Podcast: Technologie en autonomie in het onderwijs

Hoe kunnen we vanuit publieke waarden invulling geven aantechnologie in het onderwijs, in plaats van dat de technologie(of beter gezegd: de bedrijven achter deze technologie) de waarden dicteren, waar het onderwijs dienstbaar aan is? Hoe blijft het onderwijs autonoom?

In een nieuwe podcast in samenwerking van SURF en Kennisnet gaan we in gesprek met filosoof Miriam Rasch over autonomie in het onderwijs.

Hoe blijft het onderwijs autonoom? Dat is een groot vraagstuk, abstract ook, waar Kennisnet en SURF samen de tanden in zetten. In een nieuwe podcast gaan Remco Pijpers van Kennisnet en Christien Bok van SURF  in gesprek met Miriam Rasch. Rasch is filosoof en auteur van onder meer ‘Autonomie. Een zelfhulpgids’.

In haar boek gaat Rasch in op autonomie aan de hand van paradoxen. Die paradoxen vormen ook de leidraad voor de podcast. Bij elke paradox bespreken we hun betekenis voor digitalisering in het onderwijs.

Paradox 1: De techbedrijven ondergraven je autonomie, keuzevrijheid en handelingsvrijheid én prijzen die in één en dezelfde beweging

Paradox 2: Dat wat eerst de essentie van menselijkheid was, is nu de essentie van de techniek

Paradox 3: persoonlijke autonomie vraagt om collectieve actie

Aan het einde pleit Miriam voor gebruik van technologie zonder dataverzameling en -opslag en de noodzaak voor publieke technologie en technologie zonder commercieel belang. "Technologie kan echt alleen maar een ondersteunende functie hebben op het moment dat ook het dataverdienmodel eruit is genomen".

Luister snel naar SURF Sounds in samenwerking met Kennisnet op:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen