Ga naar 'Veilige Datakoppeling'

Veilige Datakoppeling

De Special Interest Group Veilige Datakoppeling richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek.

Veilige data koppeling

De Special Interest Group (SIG) werkgroep ‘Veilige data koppeling’ richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek, met onderwerpen als standaardisatie met oog op internationaal en nationaal beleid, en innovatieve big data technologie ontwikkelingen. De beoogde doelstellingen zijn beleid en strategie te vormen m.b.t. deze thema’s.

Deze SIG werkgroep is mede tot stand gekomen vanuit de haalbaarheidsstudie ‘nationale TTP’, waartoe in 2015 verkennende bijeenkomsten zijn georganiseerd en interviews hebben plaatsgevonden met alle UMCs en RIVM, i.s.m. Mondriaan.

Deze SIG werkgroep, gefaciliteerd door SURF, en in nauwe samenwerking met de SIG Research Data, creëert een netwerk waarin onderzoekers, informatiebeveiliging, beleidsmedewerkers, ICT managers van UMCs en instellingen, en andere stakeholders samenwerken met een gezamenlijk nationale belang voor onderzoek. Het werken met persoonsgebonden data is met name in de medische en sociale wetenschappen aan de orde. Veilige data koppeling is essentieel in big data onderzoek voor persoonsgebonden data.

Kerngroep en samenwerking
De kerngroep bestaat uit: Erik Flikkenschild (voorzitter, LUMC), Irene Nooren (contactpersoon SURF), Jan Jurjen Uitterdijk (UMCG), Jan Willem Boiten (Lygature), Harry Pijl (UMCU), Wim Schaasberg (CBS), Sandor Schmikli (UMCU), Lucy Overbeek (COREON), Marika de Bruijne (UVT) en Michel Paardekooper (VUmc).

Leden en volgers vanuit de sociale wetenschappen zijn van harte welkom aan te sluiten.

De kerngroep zal nauw samenwerken met ondermeer NFU Data4LifeSciences, NFU SIG IB en gerelateerde werkgroepen binnen het SURF Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management.