Inventarisatie van het gebruik en de wensen binnen het domein e-portfolio

In maart 2018 heeft SURF het rapport ‘Inventarisatie e-portfolio’s in het hoger onderwijs: een stand van zaken’ uitgebracht. Het rapport geeft een beeld van wat een e-portfolio is, hoe het ingezet kan worden binnen een instelling en welke e-portfolio tools beschikbaar zijn in de markt. Een van de conclusies van het rapport is dat e-portfolio’s binnen het (hoger) onderwijs op de agenda staan, maar dat er nog weinig instellingsbrede implementaties van e-portfolio’s zijn uitgevoerd en dat de inzet voornamelijk beperkt blijft tot specifieke opleidingen.

Inventarisatie naar huidige behoefte e-portfolio tools bij instellingen
Om de huidige behoefte van onderwijsinstellingen op dit gebied in kaart te brengen voert SURFmarket een inventarisatie uit. De vragen gaan over het huidige gebruik van e-portfolio tools en uw wensen binnen dit domein. De uitkomsten van deze vragenlijst gebruiken wij om een marktconsultatie uit te voeren. Het resultaat van de marktconsultatie wordt gebruikt om vervolgactiviteiten binnen het domein e-portfolio voor SURF vast te stellen.

>> U kunt de vragen hier vinden

Het formulier is tot en met 14 februari 2020 in te vullen.  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de afdeling Inkoop van SURFmarket, via inkoop@surfmarket.nl. We zien uit naar uw reacties!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties