Ga naar 'Regie op Data'

Regie op Data

Regie op data kan binnen onderwijs en onderzoek verschillende dingen betekenen. Vaak hangt een roep om regie samen met een bezorgdheid. Een bezorgdheid met betrekking tot data en de verantwoordelijkheden die data met zich meebrengen. Data zijn belangrijk, je moet daar iets voor regelen. Daarbij is het niet altijd duidelijk wat dat precies moet zijn en hoe je dat precies doet.

Tal van initiatieven houden zich bezig met data-gerelateerde vraagstukken. Wat vaak ontbreekt, is een goed overzicht van de verschillende initiatieven en de samenhang daartussen. En juist omdat het vragen zijn die organisaties en sectoren overstijgen, is sterk de behoefte om dit overzicht wel te hebben. Volg of neem actief deel aan de community Regie op data. Hier leren we van elkaar en we blijven op de hoogte van wat er speelt. Zo ontstaat zicht op initiatieven en kunnen we hierop voortbouwen. Op die manier zijn we toekomstbestendig bezig

Binnen SURF wordt actief gewerkt aan het vormgeven van de Regie op data-ambitie. Data-wensen, knelpunten en dilemma’s binnen onderwijs en onderzoek brengen we in kaart en we koppelen die aan een overzicht van initiatieven zowel binnen als buiten SURF. We willen hiermee een basis creëren die kan helpen bij het maken van toekomstige keuzes met betrekking tot data en de dataverantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk dat we dit doen binnen het framework van onze eigen waarden en bij SURF zijn de ‘Regie op data’ activiteiten onderdeel van het Publieke Waarden programma.

Verder is het belangrijk dat we verbinding met elkaar zoeken op dit onderwerp. Het doel van deze community-pagina is mensen en initiatieven samenbrengen en een platform bieden voor Regie op data-vraagstukken.

Geïnteresseerd? Meld je aan om de ontwikkelingen te volgen en deel vooral ook je eigen dilemma’s en (succes) verhalen als het gaat om Regie op data.