Ga naar 'Media & Education'

Media & Education

... is een open en actieve kenniscommunity die zich richt op (didactische) videotoepassingen binnen het Hoger Onderwijs.

Wie zijn wij?

De SIG Media & Education wil een community zijn voor het hoger onderwijs waarin video, media & weblectures centraal staat. Ze werkt nauw samen met www.weblectures.nl, een website over video en weblectures in het onderwijs die wordt gesteund door een aantal instellingen in het Hoger Onderwijs en enkele leveranciers.

Wat wil de SIG Media & Education bereiken?

We zijn een SIG die zich richt op (didactische) videotoepassingen binnen hoger onderwijs. Wij volgen wij trends en innovaties, en kennisdeling hierover is een belangrijke activiteit.
Om van toegevoegde waarde te zijn richten wij ons op vraagstukken die van nationaal belang zijn. Om die reden zijn de prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen overheid en HO-instellingen, leidend voor de komende jaren. (1)

Hoe?

Binnen de SIG Media & Education worden krachten gebundeld door kennisdeling op het snijvlak van didactiek, onderliggende techniek en de organisatie en integratie hiervan in het Hoger Onderwijs. Kennisdeling geschiedt door disseminatie van good practices, online via het web en tijdens bijeenkomsten, maar ook On Demand. Inspiratie en disseminatie zijn sleutelwoorden die bij deze SIG passen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan vraagstukken op het gebied van auteursrecht, privacy, metadata en slim hergebruik van open videomaterialen.
 
Deze SIG is dus van én voor het hoger onderwijs, en nodigt onderwijsondersteuners en docenten uit om hun good practices en ervaringen te delen met collega’s binnen andere HO-instellingen. Het doel is om elkaar verder te helpen op vraagstukken die leven om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en het onderwijs op de campus, maar ook op afstand te intensiveren.

Missie van deze SIG

 • Biedt een kennisplatform waar onderwijsondersteuners en onderwijsgevenden elkaar ontmoeten en inspireren.
 • Richt zich zowel op de starter als de (ver)gevorderde bij de integratie van diverse vormen van rich media integratie binnen het Hoger Onderwijs
 • Deelt kennis op (inter)nationaal niveau met zowel non-profit als profit organisaties en levert op die manier een zinvolle bijdrage aan de EU-kenniseconomie
 • Verbindt experts op het gebied van didactiek, content, techniek en organisatie die zich bezighouden met videotoepassingen in hoger onderwijs
 • Werkt zoveel mogelijk samen met andere SIG’s van SURF, nationaal en op EU- niveau
 • Verkent en signaleert op deze manier trends en ontwikkelingen 

Afstemming

Initiatieven van de SIG Media&Education worden opgezet door een kernteam met experts op didactiek, techniek en organisatorische- en ontsluitingsvraagstukken. Zij zijn afkomstig vanuit de breedte van de Hogere Onderwijsinstellingen en zijn bekend met knelpunten die op binnen hogere onderwijsinstellingen leven. De SIG Media&Education wordt organisatorisch ondersteund door SURFnet.

Onze kernteamleden

 • Erik Boon (VU)
 • Martijn Hoeke (Hogeschool van Hall Larenstein, voorzitter)
 • Joasia van Kooten (Universiteit Leiden)
 • Anke Pesch ( Katholieke Universiteit Leuven)
 • Arnout Probst (UvA)
 • Zac Woolfitt (Hogeschool Inholland)
 • Kirsten olde Heuvel (Saxion)

Voor wie is deze SIG interessant? 

De SIG richt zich op:

• ICTO-contactpersonen en Onderwijskundigen
• AV-technici
• Mediatheekmedewerkers
• Docenten en studenten
• Beleidsmakers
• Andere SIG’s, in het bijzonder: OER, Digitaal Toetsen, Unwired en Learning Analytics en Blended Learning

De SIG Media & Education staat ook open voor belangstellenden buiten deze gebieden, zoals kennisexperts op het gebied van Studie&Handicap, en medewerkers van Kennisnet die expert zijn op het gebied van integratie van video in onderwijs. Maar ook met leveranciers die de opname en ontsluiting van video verzorgen, worden contacten onderhouden.

Onze geschiedenis

De SIG Media & Education komt voort uit de SIG WEBstroom (opgericht 2000) en de subcommunity Weblectures (opgericht 2009). De intensieve samenwerking tussen deze twee SIG's leidde in 2014 tot de samenvoeging in een nieuwe SIG, Media&Education. 

Immers, het verschil tussen weblectures en video is de laatste jaren minder scherp is geworden, en daarbij is er de laatste jaren een enorme diversiteit aan rich media ontstaan. Denk aan de opkomst van slidecasts, screencast, pencasts, etc. en de vraagstukken rondom didactische inbedding hiervan in het onderwijs.

Daarom organiseren wij voor onze leden bijeenkomsten die gaan over (rich) media/video toepassingen in Hoger Onderwijs. Ook legt ons kernteam contact met andere SIG's.

(1) zie voor meer informatie over de prestatieafspraken het Visiedocument SIG Media en Education 2016 van deze SIG.