Wat zijn jouw ervaringen met maatschappelijk verantwoord inkopen?

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat je niet alleen let op de prijs en kwaliteit van de producten of diensten die je inkoopt, maar ook op de effecten op het milieu, mens en maatschappij. SURF ontwikkelde voor enkele IT-productgroepen overzichten met criteria die inkopers en IT-managers op weg helpen om ICT duurzaam in te kopen.

Duurzaam inkopen makkelijker gemaakt

Vrijwel alle hogescholen, UMC’s en universiteiten hebben ambities op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verantwoord inkopen is daarin een essentieel hulpmiddel. In de praktijk blijkt dit lastig. Er moet rekening worden gehouden met rechtmatigheid, proportionaliteit en eisen op het gebied van kwaliteit en financiën. Ook is er niet altijd genoeg tijd om te verkennen hoe deze eisen gecombineerd kunnen worden met duurzaamheidscriteria.  
Om MVI laagdrempeliger te maken, heeft SURF voor een aantal productgroepen een praktisch overzicht van criteria gemaakt.  

Samenwerking hoger onderwijs en overheid

Gebruikers kunnen de criterialijsten zelf toepassen zoals zij willen. De lijsten zijn ingedeeld op thema. Daarbinnen worden twee verschillende ambitieniveaus onderscheiden: marktconform en onderscheidend. Je kunt per inkooptraject kiezen welk type criteria passend is. De criteria zijn uitgebreid besproken, gereviewd en verbeterd door verschillende experts uit het hoger onderwijs, Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes.

Deel je ervaringen!

De criteria-lijsten zijn klaar voor gebruik. Dat betekent niet dat ze af zijn. Wat op dit moment onderscheidend is, kan morgen marktconform zijn. Ook kan er behoefte komen aan criteria voor andere productgroepen. Het gebruik van de MVI-lijsten in de praktijk kan nieuwe inzichten geven in de werking van deze tools.

Download de lijsten 

Download de MVI-criteria via de Kennisbank op SURF.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties