SURFlichtpaden: wat komt er kijken bij de migratie naar SURFnet8?

SURF begint aan de migratie van de lichtpaden naar het SURFnet8-platform. Hoe belangrijk zijn automation en orchestration daarbij, en wat komen we tegen? In deze blog probeer ik je dit uit te leggen.

Automation & Orchestation

Onze visie voor het SURFnet8-netwerk is om de configuratie en registratie van het netwerk en gekoppelde domeinen zoveel mogelijk te automatiseren met behulp van onze in-huis ontwikkelde Orchestrator. Na de eerdere ontwikkeling en implementatie van de SURFinternet-service op SURFnet8 hebben we ook voor SURFlichtpaden de servicemodellen en workflows geïmplementeerd. Het doel hiervan is dat onze netwerkengineers straks ook alle SURFlichtpaden volledig geautomatiseerd kunnen configureren en wijzigen.

voorbeeldscherm van de ‘Create SN8 Lightpath’ workflow
Afbeelding 1: voorbeeldscherm van de ‘Create SN8 Lightpath’ workflow

De SURFnet8-lichtpaden worden natuurlijk wel via een geautomatiseerde workflow geconfigureerd en geregistreerd (zie afbeelding 1). Met deze workflows is het mogelijk om alle varianten van lichtpaden volgens de standaarden IEEE 802.1q en IEEE 802.1ad te bouwen. Zie onderstaand schema voor een overzicht van alle mogelijkheden:

overzicht van alle type lichtpaden in SURFnet8
Afbeelding 2: overzicht van alle type lichtpaden in SURFnet8

Scope migratie SURFlichtpaden

Op het moment dat ik deze blog schrijf zijn er 373 lichtpaden actief in het SURFnet7-netwerk. Dit is een dynamisch getal, want er worden wekelijks nieuwe lichtpaden gebouwd en andere weer afgebroken. Ongeveer een kwart van alle lichtpaden betreft verbindingen tussen een instelling en een serviceprovider zoals Microsoft Azure of T-mobile. Verder loopt ongeveer een derde van de lichtpaden over het Netherlightplatform, hetzij tussen Nederlandse instellingen en een organisatie in het buitenland, of tussen internationale organisaties onderling. De resterende 40% - 50% van de lichtpaden maakt een verbinding tussen een hoofdlocatie en een nevenlocatie van een instelling of verbindt twee verschillende organisaties met elkaar.

In totaal zijn er ongeveer 60 accesslocaties waar geen lichtpad aanwezig is. Dit zijn dus locaties die alleen een internetaansluiting hebben. Dat betekent dus dat circa 220 van de 280 locaties één of meerdere lichtpaden heeft. Voor de totale scope van de lichtpadenmigratie naar SURFnet8 betekent dit dus dat we 373 lichtpaden migreren op 220 verschillende locaties. Op 80% - 90% van deze locaties combineren we de lichtpadenmigratie met een migratie van de internetaansluiting.

Planning en fasering

Ons doel blijft om de gehele SURFnet8-migratie voor het einde van het jaar af te ronden. Dat betekent dat we in 2020 gemiddeld 1 locatie per dag moeten migreren. Om de lichtpaden naar serviceproviders of Netherlight straks in één keer te kunnen verhuizen gaan we vanaf februari alvast voorbereidingen treffen. Daarbij plaatsen we de SURFnet8 apparatuur in het bestaande SURFnet7 pad. Dit moet voor elke serviceprovider en Netherlight aansluiting een keer gebeuren en veroorzaakt een korte onderbreking voor alle betrokken services. Uiteraard krijgt de eigenaar van de betrokken service hiervan een onderhoudsmelding met een ticketnummer.

Een ander aspect waar we ons alvast op voor willen bereiden is de migratie van een lichtpad tussen twee accesslocaties. Het is niet mogelijk om beide locaties tegelijkertijd naar SURFnet8 te migreren, dus bij deze lichtpaden moeten we de A-zijde en B-zijde onafhankelijk van elkaar migreren. Om ons hierop voor te bereiden, bouwen we op een aantal corelocaties alvast bruggen tussen het SURFnet7- en SURFnet8 netwerk.

  • februari - maart: voorbereiding serviceproviders
  • februari - maart: voorbereiding SURFnet7- en SURFnet8-bruggen
  • maart - april: voorbereiding Netherlightplatform
  • februari - december: migratie 373 lichtpaden naar SURFnet8
  • april - september: migratie Netherlightplatform

Impact voor een instelling

De impact voor een instelling bij de migratie van een lichtpad hangt af van het type lichtpad (protected of redundant) en van de situatie aan de B-zijde van het lichtpad. In het algemeen geldt hiervoor het volgende schema:

Type lichtpad

 

Protected

De service wordt altijd onderbroken tijdens de migratie. De duur van deze onderbreking is gemiddeld 1 of 2 minuten, maar kan maximaal 15 minuten in beslag nemen.

Redundant

De service wordt link voor link gemigreerd. In principe wordt de service daardoor nooit onderbroken. Per link is de duur van de onderbreking hetzelfde als bij de protected service. De omschakeltijd tussen het primaire en secundaire pad hangt af van de (L2- of L3-)protocollen die de klant gebruikt en de configuratie van deze protocollen aan beide zijden van het lichtpad.

B-zijde van het lichtpad

 

Service provider

De migratie van de klantlocatie wordt pas ingepland als de serviceprovider al is aangesloten op SURFnet8-apparatuur. Tijdens de migratie van de klantlocatie kan de service dan volledig gemigreerd worden.

Netherlight

De migratie van de klantlocatie wordt pas ingepland als de Netherlightzijde al is aangesloten op SURFnet8-apparatuur. Tijdens de migratie van de klantlocatie kan de service dan volledig gemigreerd worden.

SURFnet7 locatie

Als de B-zijde van het lichtpad nog niet naar SURFnet8 is gemigreerd dan zal het lichtpad in twee delen gemigreerd worden. In dat geval maken we gebruik van één of twee tussenlocaties waar we van tevoren al een brug hebben gebouwd tussen het SURFnet7- en SURFnet8-netwerk. Het nieuwe lichtpad bestaat dan tijdelijk uit twee delen. Een SURFnet8-deel van de reeds gemigreerde klantlocatie naar de bruglocatie, en een SURFnet7-deel van de bruglocatie naar de SURFnet7-locatie. Zodra de B-locatie wordt gemigreerd dan wordt het SURFnet7-deel opgeheven en zit de hele service op SURFnet8. In de tussentijd zal de klant twee services zien in het netwerkdashboard en ook voor beide services aankondigingen krijgen voor onderhoud.

SURFnet8 locatie

Als de B-zijde van het lichtpad al een SURFnet8-locatie is dan kan de service direct gemigreerd worden.

Heb je vragen over deze migratie, of over SURFnet8? Neem dan contact met me op, of laat hieronder een reactie achter!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties