8 februari: SURFacademy "Grip op e-waste: handvatten voor duurzame afvoer van ICT"

Afvoer van ICT-hardware: hoe kom je ‘in control’? Hoe voorkom je dat e-waste op een afvalberg in Afrika belandt? Hoe draagt jouw instelling bij aan een meer circulaire ICT? Wat kan jij zelf doen?

Handreiking

In de hogeronderwijs- en onderzoeksector wordt e-waste op uiteenlopende wijzen afgevoerd. Uit een enquête is gebleken dat er vaak beperkt zicht en grip is op deze afvoer van ICT-hardware. Op verzoek van de instellingen heeft SURF hiervoor een handreiking gemaakt: Grip op e-waste: handvatten voor duurzame afvoer van ICT. Deze zal worden toegelicht.

Usecases

Tijdens het seminar worden usecases van enkele HO&O-instellingen gepresenteerd en geven marktpartijen interessante pitches van een duurzame en meer circulaire afvoer van ICT-hardware.

Concrete handvatten

We dagen jou als deelnemer vervolgens ook uit. Welke actie vanuit jouw instelling is er mogelijk? Wat pak je komende periode op? Op deze wijze ga je aan het eind van deze SURFacademy-bijeenkomst naar huis met een aantal mogelijkheden om binnen je eigen instelling het e-waste-beleid en –praktijk verder te verduurzamen om - uiteindelijk - te voorkomen dat het toch weer op de spreekwoordelijk afvalberg in Afrika belandt én om een stap te zetten naar circulaire ICT binnen je eigen instelling.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor ICT-beleidsmakers, inkopers, facilitair medewerkers en duurzaamheid coördinatoren van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarnaast nodigen we ook studenten van de Green Offices uit die actief zijn met het thema e-waste.

Datum: 08 feb 2018
Tijdstip: 13:30-16:30 uur
Locatie: SURF Utrecht

Kosten: Gratis voor leden van SURF

Aanmelden

Zie voor aanmelden: https://www.surf.nl/agenda/2018/02/grip-op-e-waste/index.html

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties