Terugblik community-bijeenkomst 5 oktober

“En hier, boven de brug tussen HO instellingen en EdTech-leveranciers, zit vooral heel veel mist. Niemand weet wat daar gebeurt”, aldus één van de deelnemers tijdens de bijeenkomst van de community van de werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie. Docenten, inkopers, onderwijskundigen en andere EdTech-geïnteresseerden vanuit hoger onderwijsinstellingen kwamen afgelopen 5 oktober bij elkaar tijdens de eerste bijeenkomst van de community onder leiding van communitymanager Nienke Stumpel. Meer over die eerste bijeenkomst lees je in dit verslag.

Aftrap bijeenkomst: focus van de werkgroep

Projectleider Jelle Kok trapt de bijeenkomst af en vertelt over de plannen van de werkgroep en community: “Met deze werkgroep bouwen we voort op de geleerde lessen vanuit de voormalige zone EdTech, maar met de focus op resultaat.” De werkgroep wil stappen zetten om de mist boven de brug tussen instellingen en leveranciers te verkleinen. Daarbij focust de werkgroep op de volgende drie punten: 

  • Processen en voorwaarden: Inzichtelijk maken welk innovatie- en experimenteerproces instellingen doorlopen om aan de slag te gaan met nieuwe tools en partijen.  

  • Innovatief vermogen: Versterken van het innovatieve vermogen van hogescholen en universiteiten om tot betere vraagarticulatie te komen richting EdTech aanbieders, en daarmee ook meer co-creatie mogelijk te maken.  

  • De community: Een groep van gelijkgestemden creëren om ideeën en ervaringen rondom dit onderwerp uit te wisselen. Ideeën die ontstaan in de community, kunnen ook uitmonden in concrete projecten in de werkgroep.  

Plannen van de EdTech-community

Tijdens de bijeenkomst worden ideeën uitgewisseld en ervaringen gedeeld rondom educatieve technologie in het hoger onderwijs. Dit geeft Jelle en Nienke waardevolle input voor het invullen van hun verdere plannen. Daarvan zijn er al een aantal concreet – denk aan  het experimenteerproces inzichtelijker maken, zodat een docent makkelijker een nieuwe tool kan uitproberen in haar eigen onderwijs. Ook is er een  De LinkedIn-groep gestart voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Samen wil de werkgroep een mooie brug bouwen tussen hoger onderwijsinstellingen en EdTech-leveranciers.  

Neem deel aan de community

Deelnemen aan de community kan nog steeds. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar edtech@versnellingsplan.nl. Hier kun je ook terecht voor vragen aan de werkgroep.  

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen