10 jaar SURFconext: een federatie van kwaliteit, deel 3

68 miljoen logins, ruim 1.1 miljoen unieke gebruikers, 141 deelnemende instellingen en bijna 500 aangesloten diensten. Het zijn indrukwekkende cijfers die SURFconext presenteert over 2016. En de aantallen liepen in 2017 alleen nog maar verder op. Een groot verschil met de blanco sheet van 2007. Het jaar waarin SURFfederatie, de voorganger van SURFconext, van start ging. Het tienjarig jubileum is dan ook een mooi moment om terug en vooruit te kijken met SURFconext teamleider Femke Morsch, technisch productmanager Joost van Dijk en voormalig technisch productmanager Hans Zandbelt.

Alle ontwikkelingen bij elkaar zorgen er inmiddels voor dat SURFconext veel vertrouwen geniet van de instellingen. En dat terwijl de gemiddelde student of medewerker vaak helemaal niet weet dat het SURFconext is die hun inlog goed en snel regelt, hun verbindingen tot stand brengt en hun veiligheid en privacy streng controleert en bewaakt. ‘En dat is ook prima dat mensen dat vaak niet weten. Want je vertrouwt je eigen instelling het meest. Wij spelen dan ook graag een rol op de achtergrond,’ vindt Morsch. Het vertrouwen heeft ook te maken met de beschikbaarheidsnorm van 99. 9 procent die SURFconext hanteert. ’Vroeger haalden we die norm niet altijd maar tegenwoordig gaat het erg goed. 99.9 procent betekent dat je per jaar slechts een paar uur uit de lucht bent,’ aldus Van Dijk. Een heel mooi percentage vindt Zandbelt, zeker als je het vergelijkt met een gewone internetaansluiting. Tegelijkertijd beseffen ze alle drie dat met de huidige situatie van duizend inlogs per minuut, elk uur of elke minuut uit de lucht, er één te veel is. Daarom zijn er ook twee mensen aangesteld die zich exclusief bezighouden om de beschikbaarheid te garanderen. 

logo 10 jaar surffederatie

Europees kwaliteitsniveau   

Een blik in de toekomst laat een aantal trends en ontwikkelingen zien. Allereerst het grote potentieel aan nieuwe diensten, het zijn er vele duizenden. Die zullen zich zeker niet allemaal (kunnen) aansluiten want voor de meesten is het vooralsnog onduidelijk of ze voldoen aan een bepaalde standaard en kwaliteitsniveau. Om dit inzichtelijk te maken, wordt in Europees Verband gewerkt aan een programma van eisen waaraan een dienst moet voldoen. Wanneer een dienst eenmaal door deze ballotage is, kunnen SURFconext en alle andere federaties in Europa, deze dienst met een gerust hart aansluiten. ‘Deze aanpak voorkomt dat elke federatie apart moet gaan onderzoeken of een dienst van voldoende kwaliteit is. Dat is veel te tijdrovend een kostbaar,‘ aldus Van Dijk. De Europese aanpak kan ook bijdragen aan een andere ontwikkeling die Van Dijk ziet. ’Vooral studenten en medewerkers zijn letterlijk en figuurlijk goed aangesloten maar voor onderzoekers valt er nog veel te winnen. Zij zijn wat achtergebleven en dat komt met name omdat zij vaak gebruik maken van kleine en specialistische diensten uit andere landen. En het is vaak niet eenvoudig om deze via de eigen instelling geaccepteerd en dus aangesloten te krijgen. Het Europese initiatief kan dit proces vereenvoudigen en versnellen.’ Goed voor de onderzoekers en de kwaliteit van het onderzoek.

Een leven lang leren

Morsch voorziet voor de toekomst ook een stijgende lijn wat betreft de kwaliteit en de snelheid van nieuwe software. En daarnaast is er ook die al lang lopende discussie over de verschillende digitale identiteiten van mensen. Hoeveel zijn er inmiddels en welke daarvan zijn eigenlijk wenselijk of noodzakelijk? Een toekomst waarin iedereen één digitale identiteit heeft, ziet Zandbelt niet voor zich. Ik denk dat we altijd verschillende identiteiten zullen houden. Bijvoorbeeld een sociale identiteiten en identiteiten voor de overheid of voor het onderwijs.’ Deze laatste is nu nog gekoppeld aan een instelling maar dat zou in de toekomst kunnen veranderen. Onder meer door het idee van ‘een leven lang leren’ en vanwege de behoefte aan meer (internationale) samenwerkingen en uitwisselingen van studenten en onderzoekers. ‘Wanneer je als student bijvoorbeeld aan de Universiteit Utrecht studeert en je wilt vakken volgen aan de UvA kan dat niet zonder UvA-identiteit. Het is momenteel nog te ingewikkeld om die twee systemen te verbinden en met elkaar te laten communiceren. Dat lijkt me echter wel wenselijk voor de toekomst, ‘aldus Zandbelt.

SURFconext Sterke Authenticatie
SURFconext Sterke Authenticatie

Maatwerk met sterke authenticatie 

Eén grootste verandering voor de toekomst is die van de sterke authenticatie. SURFconext is hiervoor twee jaar geleden mee gestart. Voor een veilige inlog volstaan alleen  een naam en wachtwoord steeds minder. Er is een toenemende behoefte aan en vraag naar een extra vorm van authenticatie. Bijvoorbeeld in de vorm van een sms, zoals banken hanteren wanneer je geld overmaakt. Bij SURFconext bekijken we nu de mogelijkheden en wensen van instellingen en diensten,  én hebben we een dienst die instellingen juist dit biedt. ‘Dat wordt maatwerk en geen one size fits all, ‘weet Van Dijk. De ontwikkeling ziet hij als onontkoombaar. ‘Dat komt deels door de nieuwe wet- en regelgeving (AVG) die er in 2018 aankomst voor onderwijsinstellingen. Hierdoor wordt het verplicht om voor sommige toepassingen sterke authenticatie te gebruiken. Bijvoorbeeld voor academische ziekenhuizen die met patiëntengegevens werken. En die academische ziekenhuizen eisen sterke authenticatie op hun beurt dus ook weer van sommige diensten.’ De sterke authenticatie zal volgens Morsch zorgen voor nog meer vertrouwen in SURFconext. ‘Wij zijn namelijk een federatie van kwaliteit. Wanneer een dienst openstaat, kun je ook inloggen en deze gebruiken. Dan werkt het gegarandeerd.’

Dit is deel 3 van een drieluik over 10 jaar SURFfederatie. Lees ook deel 2 en deel 1 van dit drieluik..

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties