", aldus Peter. 

Vervolgens was het woord aan Perry den Brok van het Education and Learning Sciences (ELS) van Wageningen University and Research de WUR EdTech funnel. Deze funnel bestaat sinds een jaar en de evaluatie is een belangrijk onderdeel van dit traject. De evaluatie gaat uit van een aantal praktische principes. Denk hierbij aan minimale belasting van betrokkenen, onafhankelijkheid van de beoordelaars, een omvang die afhankelijk is van het aantal betrokken vakken/docenten en functies van de tool, en verplichte disseminatie van bevindingen via bestaande kanalen. Ook bij de WUR richt de evaluatie zich op docenten én studenten,  didactische én functionele aspecten, en is de evaluatie zowel kwalitatief als kwantitatief.  

De derde presentatie was van Bertus Jan Epema van BUKU. Hij vertelde over drie verschillende pilots. Allereerst vertelde hij over de pilot van het E-Studieboek bij de Hanzehogeschool. Hier werkte BUKU aan het creëren van een win-win situatie: ze verbinden de doelstellingen van de Hanzehogeschool (paperless en een betere bereikbaarheid van het studiemateriaal) en de doelstelling van SURF (meer open acces leermiddelen en een grotere bereikbaarheid van het studiemateriaal), en met succes. Ook Hogeschool Tio werkt aan papierloos werken en evalueerde BUKU positief. Tenslotte vertelde Bertus Jan over een pilot bij InHolland waar men werkt in een brede projectgroep met medewerkers van de bibliotheek en docenten. Deze pilot is niet doorgegaan, maar er zijn toch lessen getrokken uit de evaluatie. 

Tijdens deel twee van de bijeenkomst, ging de groep in break out rooms uit elkaar om door te praten over de presentaties. In één van de groepen werd onder andere gesproken over de rol van studenten binnen een evaluatie. De conclusie van dit gesprek was dat we studenten vaker en beter moeten betrekken in de pilots. Een andere groep fantaseerde over een multiple case study: een meta-analyse. Dit is niet alleen interessant op het niveau van de onderwijsinstelling, maar ook wetenschappelijk waardevol. 

Het plenaire deel van deze sessie is terug te zien. Ook de presentaties zijn online terug te vinden. Heb je vragen, suggesties of wil je een volgende keer ook een bijdrage leveren? Mail ons op edtech@versnellingsplan.nl

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen