Naar een veilige, afgeschermde netwerkomgeving voor UMC’s

Medisch onderzoekers werken met zeer grote hoeveelheden data, die ze veilig, snel en gemakkelijk met elkaar willen delen. Een gedeelde data- en rekeninfrastructuur kan daarin een belangrijke rol spelen. SURFnet werkt aan een basis hiervoor met het innovatieproject E-LAN (Ethernet Local Area Network). E-LAN’s zijn veilige, van het internet afgescheiden netwerkomgevingen. In samenwerking met onderzoekers van UMC’s is een pilot-E-LAN opgestart. De eerste ervaringen zijn positief.

Onderzoek naar DNA-sets van 75 GB per stuk

Jeroen Laros doet genetisch onderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij werkt dagelijks met – zacht uitgedrukt – vrij grote databestanden: een dataset van het hele genoom van 1 patiënt omvat al 75 gigabyte. In het project waar Laros aan deelneemt, BBMRI2, wordt een DNA-dataset van bijna 1000 mensen onderzocht en gecombineerd met (onder andere) een nog grotere RNA-dataset. Die datasets moeten voor onderzoekers van meerdere UMC’s in Nederland beschikbaar zijn, zodat ze bijvoorbeeld in Leiden kunnen rekenen aan data die in Groningen gesequencet zijn. Kortom: Laros heeft meer nodig dan het rekencluster en de standaard internetverbinding van zijn instelling.

Onderzoekers willen onderzoeken

Onderzoekers willen zich richten op hun onderzoek, en niet te veel tijd besteden aan het inrichten van hun ICT-voorzieningen voor onderzoek. Nu moeten ze vaak voor bijzondere ICT-voorzieningen eerst een aanvraagprocedure doorlopen en afstemmen met de security officer. Dat kost voor ieder afzonderlijk project veel tijd. Met een altijd beschikbare, instellingsoverstijgende ICT-infrastructuur speciaal gericht op onderzoek, kunnen onderzoekers direct aan de slag.

E-LAN: Ethernet Local Area Network

Een E-LAN van SURFnet kan de basis vormen voor deze infrastructuur. Een E-LAN (Ethernet Local Area Network) is een virtueel privaat LAN waarop meerdere instellingen aangesloten kunnen worden. Ze kunnen dan in een afgeschermde netwerkomgeving gegevens uitwisselen. Zo krijgen samenwerkende instellingen een landelijk dekkend ‘lokaal’ netwerk.

Eerste ervaringen positief

Aan de eerste pilot met E-LAN nemen in eerste instantie LUMC, UMCG en SURFsara deel. Zij zijn aangesloten op het pilot-E-LAN van SURFnet en kunnen dus supersnel en betrouwbaar grote hoeveelheden data uitwisselen. De eerste ervaringen zijn positief. Laros: “Ik heb in Leiden ook beschikking over rekenkracht, maar als ik extra rekenvoorzieningen nodig heb, zijn die direct beschikbaar bij SURFsara. Het maakt niet uit dat die extra rekenkracht in Amsterdam staat: het lijkt nog steeds alsof het lokaal staat. Het belangrijkste is dat het flexibel is: ik hoef niet steeds naar mijn IT-afdeling om netwerk of virtuele machines aan te vragen. Door de koppeling op het E-LAN is alles altijd direct beschikbaar, voor mij zelf maar ook voor mijn collega-onderzoekers in het LUMC”.

Toekomstvisie: geharmoniseerde data- en rekeninfrastructuur

Het is de bedoeling dat de pilot in de komende tijd wordt uitgebreid naar meerdere UMC’s, zodat ze uiteindelijk allemaal samen kunnen werken en optimaal gebruik kunnen maken van elkaars data- en rekeninfrastructuur en die van SURFsara.

De 8 UMC’s hebben al aangegeven intensiever samen te willen werken met SURF. Als de UMC’s allemaal aangesloten zouden zijn op het pilot-E-LAN van SURFnet, zijn ze een stap dichterbij een geharmoniseerde data- en rekeninfrastructuur specifiek voor UMC’s.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties