Ga naar 'Learning Analytics'

Learning Analytics

Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.

Learning analytics is het “het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving met als doel het leren en de leeromgeving te begrijpen en te optimaliseren” (Siemens, 2011). De analyses van deze data kunnen diverse doelgroepen (studenten, docenten, instellingen) waardevolle inzichten geven in verschillende aspecten van het onderwijsproces.

Sinds 2012 is SURFnet bezig met het thema learning analytics. Omdat kennisopbouw en kennisdeling van groot belang zijn binnen dit onderwerp - het is een multidisciplinair onderwerp waar verschillende expertises zoals data analyse, juridische kennis omtrent privacy en onderwijskunde) samenkomen - is in 2013 de Special Interest Group Learning Analytics (SIG LA) opgericht. Hieraan wordt deelgenomen door experts uit instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en inhoudelijk geïnteresseerden.

Organisatie SIG LA

Een SIG heeft een aantal kenmerken. Ze bestaat uit een kernteam van minimaal 5 mensen uit het Nederlands hoger onderwijs en zijn kernteamleden ieder van een andere onderwijsinstelling. Eén kernteamlid neemt de rol van voorzitter op zich. Het kernteam van de SIG Learning Analytics wordt momenteel gevormd door:

  • Anouschka van Leeuwen, Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • Alan Berg, Universiteit van Amsterdam  
  • Nils Siemens, Hogeschool van Amsterdam
  • Erwin van Vliet, Universiteit van Amsterdam
  • Theo Bakker, Haagse Hogeschool
  • Pytrik Dijkstra, SURF

Daarnaast heeft het kernteam SIG LA nook nauwe banden met Npuls, waar momenteel een pilothub Studiedata en AI werkt aan de bundeling van kennis en expertise rondom zaken als wettelijke en ethische kaders rondom AI, data- en AI-geletterdheid voor docenten (en anderen) en een (gedeelde) autonome en flexibele digitale infrastructuur. 

Aandachtsgebieden

Deelgebieden van learning analytics zijn o.a.:

  1. Bewijs / Use cases / Best practices
  2. Visie en beleid (juridisch)
  3. Onderwijs
  4. Techniek

De SIG LA zal zowel actief (zelf onderzoek doen) als passief (werk van derden delen) aan deze aandachtsgebieden werken.

Communicatie en activiteiten

Twee keer per jaar organiseert de SIG LA een community evenement. Deze activiteiten zijn gericht op praktijkcollega's en op onderzoekers. In de activiteiten proberen we in te steken op onderwerpen die relevant zijn voor instellingen die net beginnen met LA én op de meer gevorderde gebruikers. 

Communicatie vanuit de SIG LA over onze community-activiteiten vindt plaats via deze Communities-pagina. Om geïnformeerd te worden over het laatste nieuws, kunt u lid worden door een profiel aan te maken en de SIG LA-pagina te volgen. Ook plaatsen wij nieuws en updates via de LinkedIn-groep "Studiedata en Learning Analytics"