Hoe zien online onderzoeksomgevingen eruit in 2027?

Voor succesvol onderzoek is samenwerking onontbeerlijk. Fysieke, maar ook online samenwerking. Online onderzoeksomgevingen zijn daarin cruciaal. Hoe zien die er over vijf jaar uit? Daar hebben we een visie voor opgesteld, gebaseerd op gesprekken met een groot aantal belanghebbenden uit de SURF-gemeenschap.

Op woensdag 14 september gaan we tijdens een informatiebijeenkomst in op deze visie en hoe we vanuit SURF met de instellingen verder willen gaan met het uitwerken van de visie op online onderzoeksomgevingen. Meer informatie over deze bijeenkomst en het volledige programma volgt zo snel mogelijk. 

Multidisciplinair en instellingsoverstijgend samenwerken

De onderzoeker die in zijn studeerkamer in zijn eentje een proefschrift schrijft: dat beeld is achterhaald. Onderzoek ontwikkelt zich sterk multidisciplinair en instellingsoverstijgend. Vaak werken onderzoekers van dezelfde instelling samen, maar vaker nog werken ze samen met onderzoekers uit andere wetenschappelijke instellingen of uit bedrijven, binnen en buiten Nederland. Voor dit soort samenwerkingsverbanden zijn online onderzoeksomgevingen (Virtual Research Environments, VRE’s) nodig. 

De visie in het kort

Het is belangrijk dat instellingen samen nadenken over de richting waarin online onderzoeksomgevingen zich ontwikkelen. Dat hebben ze samen met SURF gedaan en zo zijn we gekomen tot een gedeelde visie over die richting tot 2027, die er samengevat zo uitziet: 

We zien in 2027 een VRE-ecosysteem van portalen en platformen die voldoen aan (inter)nationale standaarden zodat onderzoekers gemakkelijk kunnen samenwerken met goede toegang tot data en software in repository’s. Hiervoor is landelijke coördinatie van het ecosysteem nodig, onder andere door met de leden een VRE-doelarchitectuur te ontwikkelen, federatief samenwerken te stimuleren en geschikte softwarelicenties af te sluiten. Het VRE-ecosysteem moet zo ingericht worden dat innovatie van onderdelen goed mogelijk blijft. 

Niet in beton

Uiteraard is deze visie niet in beton gegoten. We blijven de komende jaren in gesprek met de SURF-leden over het thema onderzoeksomgevingen. Daarnaast heeft het thema een plaats in de roadmaps van de SURF-innovatieprogramma’s.

De documenten

De links verwijzen naar het bijhorende document, je kunt het artikel ook vinden op de SURF website. 

1. In het kort (een samenvatting van de visie)
2. Online onderzoeksomgevingen in 2027 (het complete document)

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen