Bouwen aan vertrouwen voor onderwijs en onderzoek in Europees verband: Trust & Identity Services

Zoals SURF zelf een samenwerkingsverband van Nederlandse onderwijs en onderzoeksinstellingen is, werkt SURF op zijn beurt samen met de andere Europese onderwijs- en onderzoeksnetwerken binnen GÉANT, om op deze wijze een pan-Europees netwerk en innovatieve services te leveren. De realisatie hiervan vindt plaats via het GÉANT-project. In dit blog lees je meer over wat SURF binnen GÉANT doet op het gebied van Trust & Identity en de impact die dat heeft op de T&I-diensten die SURF biedt aan zijn leden.

Leveren en verbeteren van services om gefedereerde toegang mogelijk te maken

Het Trust and Identity (T&I) Work Package van GÉANT is verantwoordelijk voor het leveren en verbeteren van services en haar onderliggende infrastructuren om gefedereerde toegang tot resources in de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap in Europa en daarbuiten mogelijk te maken. Dit heeft dus ook impact op de leden van SURF die T&I-diensten afnemen.

Vier Europese T&I diensten

Het Trust and Identity (T&I) Work Package in het GÉANT Project levert vier diensten: eduGAIN, eduroam, InAcademia en eduTEAMS, die uiteraard relevant zijn voor onze eigen SURF-instellingen, met leiderschap vanuit SURF op dit gebied door Paul Dekkers (eduroam), Niels van Dijk (T&I Incubator) en Maarten Kremers (Enabling Communities, Outreach en waarnemend Workpackage leader).

eduGAIN logo

De eduGAIN interfederation service verbindt identity federations over de hele wereld en vereenvoudigt de toegang tot content, services en resources voor de wereldwijde onderzoeks- en onderwijsgemeenschap. Onze eigen identity federatie SURFconext is een integraal onderdeel van eduGAIN, waardoor onze gebruikers toegang hebben tot internationale diensten en diensten die via SURFconext zijn aangesloten ook internationaal te ontsluiten zijn.

eduroam logo

eduroam biedt een veilige, wereldwijde roaming-toegangsdienst voor de internationale onderzoeks- en onderwijsgemeenschap. De GEANT-dienst levert de kerninfrastructuur van eduroam, en vormt de basis om het Nederlandse eduroam mogelijk te maken.

InAcademia Logo

InAcademia biedt commerciële en retaildiensten een snelle, betrouwbare en veilige manier om op een privacyvriendelijke manier academische affiliatie te verifiëren en in real-time te bepalen of een gebruiker in aanmerking komt voor kortingen of aanbiedingen die alleen voor academici gelden. SURFconext is een van de deelnemende leden zodat onze instellingen hiervan gebruik kunnen maken. 

eduTEAMS logo

eduTEAMS stelt leden van de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap in staat virtuele teams te creëren en te beheren en veilig toegang te krijgen tot gemeenschappelijke middelen en diensten en deze te delen met behulp van gefedereerde identiteiten van eduGAIN en vertrouwde Identity Providers. Onze SURF Research Access Management dienst (SRAM) maakt gebruik van eduTEAMS om SRAM aan onze instellingen te leveren.

En verder heeft het T&I workpackage nieuwe ideeën verkend in de T&I Incubator, en business development en outreach uitgevoerd via de Enabling Communities taak. 

Behaalde resultaten afgelopen vier jaren

Het huidige vierjarige project (GN4-3) loopt af en daarom hield het T&I-werkpakket zijn laatste (en enige face-2-face) all-hands meeting in november bij SURF in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst vierden 45 professionals op het gebied van Trust & Identity het succes van de afgelopen vier jaar, bespraken we de uitdagingen en keken we vooruit naar het GN5-1-project. We kijken terug mooie resultaten, Zo hebben we de diensten eduGAIN en eduroam verstevigd en verder uitgebouwd, InAcademia in productie genomen als dienst en eduTEAMS uitgebouwd tot een customisable service om AAI als dienst aan te bieden voor de onderzoekssamenwerkingen! 

Lees meer over de successen en uitdagingen van dit werkpakket in het blog op de website van GÉANT:
https://connect.geant.org/2022/11/30/building-trust-for-research-and-education-four-years-of-trust-identity-services-in-gn4-3

Deelnemers aan de GN4-3 Trust and Identity all-hands meeting op de trap bij SURF in Utrecht
Deelnemers aan de GN4-3 Trust and Identity all-hands meeting.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen