Bestellen en lezen bij eStudybooks gaat eenvoudig en veilig met SURFconext

eStudybooks maakt digitale studieboeken makkelijk en tegen een gunstig tarief beschikbaar. SURFconext helpt om veilig en snel toegang te bieden tot de eStudybooks-portal. Zodat de gebruiker makkelijk boeken kan bestellen en daar vervolgens overal en altijd over kan beschikken. We gebruiken hiervoor SURFconext-attribuutaggregatie.

eStudybooks: digitale studieboeken online beschikbaar

In de eStudybooks-pilot onderzoekt SURF samen met de instellingen het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De Hanzehogeschool doet komend studiejaar mee aan de proef en is daarmee de eerste hogeschool in Nederland die deze digitale studieboeken aanbiedt. Eerstejaarsstudenten van 5 opleidingen kunnen deelnemen. In deze pilot onderzoeken we hoe je studieboeken kunt aanbieden tegen een redelijk tarief en ze overal, online én offline, beschikbaar kunt maken via directe, veilige toegang. Om directe en veilige toegang te kunnen bieden wordt tijdens deze pilot slim gebruik gemaakt van SURFconext in combinatie met attribuutaggregatie.

3 x SURFconext

  • Gebruikers die meedoen met de eStudybooks-pilot maken op verschillende manieren gebruik van SURFconext (figuur 1). Eerst wordt een boekenpakket aangeschaft in de eStudybooks-portal van SURF (figuur 2). De gebruiker logt hier via SURFconext in met het eigen instellingsaccount. Nadat de gebruiker betaald heeft, wordt voor deze gebruiker opgeslagen dat het boekenpakket is aangeschaft.
Figuur 1:  eStudybooks en SURFconext attribuutaggregatie
Figuur 1: Flow eStudybooks en SURFconext attribuutaggregatie
Figuur 2: Boekenlijst HBO Verpleegkunde 2018 – 2019 in de eStudybooksportal
Figuur 2: Boekenlijst HBO Verpleegkunde 2018 – 2019 in de eStudybooksportal
  • Vervolgens kan de gebruiker inloggen bij de applicatie die de boeken levert. Voor de eStudybooks pilot wordt dit gedaan bij BUKU (https://buku.io/), een Gronings bedrijf dat digitale studieboeken voor het hoger onderwijs via een abonnementsmodel beschikbaar stelt. Ook hier logt de gebruiker in via SURFconext.
  • Tijdens het inloggen checkt SURFconext eerst bij de eStudybooks-applicatie welke boekenpakketten deze gebruiker heeft aangeschaft. De aangeschafte pakketten worden via een attribuut doorgegeven aan BUKU. Single sign-on zorgt ervoor dat de gebruiker meestal niet nogmaals zijn gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te vullen. Wel ziet de gebruiker de eerste keer een scherm dat laat zien welke attributen door de instelling en de eStudybooks-applicatie worden gedeeld met BUKU (figuur 3).
Figuur 3: Informatiescherm met attributen die met BUKU gedeeld gaan worden
Figuur 3: Informatiescherm met attributen die met BUKU gedeeld gaan worden

Voordelen SURFconext-attribuutaggregatie

Een student schaft zijn boeken aan bij een centrale en vertrouwde partij, eStudybooks van SURF. Welke boeken zijn aangeschaft, wordt in de vorm van een attribuut via SURFconext aan de leverancier doorgegeven. Dit heeft twee grote voordelen:

  • De leverancier van de digitale studieboeken hoeft geen extra koppeling te maken, maar kan op het moment van inloggen via SURFconext direct zien welke boeken de student mag gebruiken. Door deze opzet is het eenvoudig om ook andere leveranciers van digitale studieboeken toe te voegen. Een SURFconext-koppeling en afspraken over de artikelen en afrekening zijn voldoende om direct aan de slag te kunnen. De infrastructuur is zo opgezet dat licentie-informatie voor andere soorten dienstverlening ook eenvoudig gedeeld kan worden met de aanbieders van die diensten.
  • Door gebruik te maken van attribuutaggregatie hoeven er minder gegevens gedeeld te worden met de leverancier van de digitale studieboeken. In theorie heeft de leverancier voldoende aan het attribuut waarin staat welke boeken zijn aangeschaft en een pseudoniem van de gebruiker. In deze pilot ontvangt BUKU ook het e-mailadres en de naam van de gebruiker omdat dit de gebruikerservaring ten goede komt.

Eerste ervaringen attribuutaggregatie

Het gebruik van SURFconext en attribuutaggregatie wordt binnen de pilot als zeer positief ervaren. Gebruikers hebben geen vragen of klachten over het inloggen en het doorgeven van de attributen. Doordat alle attributen aan de gebruikers getoond worden op het moment dat ze de eerste keer inloggen bij BUKU is het voor de gebruikers ook heel inzichtelijk wat er gebeurt. Voor de leverancier, BUKU, was deze functionaliteit eenvoudig te implementeren.

Er zijn nog wel een aantal technische uitdagingen. Op dit moment kan een student alleen gebruik maken van zijn aangeschafte boeken als hij nog kan inloggen met het instellingsaccount. Als de student bij een andere instelling gaat studeren of afgestudeerd is, dan kan hij de boeken niet meer gebruiken. Een eduID, 1 onderwijsidentiteit ter ondersteuning van een leven lang leren, kan hier in de toekomst mogelijk een oplossing voor bieden.

Meer uitwisselen dan alleen boekenlijsten?

Om de hoeveelheid informatie te beperken die uitgewisseld wordt tijdens het inloggen, wordt er nu gewerkt met boekenlijsten. In de toekomst is het misschien wenselijk om ook informatie uit te kunnen wisselen over de aanschaf van losse boeken, andere licenties of bijvoorbeeld extra opslagruimte. Voordat dit op grote schaal geïmplementeerd kan worden, moeten we eerst onderzoeken of het uitwisselen van veel meer gegevens tijdens het inloggen nog voldoende snel en betrouwbaar kan gebeuren.

Meedoen of meedenken?

Samen met de pilotpartners zal het eStudybooks-projectteam de komende tijd ook een aantal niet-technische onderwerpen verder onderzoeken, zoals een goed prijsmodel, voldoende dekkingsgraad van digitale titels voor de participerende opleidingen en een goede aansluiting op open, online, gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Je kunt het project volgen via de eStudybook-pagina. Wil je meer weten over de eStudybooks? Neem dan contact op met Hans-Peter Ligthart (hans-peter.ligthart@surfmarket.nl ), projectmanager eStudybooks of Pim Slot (pim.slot@surfmarket.nl), relatiemanager eStudybooks.

Heeft dit blog je geïnspireerd en zie je mogelijkheden om attribuutaggregatie op andere plekken in te zetten? We zijn heel benieuwd naar jouw ideeën. Je kan deze delen met Femke Morsch (femke.morsch@surfnet.nl ), productmanager SURFconext.

Meer informatie

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties