E-waste in het hoger onderwijs: zijn instellingen wel 'in control'?

SURF heeft in december 2016 een enquête uitgevoerd onder universiteiten en hogescholen over hun beleid rond duurzame ICT. We gingen specifiek in op hun omgang met e-waste (elektronisch afval). In het rapport vind je de resultaten en onze aanbevelingen.

Wissen van data essentieel

Uit de enquête blijkt dat instellingen bij het afvoeren van elektronica veiligheid en het wissen van data essentieel vinden. Duurzaamheid, recycling en refurbishment (opknappen en hergebruiken) worden ook erg belangrijk gevonden. Kostenminimalisatie of opbrengstenmaximalisatie hebben minder prioriteit.

Grote verschillen

Er bestaan tussen instellingen grote verschillen in kennis en ervaring rond de onderwerpen die van belang zijn om meer grip te krijgen op deze afvalstroom en deze duurzamer te organiseren. Instellingen geven aan vooral behoefte te hebben aan praktische handvatten zoals ervaringen van collega’s en good practices.

Aanbevelingen: good practices, criteria en pilots

SURF wil samen met de instellingen werken aan een aantal good practices die onderling kunnen worden gedeeld. Daarnaast moeten een aantal relevante aspecten en criteria voor duurzamer afvoer worden vastgesteld. Relevante criteria zijn bijvoorbeeld:

  • Zicht en grip op inkoop en afvoer van ICT en e-waste
  • Optimaal inzetten van producten, onderdelen en grondstoffen
  • Transparantie in de ICT-keten
  • Duidelijk bepalen van verantwoordelijkheden in de ICT-keten.
  • Rond deze criteria kunnen ook een aantal pilots worden uitgevoerd.

Circulaire ICT-keten

Met een duurzamer e-wastebeleid wil SURF toewerken naar een meer circulaire economie – of in dit geval een meer circulaire ICT-keten – waarbij grondstoffen optimaal worden (her)gebruikt. Zo voorkomen we dat e-waste op de spreekwoordelijke afvalberg in Afrika belandt. Door hierin samen te werken en kennis te delen kunnen we stapsgewijs de kringloop sluiten.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties