Een jaar Zelftestonderwijs.nl: een positief resultaat

Halverwege juni kwam er een einde aan de dienst Zelftestonderwijs.nl, waar studenten en medewerkers een jaar lang met behulp van SURFconext gratis covid-zelftesten konden bestellen. Een korte terugblik op deze waardevolle maar roerige dienst.

Kunnen jullie dit regelen? 

April 2021. Het onderwijs in Nederland is al maandenlang gesloten. Maar er is licht aan de horizon: aan het einde van de maand is er uitzicht op voorzichtige heropening van het hoger onderwijs. Voor een of enkele dagen per week, en met het advies om twee keer per week thuis een corona-zelftest af te nemen. Het ministerie van OCW had miljoenen zelftests beschikbaar, maar de grote vraag was: hoe krijgen we die zelftests bij de studenten en medewerkers? Het onderwijs was nog dicht en reisbewegingen moesten zoveel mogelijk worden voorkomen. Begin april kwam het ministerie van OCW naar SURF: “Kunnen jullie hier geen rol in spelen? Wij leveren de tests, maar kunnen jullie regelen dat studenten en medewerkers die kunnen bestellen, maar ook ze ook ze verpakken, verzenden en de klantenservice doen? O ja, jullie hebben vier weken om het in orde te maken.” 

Er kwam een portal 

SURF nam de uitdaging aan. We hadden natuurlijk met SURFspot al ervaring met het runnen van een bestelplatform, en met SURFconext kunnen we eenvoudig en precies die mensen uit het hoger onderwijs identificeren die in aanmerking komen voor deze tests. Maar met de logistieke kant van de operatie hadden we veel minder ervaring. Verder wisten we niet hoeveel mensen zouden gaan bestellen, en of ze dat misschien allemaal tegelijk zouden gaan doen. Daarom besloten we om een apart portal op te zetten, samen met een ontwikkelaar gespecialiseerd in webshops. Dit portal hebben we ontsloten via SURFconext en dat gekoppeld aan de logistieke afhandeling door PostNL. Bij de ontwikkeling moesten we veel hoekjes afsnijden en onvolkomenheden in de portal accepteren. Een servicedesk werd ingericht. Vanwege de doorlooptijd koppelden we automatisch alle hogescholen en universiteiten via SURFconext. 

We zijn live

Na een paar weken keihard werken ging het portal live en konden we op 5 mei 2021 de eerste bestellingen verwelkomen. Dat er behoefte aan was stond direct buiten kijf. In de eerste week werden er 132.594 bestellingen geplaatst,  wat overeenkomt met 530.376 zelftestkits. 

De bedoeling was dat Zelftestonderwijs.nl zo'n twee maanden zou draaien en daar was de dienst ook op ingericht. Maar feitelijk was die te succesvol. In juni besloot de politiek dat ook het mbo tests moest kunnen bestellen. Anders dan bij hbo en wo, zijn er enkele mbo's nog geen lid van SURF. We hebben deze instellingen aangeboden om enkel en alleen voor de zelftestportal om niet te koppelen aan SURFconext. Mede dankzij de technici bij deze mbo-scholen hebben we binnen een week zo'n 10 extra identity providers aangesloten op SURFconext. 

Ontelbaar veel postkarren vol witte enveloppen
Enveloppen vol zelftests zijn verzendklaar

En werd er dan ook wel iets besteld?

Al snel bleek dat de beoogde twee maanden te kort waren voor zelftestonderwijs.nl: de continue vraag bij studenten en medewerkers bleef hoog. Er is in totaal 4,5 miljoen keer ingelogd op de portal. Er zijn 2,8 miljoen bestellingen geplaatst, wat overeenkomst met 12,7 miljoen zelftests, besteld door bijna 800.000 verschillende medewerkers en studenten. In de drukkere maanden stond Zelftestonderwijs.nl steeds in de top 5 van diensten op SURFconext wat betreft het aantal logins. 

Grafiek van het aantal (herhaal)bsestellingen over tijd
Aantal bestellingen per week

Het einde

In het voorjaar van 2022 liepen de bestellingen drastisch terug. Ook werden de kosten van thuisbezorgen te hoog geacht ten opzichte van andere manieren om aan zelftests te komen. Daarom besloot de minister om Zelftestonderwijs.nl per 19 juni te beëindigen. Zelftests worden nu door het ministerie verspreid via de onderwijsinstellingen. De portal hebben we nu dan ook uitgezet en de laatste bestellingen zijn inmiddels afgeleverd.

Totaal 2,8 M bestellingen, 12.670.000 zelftests door 796.000 verschillende personen

Trots en weemoedig 

Al met al zijn er dus in een jaar tijd meer dan 12 miljoen tests bij studenten en medewerkers thuisbezorgd. Dat was onhaalbaar geweest als we als community niet al een dienst up en running hadden gehad om eenvoudig en snel te identificeren wie die tests mochten krijgen. De gekoppelde instellingen hoefden niets aan te passen en hun studenten en medewerkers konden gewoon vanaf dag één de tests bestellen. Het toont wel aan hoe instrumenteel een faciliteit als SURFconext is om snel en efficiënt diensten te kunnen ontsluiten voor onze doelgroep, van welke soort dan ook. Dat is mede dankzij alle instellingen die op SURFconext zijn aangesloten. We kijken trots en een beetje weemoedig terug op een bewogen jaar zelftestonderwijs.nl. 

Bak met zelftesten in een hal bij de WUR, poster: "Get your Corona self tests"
Zelftests worden nog steeds via de instellingen verspreid

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Gerelateerde artikelen