Ga naar 'Oplossingen voor online onderzoeksomgevingen'

Oplossingen voor online onderzoeksomgevingen

Onderzoekers werken online samen aan onderzoeksprojecten in digital en virtual research environments (DRE’s en VRE’s). SURF voorziet in componenten waarmee onze leden deze online onderzoeksomgevingen kunnen samenstellen en met elkaar kunnen verbinden. Hierdoor wordt gezamenlijk online onderzoek eenvoudig, snel en veilig gemaakt.

Onderzoekers kunnen eenvoudig en veilig online samenwerken aan onderzoeksprojecten dankzij samenwerking tussen onderzoeksinstituten, universitair medische centra, hogescholen en universiteiten. Deze organisaties voorzien steeds vaker in digital (of virtual) research environments, waar onderzoekers online gegevens kunnen opslaan, bewerken en delen.

SURF is hierbij een belangrijke schakel. Wij voorzien in componenten waarmee deze digital en virtual research environments (DRE’s en VRE’s) kunnen worden samengesteld en met elkaar kunnen worden verbonden. Hierdoor wordt gezamenlijk online onderzoek eenvoudig, snel en veilig gemaakt.

Samen met de onderzoekscommunity’s en instellingen realiseert SURF op open standaarden gebaseerde koppelvlakken. Zo’n interface verzorgt de uitwisseling van gegevens tussen de componenten, zodat die zonder beperkingen kunnen samenwerken. Ook helpen wij als coöperatie onze leden bij de organisatie van dit ecosysteem. Binnen SURF bundelen de leden hun expertise en vragen en maken zij afspraken over afname en levering, bekostiging en bemensing.

Met deze combinatie van technische en organisatorische voorzieningen maken we landelijk datamanagement voor onderzoeksprojecten mogelijk en ontstaat een open data-infrastructuur, waarmee onderzoekers eenvoudig en verantwoord online kunnen samenwerken.

Deze community pagina heeft als doel om samenwerking binnen de community voor online onderzoeksomgevingen te stimuleren door ervaringen en best practices van SURF en instellingen te delen. Daarnaast willen we de inhoud ook benutten voor het organiseren van informatie bijeenkomsten voor geïnteresseerden in het thema online onderzoeksomgevingen.

Zie voor meer informatie over SURF online onderzoeksomgevingen: https://www.surf.nl/oplossingen-voor-online-onderzoeksomgevingen

Contactpersonen binnen SURF:

Andres Steijaert (Project leiding)
Rogier de Jong (Business development)
Louis Stevens (Architectuur)