Ga naar 'Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs'

Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

Wat is de rol van de bibliotheek in open en online onderwijs? In 5 themagroepen vergroten we onze kennis.

See English text below

Bibliotheken in het hoger onderwijs ondersteunen docenten bij het open maken van hun onderwijs. Deze rol van de bibliotheken is nieuw en richt zich op verschillende onderwerpen, zoals de auteursrechten van materialen en het beheren, delen en creëren van open onderwijsmateriaal.
Deze nieuwe activiteiten vragen om kennis en vaardigheden die goed  passen binnen het werk van de bibliotheken en bij de competenties van informatiespecialisten.

SIG "Werkgroep Bibliotheken Open & Online onderwijs"

In Nederland hebben medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken samen met SURF de werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs opgezet. De werkgroep richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van (open) online onderwijs en (open) online onderwijsmateriaal.

De werkgroep stimuleert kennisdeling en organiseert activiteiten om het oppakken van deze groeiende rol actief te bevorderen bij Hogeschool en Universiteitsbibliotheken.

De werkgroep kent een brede samenstelling, met 40 leden en is verdeeld in vijf thema's. De activiteiten van de themagroepen zijn gericht op vijf onderwerpen:

1. Auteursrechten
2. Open science en open education
3. Online informatievaardigheden
4. Beheer, delen en creëren van onderwijsmateriaal
5. Kennisdeling

Uit onze werkgroep:

Flyer 'Open up Your Education with your Library'- 2018

Werkkplan Bibliotheken OOO - 2017

Rapport Enquête delen open en online onderwijsmateriaal door bibliotheken - 2016

------------
Libraries in higher education help teachers to open their education. This role is new and growing and tackles different topics, such as copyrights and managing, sharing and creating open education materials. Besides the traditional tasks of the library there are many new activities in which the competencies of the library staff can be very useful.

SIG “Working group Libraries Open & Online Education”

In the Netherlands the University and Applied University Libraries, joined efforts with SURF in a working group to further support teachers in developing open and online education.

The aim of the working group is to discover and develop new activities on open and online education and help (applied) universities to embrace open education. We do this by sharing knowledge, identifying activities, collaboratively specifying needs and supply, defining good practices, etc.

The working group has about 40 members and is divided into five theme groups. The activities of the theme groups are focused on five topics:

1. Copyrights
2. Open science and open eduation
3. Online courses information literacy
4. Managing, sharing and creating education material
5. Sharing knowledge