Ga naar 'Learning Analytics'

Learning Analytics

Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.

Learning analytics is het “het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving met als doel het leren en de leeromgeving te begrijpen en te optimaliseren” (Siemens, 2011). De analyses van deze data kunnen diverse doelgroepen (studenten, docenten, instellingen) waardevolle inzichten geven in verschillende aspecten van het onderwijsproces.

Sinds 2012 is SURFnet bezig met het thema learning analytics. Omdat kennisopbouw en kennisdeling van groot belang zijn binnen dit onderwerp - het is een multidisciplinair onderwerp waar verschillende expertises zoals data analyse, juridische kennis omtrent privacy en onderwijskunde) samenkomen - is in 2013 de Special Interest Group Learning Analytics (SIG LA) op te richten. Hieraan wordt deelgenomen door experts uit instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en inhoudelijk geïnteresseerden.

Organisatie SIG LA

Een SIG heeft een aantal kenmerken. Ze bestaat uit een kernteam van minimaal 5 mensen uit het Nederlands hoger onderwijs en zijn kernteamleden ieder van een andere onderwijsinstelling. Een kernteamlid neemt de rol van voorzitter op zich. Het kernteam van de SIG Learning Analytics wordt momenteel gevormd door:

 • Alan Berg, UvA  (voorzitter)
 • Jan-Willem Brijan, RUG
 • Germaine Poot , SURF
 • Nynke Kruiderink, SURF
 • Nils Siemens, HvA
 • JaapJan Vroom, Deltion
 • Erwin van Vliet, UvA

Daarnaast heeft het kernteam SIG LA nook nauwe banden met het versnellingszone studiedata waar in de afgelopen jaren ontzettend nuttige producten uit zijn gekomen zoals de leergang DataScience; Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs

 Aandachtsgebieden

Deelgebieden van learning analytics zijn o.a.:

 1. Bewijs / Use cases / Best practices
 2. Visie en beleid (juridisch)
 3. Onderwijs
 4. Techniek

De SIG LA zal zowel actief (zelf onderzoek doen) als passief (werk van derden delen) aan deze aandachtsgebieden werken.

Communicatie

Communicatie vanuit de SIG LA vindt plaats via deze Surfspace-pagina. Om geïnformeerd te worden over het laatste nieuws, kunt u lid worden door een profiel aan te maken voor SURFspace en de SIG LA-pagina te volgen. Ook berichten wij via Twitter (@SIGLA_NL). Door dit account te volgen bent u altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de SIG.

MEER WETEN OVER LEARNING ANALYTICS?

Kijk voor meer informatie over het SURF Learning Analytics programma op de themapagina van SURF.