Onderzoek en impact op de maatschappij

De afgelopen week bereikte mij via de ‘socials’ los van elkaar twee blogs die gaan over de verschillende ordes van onderzoek. Het eerste wat mij bereikte was een open brief over de noodzaak om het mbo te betrekken bij onderzoek door Practor Peter Hulskemperi. Later die dag verscheen ook een blog waarin Professor Dr Max Louwerse ingaat op het element van tijd als het enige verschil tussen wat hij noemt basic en applied research ii.

Wat mij opvalt in het huidige debat is de focus op het belang van impact van onderzoek op de maatschappij. Practor Peter Hulskemper maakt in zijn blog een herkenbaar argument dat een context die dicht op de maatschappij van nu actief is, het MBO, hierbij van belang kan zijn bij onderzoek. Het argument van Professor Dr Max Louwerse is dat de verschillende soorten onderzoek zich altijd verbinden met de maatschappij alleen het ene eerder dan het andere. Beide hebben in mijn beleving gelijk. Alleen zou het wat minder mogen gaan over het zoeken naar de impact van onderzoek op de maatschappij maar veel meer over het waarom van het doen van onderzoek.

Academisch ben ik gevormd in het Anglicaanse systeem. Naast eerst een MA aan een Engelse universiteit te hebben gedaan ben ik later een Doctorate gaan doen aan een andere Engelse universiteit. Professioneel heb ik mijn vorming gehad in het Nederlandse HBO. Beide werelden komen samen in het professionele domein waarin ik mij begeef. Die van de wereld van het beroepsonderwijs. Misschien is het mijn academische vorming in het Anglicaanse systeem waar de scheiding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek er veel minder is of anders mijn actieve betrokkenheid bij Pratoraat Interactieve Technologieën van ROC Tilburg wat verweven is met MindLabs iii. Maar de behoefte om bij te dragen aan het debat rondom het doen van onderzoek in en door het beroepsonderwijs is er niet minder om.

Bij het Practoraat Interactieve Technologie wordt onderzoek gedaan omdat we willen weten hoe dat interactieve technologieën inwerken op motivatie bij studenten in het MBO. Hiervoor worden door docenten activiteiten en experimenten uitgevoerd en werkt het practoraat samen met lectoren vanuit het HBO en hoogleraren en universitair docenten. Het soort onderzoek wat uitgevoerd wordt classificeren we liever niet als praktijk, toegepast of fundamenteel, al wordt dit vaak wel gevraagd te doen. Het onderzoek is niet van een vaststaand soort. Geen fixed design. Liever werken we met een flexibele aanpak, een flexibel design. Maar het begint met wat je wilt gaan doen. Iets ontwerpen, beter begrijpen, oplossen, verbeteren, beantwoorden, noem het beginnen bij een vraag. Daarna is het de vraag gekoppeld aan de context waarbinnen het onderzoek plaats vindt dat bepaald wat voor onderzoek gedaan gaat worden. Vaste elementen hierbij zijn altijd het aandachtsgebied (in mijn geval onderwijs en daarbinnen het inzetten van interactieve technologieën) en het feit dat het een sociaal element kent omdat er studenten en of leraren bij betrokken zijn.

Is dan het onderzoek en de uitkomst daarvan passend bij de vraag die in de context van het onderzoek gesteld is dan zit het met de impact wel goed. Dit kan klein zijn. Of de uitkomst van het onderzoek daarmee altijd generaliseerbaar is er ‘sweeping statements’ mee gemaakt kunnen worden in relatie tot brede maatschappelijke impact is dan helemaal niet van belang. Hiermee kan het MBO als onderwijscontext wel degelijk belanghebbend onderzoek doen. Je hoeft hier dan ook niet altijd direct met andere onderzoekers samen te werken. De uitkomsten uit wat we in Nederland fundamenteel of toegepast onderzoek noemen kunnen binnen een kleiner context waar het MBO zich in begeeft prima als input fungeren. Deze input kan als basis dienen om vragen vanuit de context van het beroepsonderwijs via onderzoek uit te werken naar impact volle uitkomsten. Zo ben je als mbo-context tijdig in beeld bij het zorgen voor impact van onderzoek op de maatschappij.

i https://www.linkedin.com/pulse/open-brief-de-noodzaak-waarom-mbo-betrok…
ii https://www.psychologytoday.com/intl/blog/keeping-those-words-in-mind/2…
iii https://www.practoraten.nl/practoraten/interactieve-technologie/

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen