Naar meer en echt groene stroom in het hoger onderwijs

Hoe kan het hoger onderwijs bijdragen aan de energietransitie in Nederland?

Binnen het hoger onderwijs bestaat de behoefte om een grotere, meer structurele bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. In het verkennende onderzoek van SURF 'Stroom: meer groen, écht groen', zijn de strategische opties uitgewerkt. Strategische partnerships en een collectief van voorlopers spelen hierbij een grote rol.

HOGER ONDERWIJS WIL STRUCTUREEL BIJDRAGEN AAN ENERGIETRANSITIE

Het elektriciteitsverbruik in het hoger onderwijs is bijna 900 miljoen kWh. Daarmee behoort de sector tot de top 25 van grootste elektriciteitsverbruikers in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 70% van de instellingen openstaat voor de mogelijkheid om via een collectief vanuit de ho-sector een structurele bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.

RECHTSTREEKSE OVEREENKOMST MET PROJECTONTWIKKELAARS

Het zelf opwekken van elektriciteit op eigen daken of grond heeft een zeer beperkte impact. Het rapport  'Stroom: meer groen, écht groen' (pdf) beveelt daarom aan om naar alternatieven te kijken, zoals het afsluiten van een rechtstreekse overeenkomst (een Power Purchase Agreement - PPA) met projectontwikkelaars.

STRATEGISCHE PARTNERSHIPS

Het belang van collectieve inkoopkracht vanuit het hoger onderwijs is niet gelegen in een groot inkoopvolume, maar veel meer in de kredietwaardigheid van de instellingen. Ook de bereidheid tot het sluiten van een langjarige overeenkomsten en het aangaan van een strategische partnerships spelen hierbij een belangrijke rol. Via deze samenwerking kan de ontwikkeling van kennis en expertise rond de energietransitie vanuit het hoger onderwijs worden ingezet.

COLLECTIEF VAN VOORLOPERS VORMEN

Het rapport concludeert dat een succesvol traject voor het leveren van een structurele bijdrage aan die energietransitie vraagt om een centraal geregisseerde aanpak. Daarbij kan worden ingezet op de vorming van een collectief, bestaande uit een beperkt aantal gelijkwaardige duurzame voorlopers binnen het hoger onderwijs. Deze duurzame voorlopers zijn de ambassadeurs op het gebied van duurzame energie en bij de ontwikkeling van een innovatieve aanpak voor het hoger onderwijs.

OVER HET ONDERZOEK

Het verkennend onderzoek is een initiatief van SURF en wordt mede gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Vereniging Hogescholen.

Download het verkennend onderzoek 'Stroom: Meer groen, echt groen’ (pdf)

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties