VRE samenwerkings-modellen

Organisaties werken steeds meer samen bij het ontwikkelen, leveren en gebruiken van Virtual Research Environments (VRE’s). Voorbeelden zijn de toename van federatief ontwikkelen en leveren van VRE’s en het toegenomen gebruik van dezelfde VRE door meerdere partijen. De ontwikkelingen verlangen bijzondere aandacht voor samenwerken.

Dit document beschrijft een generiek model van de wijze waarop verschillende partijen als demand-supply chain (VRE waardeketen) kunnen samenwerken bij het ontwikkelen, leveren en gebruiken van VRE’s. Het model is gebaseerd op vier case studies die tezamen representatief zijn voor veel voorkomende situaties bij samenwerken met VRE’s. De case studies betreffen het Amsterdam UMC, TraIT, anDREa en de Rijksuniversiteit Groningen.

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen