10 jaar SURFconext: een federatie van kwaliteit, deel 1

68 miljoen logins, ruim 1.1 miljoen unieke gebruikers, 141 deelnemende instellingen en bijna 500 aangesloten diensten. Het zijn indrukwekkende cijfers die SURFconext presenteert over 2016. En de aantallen liepen in 2017 alleen nog maar verder op. Een groot verschil met de blanco sheet van 2007. Het jaar waarin SURFfederatie, de voorganger van SURFconext, van start ging. Het tienjarig jubileum is dan ook een mooi moment om terug en vooruit te kijken met SURFconext teamleider Femke Morsch, technisch productmanager Joost van Dijk en voormalig technisch productmanager Hans Zandbelt.

SURFconext zorgt ervoor dat medewerkers en studenten van deelnemende onderwijsinstellingen, kunnen inloggen met hun eigen instellingsaccount en daarmee toegang krijgen tot alle beschikbare interne en externe (cloud)diensten, applicaties en portals die hun instelling open heeft staan. Dit gebeurt veilig, snel en via single sign on. De rollen van SURFconext zijn divers en veelzijdig: ontwikkelaar, poortwachter, regisseur en tussenpersoon. SURFconext zorgt voor de software die een soepele en snelle inlog en aansluiting mogelijk maken, houdt deze software ook up to date, vertaalt technologieën, maakt verbindingen en zorgt tevens voor innovatie.

logo 10 jaar surffederatie

Sleuren, overleggen en bouwen

Daarnaast zorgt SURFconext dat de afspraken en contracten met instellingen en diensten helder, haalbaar en ‘hufterproof’ zijn. ‘SURFconext verbindt technische systemen en laat deze met elkaar praten. Zonder dat de gebruiker daar weet of last van heeft. En daarbij zijn we altijd op zoek naar evenwicht. Wij willen dat partijen zich conformeren aan de standaarden maar we willen ook meebewegen met de ontwikkelingen,’ aldus Morsch. Met dit alles heeft SURFconext zich een centrale positie en een goede reputatie verworven als het om onderwijs, onderzoek en ICT toepassingen gaat. De ontwikkeling van SURFfederatie naar SURFconext werd vooral gedreven door techniek als gevolg van de toenemende aantallen en massa. De huidige stand van zaken is door tien jaar sleuren, overleggen, bouwen en ontwikkelen tot stand gekomen en het einde is nog lang niet in zicht. Want de verdergaande internationalisering van het onderwijs en onderzoek en de steeds strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en veiligheid vragen om nieuwe stappen en initiatieven. SURFconext is klaar voor die uitdaging.

In het diepe

Maar eerst even terug naar 2007. De start van SURFfederatie en de komst van Zandbelt. Hij werd vooral aangetrokken door het vooruitzicht van een technische pioniersfunctie met veel mogelijkheden voor innovatie en impact voor een brede doelgroep.  Dat bleek allemaal te kloppen maar de start was wel anders dan wat hij zich had voorgesteld. ‘Ik werd meteen het diepe ingegooid. Bijna alle mensen die aan de wieg hadden gestaan van SURFfederatie, waaronder geestelijk vader Bart Kerver, gingen weg. Gelukkig werd mij verzekerd dat dit niets met mijn komst te maken had.’

Spannend, baanbrekend en licht anarchistisch

Joost van Dijk arriveerde enige tijd na Zandbelt en de twee vonden elkaar al snel. ‘Ik trof een vrij desolate afdeling aan met de nodige chaos maar ook met heel veel legacy. SURFfederatie bevond zich in de pre-productiefase met zelf ontwikkelde software. Aan Hans en mij de taak om de productie daadwerkelijk te starten, in de lucht te houden en de software verder door te ontwikkelen.’ Ze waren daarbij elkaars (enige) houvast in een periode die ze terugkijkend typeren als mooi, spannend, stressvol, baanbrekend en licht anarchistisch. ‘Hans deed vooral de coderingen en ik de aansluitingen. We hadden veel ruimte om zaken in hoog tempo zelf op te pakken en verder te ontwikkelen. We gingen echt als een speer in die tijd.’

Telefoontjes op zondagavond

De beginperiode was volgens Zandbelt een mooie maar ook kwetsbare tijd waarbij de groei aanvankelijk langzaam en moeizaam verliep. ‘We deden heel veel zelf: we ontwikkelden de software en namen deze ook in productie.  We hadden wel een beheerpartner maar waren zelf verantwoordelijk voor het platform. ’Ondanks dat we soms wel eens aan de bak moesten op een late zondagavond’ ging er uiteindelijk toch maar weinig mis in die tijd. ‘Omdat we met zo weinig mensen waren, waren we kwetsbaar maar we konden daardoor wel snel schakelen en zaken oplossen. Nu is het complexer en hebben we met meer mensen en schijven te maken,‘ aldus Van Dijk.

email uit 2007

Vaste infrastructuur met één login

De start van SURFfederatie in 2007 had alles te maken met het groeiend aanbod van diensten op het internet zoals webshops en uitgeverijen. Tegelijkertijd groeide de wens van de instellingen om de toegang tot deze diensten goed, veilig en gebruiksvriendelijk te laten verlopen. Het liefst in een vaste infrastructuur met heldere protocollen en met één login vanuit het eigen instellingsaccount. Daarnaast focuste de instellingen steeds sterker op hun core business van onderwijs en onderzoek en bekeken ze de mogelijkheden om meer diensten uit te besteden. Ook vanuit het oogpunt van kosten en efficiency.  SURF onderkende onmiddellijk de grote potentie van deze ontwikkelingen en zag voor zichzelf een belangrijke en centrale rol weggelegd.

Centrale faciliteit   

Deze rol werd nog verder versterkt door de technische aanpak die SURF koos en die afweek van de meeste andere landen. ’SURFfederatie koos voor een centrale  faciliteit. Dat gaf ons de mogelijkheid om meerdere protocollen te ondersteunen zonder dat je vereist dat de instellingen die protocollen zelf direct ondersteunen,’ aldus Zandbelt. En er zat nog een groot voordeel aan want het gaf SURFfederatie de mogelijkheid om zaken te veranderen, aan te passen of toe te voegen zonder op de instellingen te hoeven wachten. ‘Ook dat was een reden voor de snelle ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Anders heb je steeds een soort flag day nodig om door te kunnen gaan. Die hadden wij in het begin niet.’

Dit is deel 1 van een drieluik over 10 jaar SURFfederatie. Deel 2 en deel 3 zijn ook beschikbaar.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties