Public Spaces conferentie in het teken van publieke waarden

Dat het thema ‘publieke waarden’ niet alleen binnen de onderwijssector speelt bleek tijdens de Public Spaces conferentie die op 17 en 18 mei gehouden is. Public Spaces (https://publicspaces.net) is een coalitie van verschillende publieke organisaties (zoals publieke omroepen, bibliotheken, musea en onderwijs (SURF)) die samen werken aan oplossingen voor een gemeenschappelijk probleem: voor hun communicatie, informatie en mediacirculatie zijn ze grotendeels afhankelijk van Big Tech bedrijven. Die zijn primair commercieel gedreven en vaak niet vanuit publieke waarden zoals autonomie, menselijkheid en rechtvaardigheid. Die afhankelijkheid schuurt. Publicspaces probeert daar verandering in te brengen. Tijdens de jaarconferentie werden verschillende projecten gepresenteerd om die verandering te bewerkstelligen. De volgende activiteiten met een link naar de educatieve sector zijn ons opgevallen. En die delen we graag met jullie!

Tamar Sharon doet onderzoek naar de invloed van techreuzen op verschillende markten (die Spheres worden genoemd). Om het onderzoek visueel te maken is de ‘sphere transgressie tool’ ontwikkeld, waarmee middels een rode vlek de aanwezigheid van bedrijven in een sphere wordt aangegeven. De sphere ‘Education’ is bijna helemaal rood waarmee aangegeven wordt dat aanwezigheid (en dus invloed?) groot is. Door op de bol te klikken krijg je inzicht in de achterliggende data.

José van Dijck en Bart Jacobs presenteerden PubHubs wat een nieuw sociaal netwerk gaat worden dat open en transparant is en de gegevens van de deelnemers in het netwerk beschermt.

De digitale spoelkeuken is een eerste aanzet om te komen tot een methodiek waarmee een organisatie inzicht krijgt in de mate waarin de diensten die ze aanbiedt in lijn zijn met de publieke waarden.

Aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen werd een boekwerk aangeboden: publieke waarden en rechten bij het aanbesteden van ICT – handreiking aanbesteden van open source software.

Namens SURF nam Christien Bok deel aan de paneldiscussie over publieke waarden in relatie tot onderwijsdigitalisering.

Op https://conference.publicspaces.net zijn de presentaties terug te kijken.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen