Ga naar 'Groene ICT en Duurzaamheid'

Groene ICT en Duurzaamheid

In april 2020 heeft het kernteam van de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid van SURF de SIG beëindigd.

We hebben vastgesteld dat sinds de Europese Unie in 2016 het Klimaatakkoord van Parijs heeft geratificeerd en de Nederlandse overheid dat in 2019 heeft bevestigd door de Klimaatwet, het gedachtengoed van Groene ICT is geïnternaliseerd in de onderwijs- en onderzoek community in Nederland. Daarom is het niet meer nodig om actief een apart platform voor kennisdeling te onderhouden. Daarmee beëindigt het kernteam haar activiteiten. De leden blijven op verzoek hun kennis beschikbaar stellen. Kennisdeling vindt voortaan plaats tijdens het jaarlijks symposium, dat sinds 2020 Groene Peper heet, via de website van Duurzaam MBO, waarop ook een tabblad is waarop HBO- en WO-instellingen hun kennis delen, via de LinkedIn groep met circa 400 leden en via SURF Communities voor nieuws en jaarverslagen.
 

Lees het volledige artikel m.b.t. afsluiten SIG Groene ICT

 

 

 

 

10 juni 2020 

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit maatschappelijke discussies. Voor publieke onderwijs- en onderzoeksinstellingen betekent duurzaamheid in ieder geval een verplichting om te voldoen aan landelijke doelstellingen en convenanten met de overheid.

Samen duurzame ICT-innovaties realiseren
Veel hogeronderwijsinstellingen gaan verder en willen een actieve bijdrage aan duurzaamheid leveren door voorop te lopen. SURF ondersteunt deze instellingen bij het realiseren van duurzame ICT-innovaties. Bovendien stimuleert SURF de onderlinge samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen in het behalen van deze ambitie.
> SURF & duurzaamheid

ICT in duurzaamheidsbeleid
De meeste instellingen hebben een duurzaamheidsbeleid. Maar tot op heden was daarin vrijwel geen aandacht voor de rol van ICT. En dat terwijl het ICT-aandeel van het elektriciteitsverbruik in het hoger onderwijs meer dan 20% is en de komende jaren nog verder stijgt.

Vergroening van én door ICT
ICT is daarom een belangrijke factor in het terugdringen van het energieverbruik van de instellingen. Niet alleen door vergroening van ICT, maar ook door ICT in te zetten als ‘enabling factor’ bij vergroening in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering: vergroening door ICT.
> projecten en activiteiten

Kernteam

Het kernteam van de SIG Groene ICT en Duurzaamheid bestaat uit:

Jaarplannen

Jaarplan 2019 SIG Groene ICT en Duurzaamheid

Presentatie van Anda Counotte  begin 2019 gehouden voor docenten HBO-informatica. Het vat goed samen waarom groene IT belangrijk is. 

Jaarplan 2018 SIG Groene ICT en Duurzaamheid

Jaarplan 2016 SIG Groene ICT en Duurzaamheid

Jaarplan 2015 SIG Groene ICT en Duurzaamheid

Jaarplan 2014 SIG Groene ICT en Duurzaamheid

Jaarplan 2013 SIG Groene ICT en Duurzaamheid