Naar een goed cybersecurity-awarenessprogramma #5: factoren die van invloed zijn op het gedrag

Als je je security- en privacyzaken binnen je instelling goed op orde wilt hebben, is er aandacht nodig voor 3 zaken: techniek, awareness en organisatie. In deze blogreeks gaan we dieper in op awareness: wat komt er kijken bij bewustwording en het gedrag van mensen en hoe zet je een goed awarenessprogramma op? Deze vijfde blog uit de reeks van 8 gaat over: welke factoren beïnvloeden het gedrag van je doelgroepen?

Mensen worden beïnvloed door tal van factoren waardoor ze het gewenste gedrag uiteindelijk wel of juist niet vertonen. In deze fase zetten we de belangrijkste gedragsfactoren per doelgedrag op een rijtje. Dat helpt je om te bepalen aan welke knoppen je uiteindelijk moet draaien om tot het gewenste gedrag te komen. 

Gedragsfactoren in kaart brengen

Gedrag is altijd het resultaat van verschillende interne en externe factoren. Deze factoren helpen je om een goed beeld te krijgen van hoe je doelgedrag tot stand komt. Denk aan: sociale omgeving, emoties en associaties, fysieke omgeving, zelfbeeld, vaardigheden, gewoonten en automatismen, houding, intentie, en kennis.

Er zijn altijd factoren die meer van invloed zijn op het gewenste gdrag dan andere. Je kunt je afvragen welke factoren mensen ervan weerhouden om het gewenste gedrag te vertonen, welke factoren dit stimuleren en in welke mate ze (bewust of onbewust) een rol spelen.

Selecteer de belangrijkste gedragsfactoren

Nadat je voor ieder gedragsdoel hebt vastgesteld welke factoren erop van invloed zijn is het handig om de top 3 te bepalen. Dit zijn de factoren waar je uiteindelijk op moet inspelen om tot het gewenste gedrag te komen. Deze tips helpen je om de belangrijkste factoren te bepalen:

  • Emoties, associaties en de sociale omgeving hebben doorgaans een sterke invloed. Geef daar voorrang aan.
  • Zijn specifieke factoren noodzakelijk? Ofwel kan gedrag zonder deze factoren niet plaatsvinden? Maak deze onderdeel van de top 3. Bijvoorbeeld een kennis-factor is vaak noodzakelijk (hoe kun je een phishingmail herkennen?).
  • Welke factoren bieden de meeste kans van slagen om gedrag te veranderen?

Volgende stap

Voor elk gedragsdoel weet je nu de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het gewenste gedrag. Je kunt nu de bijbehorende acties en interventies bepalen. In de volgende blog bekijken we welke middelen je kunt inzetten om in te spelen op deze factoren.

Wat betekent corona voor je awarenessprogramma?

Corona heeft een enorme impact op onze sociale omgeving en gewoontes. Ook het thuiszitten en alles via je beeldscherm doen, doet iets met mensen. Factoren op deze vlakken hebben een sterke invloed, dus wees je hiervan bewust. 

Lees ook de andere blogs in deze reeks:

Deze blogreeks verschijnt in het kader van de cybersecuritymaand 2020.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties