De migratie van services naar SURFnet8: wat komt erbij kijken?

We werken binnen Project SURFnet8 aan vernieuwing van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. De optische laag is inmiddels geïmplementeerd. De komende jaren werken we aan de servicelaag. Dit gaat in verschillende fases. In 2018 zijn de corerouters op onze hoofdlocaties al vervangen. In het 1e kwartaal van 2019 hebben we de rest van het corenetwerk opgebouwd. En in het 2e kwartaal van 2019 starten we met de migratie van IP-services (SURFinternet). Ondertussen gaan we in het 2e kwartaal ook beginnen aan het metronetwerk en starten we in het 3e kwartaal met het accessnetwerk (lees over het verschil tussen core-, metro en access) en de migratie van lichtpaden. Naar verwachting hebben we nog 2 jaar nodig om alle (circa 560) services op alle (circa 280) locaties te migreren.

Geautomatiseerd migreren

Bij de migratie van SURFnet7 naar SURFnet8 zal automation en orchestration een belangrijke factor zijn. Bij eerdere migraties van het SURFnet-netwerk werd de configuratie grotendeels handmatig naar nieuwe systemen gekopieerd en na migratie werden administratieve systemen handmatig bijgewerkt. Bij deze migratie wordt dat proces volledig geautomatiseerd. Voor de migratie worden de parameters van de SURFnet7-diensten geïmporteerd in de automation database. Tijdens de migratie zal de automation worfklow deze parameters vertalen naar de SURFnet8-configuratie. De nieuwe netwerkconfiguratie wordt vervolgens automatisch bijgewerkt in ons netwerkmanagementsysteem. Hiermee denken wij de doorlooptijd van de migraties te verkorten en de betrouwbaarheid van gegevens na de migratie sterk te verbeteren.

Planning

Naast de verschillen tussen het core-, metro- en accessnetwerk (hieronder vertel ik over de verschillende migratiescenario’s) speelt ook de ontwikkeling van de benodigde geautomatiseerde gereedschappen een rol in de planning van onze migratie. Daarom zullen we ons in eerste instantie focussen op IP-services. Het team dat werkt aan de automatisering heeft de servicemodellen hiervoor zo goed als gereed en we verwachten deze in april en mei voldoende getest te hebben om te kunnen starten met de migratie. De servicemodellen die nodig zijn voor de migratie van de lichtpaden zijn in juni gereed en kunnen we deze zomer testen. We verwachten dan dat de migratie van lichtpaden vanaf september plaats kan vinden.
Planning

Schematische weergave van de algemene planning van Project SURFnet8
Algemene planning Project SURFnet8

2 verschillende migratiescenario’s

Omdat we de SURFnet8-apparatuur parallel kunnen opbouwen bij core- en metrolocaties, kunnen we daar een ander migratiescenario volgen dan op de accesslocaties. In de plaatjes hieronder probeer ik in duidelijke stappen uit te leggen hoe de 2 verschillende migratiescenario’s er in detail uit zullen zien.

1) Migratiescenario core- en metrolocaties

Schema van voorbereiding core- en metrolocaties
Voorbereiding core- en metrolocaties
Schema van migratie core- en metrolocaties
Migratie core- en metrolocaties

2) Migratiescenario accesslocaties

Schema van voorbereiding accesslocaties
Voorbereiding accesslocaties
Schema van migratie stap #1 accesslocaties
Migratie stap #1 accesslocaties
Schema van migratie stap #2 accesslocaties
Migratie stap #2 accesslocaties
Schema van afronding accesslocaties
Afronding accesslocaties

Andere zaken om rekening mee te houden tijdens de migratie

  • Afspraken plannen: Als aan alle randvoorwaarden op de betreffende core-, metro-, of accesslocatie is voldaan, dan kunnen wij een afspraak plannen om de services van de instelling te migreren. Wij zullen de werkzaamheden op weekdagen tussen 7:00 en 19:00 uur plannen. Hiervoor zullen wij elke instelling afzonderlijk benaderen.
  • Protected service: In de plaatjes met de migratiescenario’s staan telkens 2 poorten met verbindingen getekend, maar een protected service eindigt maar op 1 poort. Een protected service wordt dus altijd onderbroken tijdens de migratie.
  • Redundante service: Een redundante service bestaat altijd uit 2 volledig gescheiden paden die binnen het SURFnet-netwerk bij de klant op 2 verschillende routers of switches uitkomen. Dit kan op dezelfde locatie zijn, maar ook op verschillende locaties. Een redundante service kan in principe zonder onderbreking gemigreerd worden.
  • Afhankelijkheden binnen accessringen: In sommige accessringen moet er tijdens de migratie niet alleen op de core- en metrolocaties van deze accessring gewerkt worden, maar ook op naastgelegen accesslocaties. Dat betekent dat er op meerdere accesslocaties migratiewerkzaamheden plaatsvinden die afgestemd moeten worden met meerdere klanten.
  • Een levend netwerk: Ook tijdens de migratie blijft het SURFnet-netwerk een levend netwerk. Sommige (SURFnet7-) locaties gaan verhuizen en er komen altijd nieuwe locaties en services bij of bestaande locaties en services worden weer opgeheven. Wij proberen bij het plannen van onze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening te houden met lokale factoren en situaties waarvan we weten dat ze veranderen.
  • Opruimen SURFnet7-apparatuur op core- en metrolocaties: We kunnen de SURFnet7-apparatuur op core- en metrolocaties pas opruimen als alle accesslocaties die hiermee verbonden zijn ook zijn gemigreerd. In de meeste gevallen zal dit ongeveer 2 jaar duren.

Complexe puzzel

We willen met onze werkzaamheden natuurlijk zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de aangesloten instellingen en streven ernaar om alle locaties en services zo efficiënt mogelijk te migreren. Maar je begrijpt na dit blog waarschijnlijk wel dat de planning van dit project best een complexe puzzel is met een heleboel afhankelijkheden. Ik ben me ervan bewust dat elke migratie ook inspanning van medewerkers van onze instellingen vergt en wil jullie dan ook alvast bedanken voor de medewerking. En na deze migratie hopen we dat jullie de vruchten gaan plukken van een flexibel en toekomstbestendig netwerk!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties