Moet het onderzoek en onderwijs wel op sociale media zitten?

SURF en Universiteiten van Nederland werken aan pilot Mastodon voor het hele onderwijs

Het begint bij de vraag: moet het onderzoek en onderwijs wel op sociale media zitten?
 
Iets “moeten” is natuurlijk al met 0-1 achter staan, maar iets willen daarentegen. Afgelopen jaren zijn er voor het onderzoek en onderwijs vele kansen bijgekomen om mensen te bereiken die ze de eeuwen daarvoor niet, minder of veel moeilijker konden bereiken. Sociale online netwerken hebben hier een grote bijdrage aan geleverd.

Of het nu gaat om de zorgen of wooooow-moment m.b.t. chatGPT, het delen van onderzoeksresultaten, het vinden van een stageopdracht of laten zien hoe mooi het vakgebied van een onderwijzer kan zijn, maar ook  scherpe discussies over wetenschap, een higgsdeeltje of het beste plekje op een ROC campus waar je goed kunt werken met je team. Sociale online netwerken bieden daarvoor een plekje en fungeert vaak al megafoon richting mensen, ook die mensen die we eerder niet eenvoudig konden bereiken. Het is een plek waar geografische grenzen (zo goed mogelijk) worden weggenomen en iedereen deel kan nemen aan een gesprek, debat of zoektocht.
 
Het is dan ook dat er bij sociale netwerk gebruikers binnen het onderwijs (mbo, hbo en wo) en het onderzoek grote zorgen zijn m.b.t. de recente ontwikkelingen bij Twitter. Zijn die voordelen van met elkaar in verbinding staan nog wel op basis is van de waarden die daarbij horen? Dit zijn veelal publieke waarden. Juist als het gaat over lastige zaken over: wat mag je wel en niet delen, wie gaat daar eigenlijk over, wie mag daaraan meedoen en wat is eigenlijk de invloed van desinformatie op de samenleving? Het zijn complexe maar daardoor niet onbelangrijke vragen.
 
Over de onrust bij Twitter is veel gezegd en geschreven, van ontslagen van de één op de andere dag tot aan veranderende businessmodellen m.b.t. wie beter door de algoritmes heen komt als het gaat om zichtbaarheid.
 
Veel Twitter gebruikers zijn dan ook opzoek naar een nieuwe plek, Eén van die plekken is het sociale online netwerk Mastodon. Een sociaal netwerk dat qua opzet net een tikkie anders in elkaar zit dan klassieke sociale netwerken die centraal vanuit 1 plek worden aangeboden en 1 eigenaar kent. Mastodon is decentraal opgezet, zo’n opzet biedt kansen op belangrijke (publieke) waarden zoals autonoom blijven en het beschermen van de privacy en keuzevrijheid. Rechtvaardigheid te verankeren in regels over inclusie en gelijkheid of het terugbrengen van de menselijke maat waarbij respect, welzijn en sociale verbondenheid van groot belang zijn.

SURF gaat begin 2023 dan ook samen met Universiteiten van Nederland (UNL) onderzoeken wat hierbij de kansen en ervaringen zijn om als onderzoek en onderwijs sector een eigen Mastodon netwerk aan te bieden. We bieden daarbij de mogelijkheid voor studenten, onderzoekers, medewerkers en instellingen binnen het onderwijs en onderzoek om op een eenvoudige manier ook een plek binnen het sociale netwerk van Mastodon te verkennen.

Lees de aankodiging op:

https://www.surf.nl/nieuws/surf-en-universiteiten-van-nederland-werken-aan-pilot-mastodon-voor-het-hele-onderwijs

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen